Çocuk Cerrahisi

Çocuklarda görülen hastalıklar erişkinlerden farklı seyreder. Çocuklar yetişkinlerin küçülmüş bir modeli değildir. Üstelik çocukluk çağındaki hastalıklar da dönemlere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle dahili çocukluk dönemi hastalıkları nasıl çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından teşhis ve tedavi ediliyor ise çocukta göğüs boşluğu, karın boşluğu ve idrar yolları ile ilgili cerrahi tedavi gerektiren tüm hastalıkların da çocuk cerrahi uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve tedavinin planlanıp, uygulanması gerekmektedir.

çocuk hastalıkları cerrahi Grup Florence Nightingale Hastaneleri Çocuk Cerrahi Bölümünde her türlü çocukluk dönemi cerrahi operasyonu gerçekleştirebilecek alanında deneyimli çocuk cerrahi uzmanları çalışmaktadır.

İlk faaliyetlerini Avrupa Florence Nightingale Hastanesinde yerine getirmeye başlayan çocuk errahisi bölümümüz halen Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde faaliyetine devam etmektedir.

Özellikli olarak çocuk ürolojisi, spinabifida ve fetal cerrahi konularında özellikli operasyonları gerçekleştiren ekibimiz 2010 yılından itibaren İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde Çocuk Cerrahisi A.D. ile koordineli olarak çalışmalarına devam etmektedir.

2011 yılında Ürodinami Ünitesinin açılması ile beraber daha da donanımlı bir noktaya ulaşan Grup Florence Nightingale Hastaneleri Çocuk Cerrahi Bölümünde anne karnından başlayıp ergenlik döneminin sonuna kadar çocuklarda ortaya çıkan cerrahi gerektiren bütün hastalıkların tedavisi titizlikle yapılmaktadır.