Acil Tıp Bölümü


Grup Florence Nightingale Hastaneleri Acil Servis Üniteleri, hastaneye müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan bir ünitedir. Ünitenin verimli çalışmasını sağlayan laboratuvar ve radyoloji bölümleri 24 saat çalışmakta olup, kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Acil Servis Ünitelerini diğer acil servis ünitelerinden ayıran en önemli özelliklerden biri acil servisimize başvurmuş olan hastamız gerekli ilgili uzman ile mutlaka bir araya getirilir, konsülte edilir. Acil servise başvuran hastamız ayrıca ilgili bölüme gitmek durumunda kalmaz.

Hastanelerimizin hekimleri, hemşireleri ve diğer sağlık personeli sağlık durumu kritik olan hastalara, yaralanma vakalarına ve aynı zamanda daha basit sağlık sorunları olan hastalara müdahale etme konusunda eğitimlidirler. Acil servislerimize başvuran hastalar sağlık personelleri tarafından durumlarının önemine göre sıralanır ve hekimler bu sıralamaya göre en öncelikli hastalara daha önce tıbbi müdahalede bulunurlar. Buna Triaj Sistemi denir. Bu sistem uluslararası akreditasyon ve bilimsel kuruluşlar tarafından tanımlanmıştır.

İstanbul ve Şişli Florence Nightingale Hastanelerinde; dâhiliye, dahiliye acil ve cerrahi acil olmak üzere iki bölümlü olup, toplam sekiz yatağı ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Bunların dört tanesi üzerlerinde her türlü acil müdahalenin yapılabildiği ve hastayı yerinden oynatmadan ilgili servislere transferini sağlayan çok fanksyonlu sedye şeklindedir. Diğer dördü ise, acil serviste müşahede altında tutulacak veya tedavi edilecek hastalar için kullanılan multifonksiyonel yatak şeklindedir.

İstanbul ve Şişli Florence Nightingale Hastanelerinde sabit acil tıp uzmanı olmakla birlikte ihtiyacı olan hasta için iç hastalıkları uzmanı, genel cerrah, nörolog, kardiyolog, kadın doğum uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı rutin olarak bulunmaktadır.

Kardiyovasküler cerrahi ekibimiz gerekli durumlarda acil müdahalede bulunabilmektedir. Bu branşlar dışında da uzman ihtiyacı olursa hemen çağırılabilmektedir. Solunum yolu müdahale aygıtları, monitörler ve geçici kalp pili gibi çeşitli tıbbi ve girişimsel müdahale cihazları 24 saat süre ile kullanıma hazır bulunmaktadır.

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi: 5 Dâhili, 1 cerrahi olmak üzere toplam 6 yatak kapasitesine sahiptir. Ünitemiz dahiliye, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları uzman hekimleri ile 24 saat hizmet vermektedir.

Ne zaman acil servise baş vurmalıyız?

acil servis hakkında
24 saat içinde müdahale edilmediği takdirde organ yada yaşam kaybına sebep veren tüm durumlar acildir. Ani başlayan tüm belirtileri de acil statüsünde değerlendirmek gerekir. Yine de kısaca bir özet yapmak gerekirse;

Kan tükürüyorsanız,
Kan kusuyorsanız
Büyük abdestiniz katran renginde ise
Şiddetli baş ağrısı başlamış ise
Şiddetli ani başlayan baş dönmesi
Göğüste veya sırtta baskı hissi ve veya ağrı
Sol kol 4-5. Parmaklarda ani uyuşma
Ani nefes darlığı varsa
Kalp atımlarınız düzensiz ise

Vücudunuzun her hangi bir yerinde daha önce hissetmediğiniz şekilde bir ağrınız varsa hızla size en yakın acil servise baş vurmakta fayda vardır.