Yüksek mikroskopik büyütmeyle seçilmiş sperm mikroenjeksiyonu (IMSI)

İyi kalitede sperm ve yumurta, embriyo gelişimini ve sağlıklı gebelik şansını arttıracak en önemli faktörlerdendir.

IMSI tekniğinde amaç, en iyi kalitedeki spermleri seçmek ve mikroenjeksiyon (yumurtanın içine spermin enjekte edilmesi ile döllenmenin sağlanması işlemi) sonrası yüksek döllenme oranları elde etmektir.

Normalde yaklaşık 400-600 büyütmeli normal mikroskoplarla sperm seçim işlemi yapılır ve mikroenjeksiyon tekniğinde bu spermler kullanılır, IMSI tekniğinde ise yaklaşık 6000 büyütmeli mercek sistemi olan mikroskop yardımıyla sperm seçimi yapılır. Yani IMSI tekniğinde kullanılan mikroskop çok daha gelişmiştir.

Bu kadar gelişmiş bir mikroskop kullanılmasının avantajı; spermde var olan ve normal mikroskopla görülemeyecek herhangi bir anormallik saptanabilmesidir. Spermlerin başında "vakuol" denilen ve normal mikroskopla görülemeyen anormallik varlığında, genetik bilgiyi taşıyan DNA'da hasar olabilir ve bu durum anormal embriyo gelişimine sebebiyet verebilir. IMSI, hasarlı DNA içeren spermlerin yumurta içine bırakılması ihtimalini azaltır ve sağlıklı gebelik ihtimalini çoğaltır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz