Grup Florence Nightingale Hastaneleri Nöroşirürji Bölümümüz; Yeni doğan döneminden geriatrik hastaya kadar hayatın her döneminde yaşanabilecek, sinir sistemini ilgilendiren sorunların cerrahi tedavisini yapabilen uzman kadroya sahiptir. Spina bifida, kraniosinostoz, hidrosefali, araknoid kist gibi doğumsal anomaliler, çocukluk çağı beyin tümörleri ve kafa travmaları pediatrik nöroşirürji konusunda deneyimli cerrahlar tarafından ameliyat edilmektedir. 

Erişkinlerde sık rastlanan hipofiz tümörlerinin cerrahi tedavisinde  endoskopik transsfenoidal cerrahi yöntem uygulanmaktadır. Yine orta hat yerleşimli kordoma, kraniofaringioma, meningioma gibi kafa tabanı tümörleri ve bazı orbita tümörleri de endoskopik yöntemle başarıyla gerçekleştirilmektedir.  

Beyin ve omurilik tümörleri, metastazları,  en gelişmiş tanı yöntemleri kullanılarak incelenmektedir. 3T MR, MR spektroskopi, MR traktografi, cine-MR, MRA gibi gelişmiş radyolojik incelemeler günün her saati yapılabilmektedir. Nöroonkolojik cerrahi, endoskopik veya nöronavigasyon eşliğinde biyopsi ameliyatları ekibimizin rutin uygulamaları arasındadır. Her türlü modern cihazla tam donanımlı ameliyathanemizde 7 gün, 24 saat ameliyat yapılabilmektedir.  

Beynin iyi ve kötü huylu tümörlerinde  tek seanslık ve günübirlik işlemle uygulanan bir radyasyon tedavisi yöntemi olan Gamma Knife Radyocerrahisi de FN Gayrettepe Hastanesinde ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Hastaların tanı ve tedavilerinin,  konusunda tecrübeli diğer ilgili branş uzmanlarıyla görüşülerek karara bağlandığı mültidisipliner Nörolojik Bilimler konseyi, Onkoloji konseyi ve Endokrinoloji konseyi her hafta düzenli olarak yapılmaktadır. 

BT Angio, MR Angio, DSA  incelemeleri ile tanı konan hastaların anevrizma, AVM, kavernom gibi beyin damar hastalıkları nöroşirürji ve/veya girişimsel nöroradyoloji uzmanları tarafından tedavi edilmektedir. 

Beyin ve omurilik yaralanmaları,  bel fıtığı, boyun fıtığı, omurga kanal darlığı gibi omurga cerrahisi ameliyatları, ve beyin pili (Derin beyin stimulasyonu), ağrı cerrahisi, baklofen pompa takılması gibi fonksiyonel nöroşirürji ameliyatları da bölümümüzün diğer çalışma alanlarıdır. 

Ameliyat öncesi ve sonrası tüm işlemler, destek hizmetleri ve hasta bakımı bu konuda özel eğitim almış personel tarafından sağlanmaktadır. Ameliyat öncesi sistemik, nörolojik ve radyolojik inceleme yöntemleri ve ameliyat sonrası gelişmiş bakım üniteleri ile hizmet vermekteyiz. 

TIBBİ BÖLÜME BAĞLI SAĞLIK REHBERİ YAZILARI