Grup Florence Nightingale Hastaneleri Acil Servis Üniteleri, hastaneye müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan bir ünitedir. Ünitenin verimli çalışmasını sağlayan laboratuvar ve radyoloji bölümleri 24 saat çalışmakta olup, kesintisiz olarak hizmet vermektedir

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Acil Servis Ünitelerini diğer acil servis ünitelerinden ayıran en önemli özelliklerden biri acil servisimize başvurmuş olan hastamız gerekli ilgili uzman ile mutlaka bir araya getirilir, konsülte edilir. Acil servise başvuran hastamız ayrıca ilgili bölüme gitmek durumunda kalmaz.

İstanbul ve Şişli Florence Nightingale Hastanelerinde; dâhiliye, dahiliye acil ve cerrahi acil olmak üzere iki bölümlü olup, toplam sekiz yatağı ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Bunların dört tanesi üzerlerinde her türlü acil müdahalenin yapılabildiği ve hastayı yerinden oynatmadan ilgili servislere transferini sağlayan çok fonksiyonlu sedye şeklindedir. Diğer dördü ise, acil serviste müşahede altında tutulacak veya tedavi edilecek hastalar için kullanılan multifonksiyonel yatak şeklindedir. sabit acil tıp uzmanı olmakla birlikte ihtiyacı olan hasta için iç hastalıkları uzmanı, genel cerrah, nörolog, kardiyolog, kadın doğum uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı rutin olarak bulunmaktadır.
Kardiyovasküler cerrahi ekibimiz gerekli durumlarda acil müdahalede bulunabilmektedir. Bu branşlar dışında da uzman ihtiyacı olursa hemen çağırılabilmektedir. Solunum yolu müdahale aygıtları, monitörler ve geçici kalp pili gibi çeşitli tıbbi ve girişimsel müdahale cihazları 24 saat süre ile kullanıma hazır bulunmaktadır.