Çocuk Göğüs Hastalıkları

Hastanemizde Çocuk Göğüs Hastalıkları bünyesinde, çocuklarda sık görülen üst solunum yolu viral enfeksiyonları, viral enfeksiyon ilişkili tekrarlayan hırıltı-hışıltı, uzamış öksürükler, astım, alerjik rinit, bronşiolit ve zatürre gibi solunum sistemi hastalıkları tedavi ve takip edilmektedir. Ayrıca çocuklarda daha az gördüğümüz, büyüme-gelişmesi iyi olmayan, tedaviye iyi yanıt vermeyen, doğuştan solunum sistemi hastalığı v.b. olduğu düşünülen ve ayırıcı tanı yapılması gereken hastaların ileri araştırmaları yapılmaktadır.  

Bilim Dalımızda tedavi uygulanan hastalar, ayrıntılı olarak bilgilendirilmekte, solunum yolu hastalığı tedavisinde kullanacakları aracı cihazlar (chamber, volumatik, nebulizer) ve inhale ilaçlar, çevre önlemleri (sigara dumanı, temizlik, korunma), detaylı olarak anlatılmaktadır.  Gerekli olan hastalara, hastanemizde kan tetkikleri, alerji testleri, kültür (balgam, boğaz), radyolojik incelemeler (akciğer grafisi ve tomografi) yapılmaktadır.  
 
Tüm dünyada ve ülkemizde,  çocukların en sık doktora başvuru ve hastaneye yatış nedenleri arasında, solunum sistemi (akciğer ve havayolu) hastalıkları ilk sıralarda yer almaktadır.  Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim dalı, çocuklarda doğuştan veya sonradan olan solunum sistemi hastalıkları ile ilgilenmektedir. 

Çocukluk çağında; doğuştan olabilen akciğerin veya havayolunun gelişimsel bozuklukları, kistik fibrozis, primer siliyer diskinezi, immün yetmezlik v.b, ya da sonradan olabilen viral üst solunum yolu enfeksiyonları, kronik öksürük, astım (alerjik veya non-alerjik), bronşiolit, bronşit, zatürre (bakteriyel, viral, refluya bağlı aspirasyon), yabancı cisim aspirasyonu, tüberküloz, plörezi, ampiyem v.b. birçok akciğer ve havayolu hastalığı görülmektedir ve bu hastalıkların klinik olarak benzer semptom ve bulguları olabilmektedir. Uzamış veya tekrarlayan öksürük, gece öksürükleri, tekrarlayan hırıltı, hışıltı, balgam ve nefes darlığı en sık görülen semptomlardır. 
Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanına solunum sistemi şikayetleri ile başvuran hastalarda, ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve laboratuvar çalışmaları yapılarak altta yatan hastalığın araştırılması ve diğer hastalıklarla ayırıcı tanı yapılması temel prensiptir. Tanı konduktan sonra hastaların tedavilerinin sağlanması, poliklinik takiplerinin yapılması ve tekrarlamaması için gerekli  önlemlerin alınması çok önemlidir.  Çünkü havayolları ve akciğerler direkt olarak içinde bulunduğumuz çevresel hava ile ilişkilidir. Bu nedenle de solunum sistemi; alerjenler, viral ve bakteriyel enfeksiyon ajanları, sigara dumanı, toz, polen ve nem gibi birçok çevresel faktöre maruz kalır.   


 

Randevu Alın