Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi, diğer adıyla pediyatrik cerrahi, anne karnından başlayarak 18 yaşına kadar geçen süre içerisinde ortaya çıkan ve cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların tanısını koyan, ameliyatını yapan, ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasındaki süreçlerle ilgilenen anabilim dalıdır.

"Çocuk cerrahisi henüz psikolojisi ve fizyolojisi tam gelişmemiş bireyler üzerinde uygulamalar yaptığı için daha hassas bir çalışma gerektirir."

Geçmiş yıllarda çocuk cerrahisi doğumdan itibaren olan süreci kapsıyordu. Teknolojik gelişmeler ve görüntüleme cihazlarının sağladığı imkanlarla prenatal tanı sayesinde anne karnındaki bebeklere de cerrahi müdahale imkanına kavuşmuş ve uygulama alanı genişlemiştir.

Hangi Hastalıklar Çocuk Cerrahisi Tarafından Tedavi Edilir?

 • Doğumsal anomaliler
 • Kasık, karın ve göbekte görülen fıtıklar, hidrosel
 • Testislerin ikisinin veya bir tanesinin torbaya inmemesi
 • İdrar deliğinin yerinde olmaması
 • Sünnet derisinin yapışık olması
 • Sırt bölgesindeki ya da göğüs kafesindeki şekil bozuklukları
 • Vücudun birçok yerinde görülebilen, kırmızı renkli, hemanjiyom ve lenfanjiyom adı verilen iyi huylu tümörler
 • İç organlarda görülebilen kitle ile ortaya çıkan ve çocukluk çağına özgü iyi ve kötü huylu tümörler
 • Apandisit başta olmak üzere doğumsal ya da sonradan ortaya çıkabilen karın ağrılarının tamamı
 • Düşme, çarpma, yanık, yaralanma, yabancı cisim yutma gibi kazalar nedeniyle yapılan acil ve sonrası müdahaleler
 • Guatr
 • Hemoroid, anal fissür, anal apse
 • Kabızlık
 • Megakolon
 • Böbrek kistleri, apseleri ve tümörleri
 • Karaciğer ve safra yolları kistleri, apseleri ve tümörleri
 • Pankreas  kistleri, apseleri ve tümörleri
 • Akciğer  kistleri, abseleri ve tümörleri
 • Yumurtalık  kistleri, abseleri ve tümörleri
 • Böbrek üstü bezinde görülen tümörler
 • Anüs darlığı
 • Anüsün önde olması
 • Üriner sistem bozuklukları, idrar reflüsü, hipospadias, epispadias
 • Cinsiyet gelişim kusurları
 • Mesanenin dışarıda olması
 • Gastroşizis ve omfalosel gibi karın organlarının dışarıda olması
 • Konjenial diyafram hernisi
 • Boyun bölgesinde oluşan eğrilik ve kitleler
 • Sürekli olarak idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan idrar yolları ve böbrek hastalıkları
 • Doğumdan itibaren ortaya çıkan nefes darlığı, kaka yapamama, kanlı kaka, kaka kaçırma, idrar kaçırma, idrar yapamama sorunları
 • İnce bağırsağın, kalın bağırsağın ya da yemek borusunun tıkalı olması
 • Kalbin ya da bağırsakların bir kısmının yada tamamının dışarda olması
 • Kollar bacaklar ya da parmaklardaki yapışıklıklar gibi doğumal anomaliler
 • Bağırsak tıkanmaları
 • Gastroözefajial reflüye bağlı kusmalar
 • Göbek granülomu
 • Solunum ve sindirim yollarına kaçan yabancı cisimlerin ve kimyasal maddelerin çıkarılması ve tedavisi
 • Biyopsi
 • İç organların endoskopik görüntülenmesi
 • Ev kazaları
"Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nde çocuk hastalara yapılan cerrahi müdahaleler sadece hastalığı iyileştirmeye odaklı değil, aynı zamanda çocukların psikolojik gelişimini de koruma amacını taşımaktadır."

Çocuk Cerrahisi ile Erişkin Cerrahisi Arasında Fark Var Mıdır?

Çocuk cerrahisi ile erişkin cerrahisi arasındaki farkın temel nedeni fizyolojik ve psikolojik farklılıklardır.
Yenidoğanlarda hormonal düzenleme yeni başlamış olduğundan metabolizmaları farklıdır. Bağışıklık sistemleri henüz yeterince güçlü olmadığından enfeksiyonlara karşı dirençleri düşüktür. Doğumsal anomalileri olan çocuklarda bu fark daha da belirgindir. Çocukların hücre yenilenme hızı erişkinlere göre daha yüksek olduğundan ameliyatlardan ve travmalardan sonraki iyileşme süreleri daha kısadır. Çocuk cerrahisinin uygulamaları yenidoğan ünitesi, yoğun bakım, görüntüleme, travma, çocuk ürolojisi ve onkoloji gibi birçok farklı bölüm ile koordineli bir şekilde çalışmayı gerektirmektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Bölümü


Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesindeki Çocuk Cerrahisi Bölümü Avrupa Florence Nightingale Hastanesi'nde faaliyete geçmiştir. Günümüzde ise faaliyetlerine Şişli ve İstanbul Florence Nightingale Hastanesi bünyesinde devam etmektedir. Grubumuzun çocuk cerrahisi ekibi 2010 yılından itibaren Demiroğlu Bilim Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile ortak çalışmalara imza atmaktadır.

2011 yılında açılan ürodinami ünitesiyle birlikte Grup Florence Nightingale Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, hastalıkları anne karnından itibaren takip ve tedavi etmeye başlamıştır. Bu sayede gebeliğin başından çocukluk çağının sonuna kadar geçen sürede meydana gelebilecek ve cerrahi müdahale gerektirecek sorunlar çözülmektedir.

Çocuk cerrahisiyle ilgili merak ettiğiniz konuları Grup Florence Nightingale Hastaneleri uzman hekimlerine danışabilirsiniz.