Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi Nedir?

Sinir sistemi, vücudun fonksiyon görmesinden sorumlu olan temel yapılardan biridir. Sinir sistemi sayesinde tüm vücuda dağılan uyarılar ile hareket, öğrenme, konuşma, uyku gibi birçok aktivite gerçekleştirilir. Sinir sisteminin herhangi bir yerinde meydana gelen hasar ise bahsedilen bu işlevlerin aksamasına yol açar. Bunun sonucunda günlük yaşamı olumsuz etkileyebilen sorunlar ile karşılaşılabilir. Doğru şekilde tedavi edilmeyen durumlarda ise daha ileri boyutlardaki ciddi sağlık problemleri gelişebilir. Bu nedenle beyin ve diğer sinir yapılarını ilgilendiren tüm şikayetlerde uzman bir doktora danışılması gerekir. 

Diğer bir adıyla nöroşirürji olarak bilinen beyin ve sinir cerrahisi, cerrahi tedavi gerektirebilen tüm nörolojik hastalıkların önlenmesi ve tedavisi ile ilgilenen temel bir tıbbi branştır. Bu alanda uzman olan doktorlara ise nöroşirürjist veya beyin ve sinir cerrahı denir. Genel tıbbi diploma üzerine yıllarca ek eğitim, araştırma ve tecrübe kriterlerinin sağlanması sonucunda elde edilen bu unvana sahip doktorlar, sinir sisteminde meydana gelen her tür hasarın giderilmesi için çeşitli cerrahi teknikleri kullanarak tedavi uygularlar. Sadece yetişkinlerin değil çocuk bireylerin de tedavisinden sorumlu olan bu bölümde, sinir sisteminde bulunan aşağıdaki yapıları etkileyen sağlık problemlerine yönelik olarak hizmet verilir:
 • Beyin
 • Beyin zarı
 • Kranial sinirler
 • Hipofiz bezi (pitüiter bez)
 • Beyincik (serebellum)
 • Beyin sapı
 • Omurilik
 • Sinir sistemi dolaşımı
 • Sinir pleksusları (kol ve bacak gibi çevresel yapılara dağılan sinir ağları)
Yukarıda listelenen yapılardan herhangi birinde meydana gelen hasar, kişide çeşitli yakınmalar ile birlikte kendini gösterebilir. Beyin ve sinir hastalıkları cerrahisinin ilgi alanına giren hastalıklarda sık olarak karşılaşılan semptomlar ise şu şekildedir:
 • Bilinç bozukluğu
 • Ağrı
 • Hareketlerde zorlanma
 • Kas güçsüzlüğü
 • Nöbet
 • Bulantı, kusma
 • Konuşma zorluğu
 • Uyuşma, karıncalanma hissi
Yukarıda yer alan veya diğer belirtiler sebebiyle beyin ve sinir hastalıkları bölümüne başvurulduğunda nöroşirürjist doktor, etkeni saptayarak bireyin mevcut sağlık durumuna ve hastalığın şiddetine göre uygun bir tedavi yöntemi belirler. Tanı ve tedavi sürecinde ise kişiyi ve yakınlarını bilgilendirerek, tüm süreç boyunca bilinçli bir şekilde yol izlenmesini sağlar.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde Kullanılan Tanı Yöntemleri

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olan doktor, bireydeki sağlık problemlerine yol açan temel nedeni belirleyebilmek için bir takım yöntemlerden faydalanır. Öncelikle, semptomlar ve genel sağlık durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla bireye bazı sorular yöneltir. Ardından muayeneye geçilir. Bu sırada doktor, genel nörolojik muayeneye ek olarak aktif şikayetlerin niteliğine göre farklı ek testler de uygulayabilir. Böylece kişide şüphelenilen hastalıklar konusunda kapsamlı bir fikir elde edilir. Daha sonra ise özel tanı yöntemlerinden faydalanılarak tanı kesinleştirilebilir. Bu amaçla kullanılan tanısal yöntemler ise şöyledir:
 • Biyokimyasal ve mikrobiyolojik testler: Kişinin güncel sağlığı hakkında bilgi sunan bir yöntemdir. İdrar, kan gibi farklı vücut sıvıları kullanılarak gerçekleştirilir. Rutinde kullanılmasa da gerek duyulan durumlarda beyin omurilik sıvısı (BOS) gibi materyaller ile de uygulanabilir.
 • Görüntüleme teknikleri: Beyin ve sinir cerrahisi bölümü, ilgilendiği yapı ve organların dışarıdan direkt olarak gözlenememesi sebebiyle görüntüleme yöntemlerinden fazlasıyla yararlanan bir branştır. Ultrason, beyni besleyen damarların değerlendirilebilmesi gibi nedenler ile kullanılır. Röntgen, daha çok acil durumlarda avantajlı olan ve özellikle sinir yapılarına hasar veren kırıkların tespiti için faydalanılabilen bir diğer yöntemdir. Bilgisayarlı tomografi (BT), vücuttaki pek çok yapının görüntülenebilmesine imkan sunar. Beyin ve sinir cerrahisi açısından ise özellikle beyni etkileyen hastalıkların teşhisinde kullanılan hızlı bir tekniktir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), yumuşak doku hakkında diğer yöntemlerden daha çok detay sağlayan bir başka radyolojik tetkik biçimidir. Bahsedilen bu yöntemler, beyin, omurilik, pleksus gibi farklı yapılar için kullanım alanına sahiptir. Tüm bu tetkiklere ek olarak pozitron emisyon tomografisi (PET), fonksiyonel MRG ve sintigrafi gibi farklı ek testler de bulunur.
 • Elektrodiagnostik yöntemler: Sinirsel aktivitenin incelenmesinde kullanılan testlerdir. Elektroensefalografi (EEG) ve elektromiyografi (EMG) gibi uygulamalar bu grupta yer alır. Sinirlerde meydana gelen hasarın niteliği hakkında veri sunan önemli tanısal araçlardır.
 • Patolojik testler: Sinir sisteminde yer kaplayan tümör ve diğer oluşumlar hakkında detaylı bilgi veren ve böylece tanının kesinleştirilerek uygun tedaviye başlanmasına katkı sunan bir yöntemdir. Beyin ve sinir cerrahisinde bu yöntem, genellikle operasyon esnasında tercih edilir. Ameliyat ile çıkarılan hastalıklı dokular, patoloji laboratuvarına incelenmek üzere gönderilir. Doktorun tercihine göre operasyon sırasında veya sonrasında analiz edilen bu dokulardan elde edilen sonuçlar ise bir rapor halinde doktora bildirilir. Böylece, diğer tanısal yöntemler ile belirlenemeyen hastalıkların net tanısı koyulabilir. Ek olarak, hastalığın derecesi ve karakteristik özellikleri hakkında da bilgi edinilir. Bu sayede en doğru tedavi şekli de belirlenebilir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde Hangi Hastalıklar Tedavi Edilir?

Beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji) bölümü, cerrahi tedavisi mümkün olan tüm nörolojik hastalıkların tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde yer alır. Bu, yalnızca cerrahi işlemler ile sınırlı kalmayıp bireyin, tedaviden önceki ve sonraki her aşamada sağlığının izlenmesi açısından önem taşır. Beyin ve sinir cerrahisi bölümünde tedavi uygulanan hastalıklar ise aşağıdaki biçimde listelenebilir:
 • Anevrizma: Damarda meydana gelen anormal, balon tarzındaki genişlik şeklinde ifade edilebilir. Beyin anevrizmaları, damar duvarının zayıflaması sebebiyle yırtılarak kanamaya sebep olabilir. Ciddi sonuçlar doğurabilen ve acil tedavi gerektiren bir durumdur. Tespit edilen anevrizmalar, beyin ve sinir cerrahisi tarafından uygulanan yöntemler ile tedavi edilir.
 • Beyin kanaması: Beynin ve beyin sapının dolaşımını sağlayan damarların hasarı sonucunda gelişir. Kanamanın bulunduğu düzeye göre epidural, subdural, intraserebral ve subaraknoid gibi farklı alt tipleri bulunur. Bu çeşitler ise kendilerine özgü prosedürler ile tedavi edilir. Ek olarak, kanamaya sebep olan temel nedenler de araştırılarak düzeltilir.
 • Bel fıtığı ve diğer omurilik rahatsızlıkları: Beyinden uzanan sinir dallarının bulunduğu bir bölge olan omurilik, boyun hizasından kalçaya kadar uzanır. Bel fıtığı, omurilik hattı üzerinde boyun ve bel gibi kısımlarda ortaya çıkabilen ve burada yer alan sinirlerin hasarına yol açabilen bir problemdir. Yanlış pozisyon, kilo, genetik faktörler gibi çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilen bu hastalık, tedavi edilmediğinde ilerleyebilir ve ciddi seviyede ağrıya neden olabilir.
 • Epilepsi, nöbet ve hareket bozuklukları: Epilepsi hastalığı, beyinde ortaya çıkan anormal elektriksel aktivite sonucunda görülen farklı tiplerdeki nöbetler ile karakterizedir. Epilepsi dışında daha birçok hastalık da nöbet veya hareket bozuklukları ile kendini gösterebilir. Bu hastalıklar, kişilerde belirli işlevsel bozukluğa yol açarak günlük yaşamı önemli düzeyde olumsuz etkileyebilirler.
 • Kronik ağrı: Vücudun herhangi bir bölgesinde bulunan uzun süreli (kronik) ağrı, kişilerin günlük aktivitelerini aksatarak problem oluşturabilir. Yanma, batma, elektrik çarpılması gibi çeşitli formlarda gözlenebilen bu ağrıların arkasında ise sinirsel hasara yol açan bir takım hastalıklar bulunabilir. Beyin ve sinir cerrahisi bölümü, sinirlerin zarar görmesine sebep olan bu hastalıkların cerrahi tedavilerini yürütür.
 • Parkinson hastalığı: Beyindeki bazı özel bölgelerin etkilenmesi nedeniyle ortaya çıkan ve titreme (tremor), hareket bozukluğu, koordinasyon güçlüğü gibi şikayetler ile kendini gösteren nörolojik bir hastalıktır. Gelişen teknoloji sayesinde, beyin ve sinir cerrahisi bölümü tarafından seçilmiş vakalarda uygulanan özel bir ameliyat türü ile tedavisi mümkündür.
 • Beyin, omurilik ve diğer sinir tümörleri: Tümör, oluştuğu bölgede normal şartlarda bulunmaması gereken anormal yapılar şeklinde tanımlanabilir. Farklı tümör çeşitleri bulunur. Bunlar, klinik özelliklerine göre benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) şeklinde nitelendirilebilir. Tedavi açısından daha yüksek başarı oranı bulunması nedeniyle erken dönemde tespit edilerek giderilmeleri gerekir.
 • Nöral tüp defekti ve diğer gelişimsel bozukluklar: Nöral tüp, anne karnındaki bebekte sinir sisteminin geliştiği bir bölümdür. Nöral tüp defekti ise beyin, beyin sapı, omurilik gibi bölgelerde ortaya çıkan gelişimsel problemlerdir. Spina bifida, meningosel, meningomyelosel ve anensefali gibi hastalıklar, nöral tüp defektleri kategorisinde yer alır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Doktorunuz, semptomlarınıza sebep olan hastalığın tedavisi için farklı yöntemler önerebilir. Tedavi biçiminin seçilmesi aşamasında ise hastalığın şiddeti, süresi, bireye özgü nitelikler gibi faktörler önemlidir. Beyin ve sinir cerrahisi bölümünde uygulanan temel tedavi yöntemleri ise şu şekildedir:
 • Anevrizma tamiri: Beyin damarlarında tespit edilen anevrizmaların düzeltilmesi amacıyla yapılır.
 • Tümör rezeksiyonu: Sinir sisteminde yer kaplayan tümör dokularının çıkarıldığı bir operasyon biçimidir.
 • Kanama ameliyatları: Beyin kanaması geçiren bireylerde hedeflenen damarlardaki kan kaçağının durdurulması şeklinde gerçekleştirilen bir ameliyattır.
 • Travma tamiri: Kafatası ve omurga kırıklarının tamir edildiği ve zarar gören çevre dokuların da düzeltildiği operasyondur.
 • Şant operasyonu: Beyin dokusunda aşırı sıvı birikimine sebep olan hidrosefali gibi hastalıkların tedavi biçimidir. Sıvı akışının sağlanması amacıyla açılan bir şant sayesinde kafa içerisindeki basınç azaltılır.
 • Omurilik cerrahisi: Omurilikte meydana gelen fıtık ve nöral tüp defekti gibi çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla uygulanır. Laminektomi, diskektomi, spinal füzyon gibi farklı teknikler içerir.
Beyin ve sinir cerrahisi, yukarıda yer alan temel tedavi tekniklerinin haricinde hastalığa özgü olarak farklı cerrahi prosedürleri de gerçekleştirir. Yukarıdaki temel tedavi yöntemleri ise kendi grupları içerisinde pek çok cerrahi tekniğe ayrılır. Hangi işlemin hangi birey için daha uygun olduğu konusundaki en doğru karara ise doktorun bilgilendirmesi ve tavsiyeleri sonucunda varılabilir.

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kullanılan Sağlık Teknolojileri Nelerdir?

Beyin ve sinir cerrahisi, gelişen teknoloji ile birlikte hastalıklar için yeni tedavi yöntemleri sunar. Bu sayede daha önce tam tedavi sağlanamayan veya tekrar eden hastalıklarda bile belirgin başarı oranları elde edilir. Florence Nightingale Hastaneleri olarak, beyin ve sinir cerrahisi bölümümüzde kullandığımız sağlık teknolojileri şöyledir:
 • Derin beyin stimülasyonu (DBS): Hareket bozukluklarının düzeltilmesinde kullanılan bu yöntemde, beyin bölgesine yerleştirilen küçük elektrotlar ve göğüste cilt altına gizlenen bir cihaz yardımıyla tedavi gerçekleştirilir. Özellikle ilaç tedavileri sonucunda yeterli verim alınamayan Parkinson hastalığı gibi sağlık problemleri açısından önem taşır.
 • Stereotaktik beyin cerrahisi (gamma-knife): Beyindeki lezyonların ve tümörlerin tedavisinde faydalanılan bir teknolojidir. Ağrı ve acı duyumu olmaksızın bilgisayar yardımıyla gerçekleştirilen bu operasyonda, cihaz üzerinden odaklanan ışınlar ile tedavi uygulanır.
 • iMRG: İntraoperatif manyetik rezonans görüntüleme, operasyon sırasında gerek duyulan görüntülerin sağlanması amacıyla kullanılan özel bir teknolojidir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi İçin Neden Florence’i Tercih Etmeliyim?

Florence Nightingale Hastaneleri, 1989 yılından bu yana uluslararası standartlardan ödün vermeden üst düzey sağlık hizmeti sunan bir kurumdur. Bireyler için son teknolojileri takip ederek en iyi tedavi şartlarını sağlayan hastanelerimiz, uzman kadrosu ile birlikte birçok başarıya sahiptir. Beyin ve sinir cerrahisi bölümümüzde ise nöroşirürji alanındaki uzmanlıklarına ek olarak ileri seviyedeki alt branşlar üzerinde çalışmalarda bulunan doktorlarımız yer alır. Bu sayede her birey için o alanda yüksek deneyim ve birikime sahip doktorlarımız tarafından tedavi süreçleri yürütülür. Tüm tıbbi branşların tek bir merkez altında toplanması sayesinde tanı ve tedavi evrelerinde ihtiyaç duyulan her tür işlemin eksiksiz olarak uygulanabilmesi sağlanır.

Florence Beyin ve Sinir Cerrahisi Ekibinin Uzmanlıkları Nelerdir?

Florence Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, nöroşirürji alanındaki tüm alt branşlarda uzman bir doktor kadrosuna sahiptir. Doktorlar ve diğer sağlık personellerinin bir takım halinde çalıştığı hastanelerimizde, beyin ve sinir hastalıklarının tümü için o alanda üst düzey klinik ve cerrahi deneyime sahip doktorlarımız hasta ile ilgilenirler. Ekibimizde yer alan doktorlarımızın uzmanlık alanları ise aşağıdaki gibidir:
 • Genel nöroşirürji
 • Fonksiyonel nöroşirürji
 • Spinal cerrahi
 • Serebrovasküler cerrahi
 • Nöro-onkolojik cerrahi
 • Pediatrik nöroşirürji
 • Periferik sinir cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi İle İlgili Diğer Tıbbi Bölümler

Beyin ve sinir cerrahisi, gerek tanı gerek tedavi süreçlerinde diğer tıbbi branşlar ile bir ekip halinde çalışır. Böylece kişilerin aktif sağlık problemlerinin en uygun biçimde tedavisi hedeflenirken genel sağlık durumları da izlenir. Beyin ve sinir cerrahisi bölümü ile ilgili diğer tıbbi birimler ise şöyledir:
 • Nöroloji: Beyin ve sinir hastalıklarının cerrahi dışı yöntemler ile tedavisinden sorumlu bölümdür. Diğer tıbbi yöntemler ile tedavi sağlanamayan durumlarda, bireyleri beyin ve sinir cerrahisine yönlendirerek birlikte çalışır.
 • Anesteziyoloji: Genel olarak her cerrahi prosedürde yer alan temel tıbbi branştır. Ameliyat sırasında kişilerin nabız, solunum gibi değerlerinin dengelenmesinde görev alır. Anesteziyoloji alanında uzman doktorun uyguladığı ilaçlar sayesinde bireylerin operasyon sırasında herhangi bir ağrı ve acı hissetmemeleri sağlanır.
 • Radyoloji: Tanı aşamasında kullanılan görüntüleme tekniklerinin yorumlanmasında görevlidirler. Ek olarak girişimsel radyoloji birimi bünyesinde bazı tedavileri gerçekleştirirler.
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Özellikle operasyon sonrasındaki iyileşme döneminde, kişilerin en yüksek verim ile tedavi alarak normal fonksiyonlarını elde etmelerine yardım ederler. Hareket ve duruş bozuklukları, ağrı gibi sağlık problemlerinin tedavisinde yer alırlar.

Randevu Alın