Yutma Güçlüğü, Özofagus ve Mide Hastalıkları

Yutma Güçlüğü, Özofagus ve Mide Hastalıkları

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi’nde hizmet veren Yutma Güçlüğü, Özofagus ve Mide Hastalıkları Merkezi, Türkiye'de yemek borusu ve mide hastalıklarına yönelik kurulan ilk merkezdir. Multidisipliner anlayışla hizmet sunan merkezde, yutma güçlüğü, yemek borusu ve mide hastalıkları konusunda kişiye özel yaklaşım ilke edinilmiştir. Merkezde, Genel Cerrahi uzmanları, Gastroenteroloji uzmanları, Göğüs Cerrahisi uzmanı ve Göğüs Hastalıkları uzmanı birlikte çalışmaktadır.

Yutma Güçlüğü, Özofagus ve Mide Hastalıkları ile ilgili başlıca şikayetler:

 • Göğüste yanma
 • Göğüs ağrısı 
 • Ağza gıdaların ya da mide içeriğinin geri gelmesi
 • Nedeni açıklanamayan kronik öksürük
 • Kronik farenjit
 • Ses kısıklığı
 • Zor yutma
 • Ağrılı yutma
 • Kilo kaybı
 • Ağızdan kan gelmesi
 • Bulantı, kusma
 • Ağız kokusu
 • Karın ağrısı 
 • Erken doyma
 • Karında dolgunluk hissi
 • Karında şişlik

Özofagus (Yemek Borusu) Hastalıkları

 • Gastroözofageal reflü hastalığı
 • Barret özofagus
 • Özofagus tümörleri
 • Hiatal herni-mide fıtığı
 • Yutma bozuklukları 
 • Akalazya
 • Diffüz özofageal spazm
 • Jackhammer özofagus
 • Minör özofagus motilite bozuklukları 
 • Özofagus darlıkları
 • Eozinofilik özofajit


Mide Hastalıkları

 • Gastrit
 • Gastropati
 • Peptik ülser
 • Mide tümörleri

Yapılan işlemler

 • High resolution manometri (HRM)
 • İmpedenas/ph monitorizasyonu
 • Bravo ph monitorizasyonu
 • Premalign lezyonların  tedavisi 

            o Band mukozektomi -endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR)
            o Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD)
            o Radyofrekans ablasyon uygulamaları
            o Laparoskopik özofajektomi
            o Robotik özofajektomi

 • Endoskopik stent takılması
 • Endoskopik buji dilatasyonu
 • Akalazya tedavisi 

            o Band dilatasyon tedavisi
            o Botilinum toksin uygulaması
            o Endoskopik akalazya tedavisi; peroral endoskopik myotomi (POEM)
            o Laparoskopik  akalazya tedavisi; heller myotomi +dor/toupet fundoplikasyonu
            o Robotik akalazya tedavisi: heller myotomi +dor/toupet fundoplikasyonu

 • Gastroözofageal reflü hastalığının (GERH) tedavisi

            o Endoskopik reflü tedavisi (STRETTA)
            o Laparoskopik reflü cerrahisi (floppynissen funduplikasyon)
            o Robotik reflü cerrahisi


 • Kanser cerrahisi/onkolojik cerrahi

            o Özofagus tümörlerinin cerrahisi; konvansiyonel - laparoskopik - robotik özofajektomi
            o Laparoskopik mide tümör cerrahisi
            o Konvansiyonel mide tümör cerrahisi
            o Robotik mide tümör cerrahisi

 • Solunum fonksiyon testleri
 • Bronkoskopi
 • Endoskopik ultrasonografi