Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi bilim dalı; çocuklarda cerrahi girişim gerektiren hastalıkların tanısı, ameliyat öncesi, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası dönemleriyle ilgileniyor. Dünyaya gelmelerini takiben başlayıp, 18 yaşına varana dek çocuk hastalara yapılan cerrahi müdahaleler; sadece hastalığı iyileştirmeye odaklı olmayıp, aynı zamanda çocukların psikolojik gelişimini de koruma amacı taşıyor. Grup Florence Nightingale Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Bölümü, 2010 yılından bu yana Demiroğlu Bilim Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile ortak çalışmalara imza atıyor.

Çocuk cerrahisi ile erişkin cerrahisi arasındaki farkın temelinde, fizyolojik ve psikolojik farklılık yer alıyor. Yenidoğanlarda hormonal düzenleme yeni başladığından, metabolizmaları farklılık gösteriyor. Bağışıklık sistemleri henüz yeterince güçlü olmadığı için enfeksiyonlara karşı dirençleri düşük oluyor. Çocukların hücre yenilenme hızı erişkinlere göre daha yüksek olduğundan, ameliyatlardan ve travmalardan sonraki iyileşme süreleri daha kısa sürüyor. Çocuk cerrahisinin uygulamaları; yenidoğan ünitesi, yoğun bakım, görüntüleme, travma, çocuk ürolojisi ve onkoloji gibi birçok farklı bölüm ile koordineli şekilde, multidisipliner çalışmayı gerektiriyor.

Çocuk Cerrahisinin Alanına Giren Ameliyatların Zamanlaması Önemli mi?

Yetişkinlere göre daha hassas psikolojiye ve fizyolojiye sahip çocukların cerrahi müdahalelerinin zamanlaması, tedavi sürecinin ve çocuğun sonraki yaşamının sorunsuz devam edebilmesi açısından önem taşıyor. Eğer acil bir durum yoksa cerrahi müdahale çocuğun hem psikolojik hem de fizyolojik olarak hazır olduğu zamanda gerçekleştiriliyor. Çocukta üst solunum yolu ya da idrar yolu enfeksiyonu varsa veya hemoglobin düzeyi 9-10 değilse, bu sorunlar düzelene kadar cerrahi müdahale yapılmıyor. Öte yandan, ameliyat olacak çocuğun anlayacağı dilden bir konuşma yapılması; yalan söylemeden, korkutmadan ya da kandırmadan durumun anlatılması fayda sağlıyor.

Yaş aralığı 1,5-6 olan çocuklara cerrahi müdahaleden yarım saat kadar önce ilaç uygulanıyor. Çocuklar uygun bir dille ameliyata hazırlanarak, olası psikolojik sorunların önceden çözümlenmesi amaçlanıyor.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Bölümü, 2011 yılında faaliyete giren Ürodami Bölümü ile birlikte, çocuk hastalıklarını henüz anne karnında teşhis edebiliyor.


Çocuk Cerrahisi Tarafından Tedavi Edilen Hastalıklar Neler?

 • Doğumsal anomaliler,
 • Kasık, karın ve göbekte görülen fıtıklar, hidrosel,
 • Testislerin ikisinin veya bir tanesinin torbaya inmemesi,
 • İdrar deliğinin yerinde olmaması,
 • Sünnet derisinin yapışık olması,
 • Sırt bölgesindeki ya da göğüs kafesindeki şekil bozuklukları,
 • Vücudun birçok yerinde görülebilen, kırmızı renkli, hemanjiyom ve lenfanjiyom adı verilen iyi huylu tümörler,
 • İç organlarda görülebilen kitle ile ortaya çıkan ve çocukluk çağına özgü, iyi ve kötü huylu tümörler,
 • Doğumdan önce ya da sonra ortaya çıkabilen çeşitli karın içi iltihaplı hastalıklar,
 • Apandisit başta olmak üzere doğumsal ya da sonradan ortaya çıkabilen karın ağrılarının tamamı,
 • Düşme, çarpma, yanık, yaralanma, yabancı cisim yutma gibi kazalar nedeniyle yapılan acil ve sonrası müdahaleler,
 • Guatr cerrahisi,
 • Hemoroid, anal fissür, anal apse,
 • Kabızlık,
 • Megakolon (kalın bağırsağın aşırı genişlemesi),
 • Bağırsak düğümlenmesi,
 • Bağırsak tıkanıklığı,
 • İntestinalatrezi (ince bağırsak atrezisi),
 • Mezenter kisti,
 • Yenidoğanda safra atrezisi (biliyeratrezi),
 • Kısa bağırsak sendromu,
 • Nekrotizanenterokolit,
 • Hirschsprung hastalığı,
 • Böbrek kistleri, apseleri ve tümörleri,
 • Karaciğer ve safra yolları kistleri, apseleri ve tümörleri,
 • Pankreas kistleri, apseleri ve tümörleri,
 • Akciğer kistleri, apseleri ve tümörleri,
 • Yumurtalık kistleri, apseleri ve tümörleri,
 • Böbrek üstü bezinde görülen tümörler,
 • Anüs darlığı,
 • Anüsün önde olması,
 • Üriner sistem bozuklukları, idrar reflüsü, hipospadias, epispadias,
 • Cinsiyet gelişim kusurları,
 • Mesanenin dışarıda olması,
 • Gastroşizis ve omfalosel gibi karın organlarının dışarıda olması,
 • Doğumsal diyafram hernisi,
 • Boyun bölgesinde oluşan eğrilik ve kitleler,
 • Sürekli olarak idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan idrar yolu ve böbrek hastalıkları,
 • Doğumdan itibaren ortaya çıkan nefes darlığı, kaka yapamama, kanlı kaka, kaka kaçırma, idrar kaçırma, idrar yapamama sorunları,
 • İnce bağırsağın, kalın bağırsağın ya da yemek borusunun tıkalı olması,
 • Kalbin ya da bağırsakların bir kısmının ya da tamamının dışarıda olması,
 • Kollar, bacaklar ya da parmaklardaki yapışıklıklar gibi doğumsal anomaliler,
 • Mide borusu ya da bağırsaklarda oluşan tıkanmaları,
 • Gastroözefajial reflüye bağlı kusmalar,
 • Göbek granülomu,
 • Solunum ve sindirim yollarına kaçan yabancı cisimlerin ve kimyasal maddelerin çıkarılması ve tedavisi,
 • Biyopsi,
 • İç organların endoskopik görüntülenmesi.

Randevu Alın