Grup Florence Nightingale Hastaneleri Biyokimya bölümünde klinik karar vermeyi destekleyen, hastalıkların tanısı, seyri, gelişimi, önlenmesi, tedavisi ve takiplerinde yol gösterici tüm testler yapılmaktadır.

Bölümümüzde Klinik Kimya, Hormon, Terapötik İlaç Düzeyleri, Tümör Belirteçleri, Hematoloji-Koagülasyon, Tam İdrar ve diğer vücut sıvılarındaki analizler, Pre-natal tarama, Yeni doğan tarama, Alerji ve Otoantikor testleri başta olmak üzere kapsamlı testler en güncel laboratuvar teknik ve teknolojileri kullanılarak çalışılmaktadır.

Biyokimya laboratuvarlarımızda tüm analizler, ulusal ve uluslarararası tıbbi laboratuvar kalite ve akreditasyon standardlarına uygun olarak, iyi laboratuvar uygulamalarına göre ve hasta güvenliği kuralları ile uyumlu,  test sonuçlarının doğruluk ve kesinlik düzeylerinden emin olmak amacıyla tüm kalite kontrol değerlendirmeleri tamamlanarak yürütülmektedir. Kesintisiz 7/24/365 hizmet verilmektedir.