Yrd. Doç. Dr. Şerife Nur  BOYSAN

Yrd. Doç. Dr.
Şerife Nur BOYSAN

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları / Diyabet Kliniği

Doktordan Hızlı RANDEVU Al
Görev Aldığı
Hastaneler
  • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

  • Videolar
  • Haberler

  • İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
  • Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği
  • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği 

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Bilici A, Erdem T, Boysan SN, Acbay 0, Oz B, Besirli K, Gundogdu S. A cas e of antlıracosis presenting with mediastinal lymph nodes mimicking tuberculous lymphadenitis or malignancy. Eur J Int Med 2003; 14: 444-446.

2. Yetkin DO, Boysan SN, Tiryakioglu 0, Yalın AS, Kadıoglu P. Forty month follow up of persistent and diffuculty controlled acromegalic patients treated with depot long acting somatostatin analog octreotide. Endocr J 2007 Jun; 54(3): 459-64.

3. Boysan SN, Kantarci F, Celik 0, Mihmanlı ı, Gazioglu N, Kadioglu P. Atherosclerotic risk factors and premature atherosclerosis in acromegaly before and after 48 months of octreotide-LAR treatment. Angiology. 2012 Oct;63(7): 522-7.

4. Yılmaz G, Masatlıoglu S, Yetkin DO, Demirtunc R, Boysan SN, Kaplan S, Ince N. Is there a real adrenal axis dysfunction in patients with amyloidosis associated with Familial Meditteranean Fever? Rheumatol Int. 2012 Nov; 32(11): 3421-4.

5. Menzilcioglu MS, Duymus M, Gungor G, Citil S, Sahin T, Boysan SN, Srica A. The value of real-time ultrasound elastography in chronic autoinımune thyroiditis. Br J RadioL. 2014 Dec; 87(1044): 20140604.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Boysan SN, Kadioglu P, Tiryakioglu 0, Acbay 0, Gundogdu S. A case report ofhungry bone syndrome in the course of Graves disease. 21 st Joint Meeting of The British Endocrine Societies: 8- 11 April 2002, Harrogate, UK.

2. Caneroglu NU, Kadioglu P, Tiryakioglu 0, Mihmanli l, Gazioglu N, Boysan SN,Acbay 0, Gundogdu S, Korugan U. The effect of GH-lGF 1 axis and insulin resistance on cardiovascuIar risk in acromegaly. The Endocrine Societys 84 th Annual Meeting: June 19- 22, 2002, San Francisco, USA.

3. Ayata EM, Boysan SN, Kocaaslan R, Obek C, Durak H, Kadioglu P. A case report: Development of juxtaglomerular cell tumor followed after four years of hypertensive period. 6 th European Congress of Endocrinology: 26-30 April, 2003, Lyon, France.

4. Boysan SN,Caneroglu NU, Bugdayci MS, Demirkesen C, Mat C, Kadioglu P. A case report of a patient with elephantiasis: Dermopathy of Graves disease. 6 th European Congress of Endocrinology: 26-30 April, 2003, Lyon, France.

5. Boysan SN, Caneroglu NU, Erdem T, Kadioglu P, Acbay 0, Gundogdu S. A report of plasmapheresis experience in the treatment of five thyrotoxic patients. 6 th European Congress ofEndocrinology: 26-30 April, 2003, Lyon, France.

6. Boysan SN, Bugdayci MS, Oral E, Ilvanli S, Kadioglu P, Gundogdu S. A case report of a steroid celI tumor presenting with virilization. 1ih Balkan Congress of Endocrinology and the so" Panhellenic Congress of Endocrinology and Metabolism: 21-25 May, 2003, Thessalonike, Greece.

7. Boysan SN, Dursun G, Demirtunc R. A case report: Acromegaly and hypophsis hyperplasia. European Congress of Endocrinology : Boysan SN, Dursun G, Demirtunc R. A cas e report: 
Acromegaly and hypophsis hyperplasia. European Congress of Endocrinology : 3-7 September, 2005, Göteborg, Sweden.

8. Boysan SN, Ozgen Z, Sahin T. A case report: Hypoparathyroidism, nephrocalcinosis and replacement therapy. European Congress of Endocrinology 27 April-I May 2013: Copenhagen, Denmark.

9. Boysan SN, Ozkaya M, Bozkurt HS, Menzilcioglu MS, Sahin T, Citil S, Caglar S, Sonmez BK, Cıkım G. The presentation of insulinoma; Two elinical case reports. Endobridge 23-26 October 2013: Antalya, Turkey.

ıo. Boysan SN, Kokdas S, Gungor T, CitiI R, Citil S, Dagoglu B, Caglar S, A case report: Functioning cystic pheocromocytoma. 16th Eurıpean Congress of Endocrinology 03-07 May 2014: Wroclaw, Poland.

ll. Boysan SN, Yurttutan N. Posterior pituitary evaluated as microadenoma in the magnetic resonance imaging. 03-07 May 2014: Wroclaw, Poland.

12. Sahin M, Oguz A, Boysan SN, Mese B, Sahin H, AkgülOF, GuI K. Primary Adrenal Failure due to primary antiphospholipid syndrome. 16th Eurıpean Congress of Endocrinology 03-07 May 2014: Wroclaw, Poland.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

ı. Yeksan M, Korkut B, Altınbaş A, Gök H, Sağmanligil S, Koşar A, Telli H. Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda prematur kalp kapak tutulumu. MN Kardioloji 1995; 2/3: 177-180.

2. Koşar A, Dalmaz M, Sağmanligil S, Yeksan M, Türk S. Effect of anti-HCV positivity on response to hepatitis B virus vaccine in haemodialysis patients. Turk J Gastroenterol 1998;1: 105-107.

3. Çiçek H, Sağmanligil SN, Yaşar S, İmecik O. Klor gazı inhalasyonuna bağlı bronş hastalığı. S. Ü. Tıp Fak Derg 1998;14:133-135.

4. Sağmanligil SN, Yaşar S, Çiçek H, İmecik O. Plevral efüzyona sebep olan kardiak ekinokokkozis. S Ü Tıp Fak Derg 1998; 14: 71-76.

5. Gönen MS, Sağmanligil ŞN, Güney İ, Mil S. 46, XY Gonadal disgenezisli olgu sunumu. Endokrinolojide Yönelişler 2001; 10 (1): 33-35.

6. Gönen MS, Sağmanligil ŞN, Güney İ, Mil S. Cinsel fonksiyon bozukluğu olan bir olguda 17 -~ hidroksisteroid dehidrogenaz yetersizliğine bağlı klinik ve biokimyasal bulguların değerlendirilmesi. Endokrinolojide Yönelişler 2001; 10 (2): 83-85.

7. Boysan ŞN, Kadıoğlu P. Hiperprolaktinemi ve infertilite. Androloji Bülteni 2002; 10: 8-9.

Diğer Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Şaylı BS, Karan 0, Boysan ŞN. Huntigton koresi-Hiposrnia eşliği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Sempozyumu: 18-20 Haziran 1990, Samsun.

2. Yeksan M, Eser C, Sardohan Ö, Poyraz Ö, Altmbaş E, Deveci A, Sağmanligil ŞN, Kırımh B, Türk S. Sürekli ambulatuvar periton diyaliz hastalarında (CAPD) kateter obstruksiyonlarında streptokinaz (STK) uygulaması. Türk Nefroloji Derneği XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi: 3-7 Ekim 1995, Abant.

3. Yeksan M, Sardohan Ö, Poyraz Ö, Altınbaş E, Deveci A, Sağmanligil ŞN, Kınmlı B, Eser C. Sürekli ambulatuvar periton diyaliz hastalarında (CAPD) perionit dışı komplikasyonların değerlendirilmesi. Türk Nefroloji Derneği XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi: 3-7 Ekim 1995, Abant.

4. Yeksan M, Sardohan Ö, Poyraz Ö, Altmbaş E, Deveci A, Sağmanligil ŞN, Kınmlı B, Keklik F, Baykan M, Türk S. Sürekli ambulatuvar periton diyaliz hastalarında (CAPD) kültür negatif peritonitlerde ilaç protokollerinin tedavi etkinlikleri. Türk Nefroloji Derneği XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi: 3-7 Ekim 1995, Abant.

5. Gönen MS, Akbulut M, Tunç R, Sağmanligil ŞN, Anı i M, Kaya A. Hiperlipidemik hastalarda subklinik hipotiroidi sıklığı. XXI Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi: 29 Eylül-3 Ekim 1998, İstanbuL.

6. Çağlayan 0, Dikici İ, Bor MN, Sağmanligil ŞN, Gederet Y. Hipertansiyon ve oksidan stres. Klinik Biokimya Derneği Ateroskleroz Sempozyumu: 19-20 Mart 1999, İzmir.

7. Sağmanligil ŞN, Polat H, Çağlayan 0, Yeksan M, Akkuş İ, Tombul Z, Türk S. Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda oksidan-antioksidan sistem ilişkisİ ve kalsiyum antagonistleri ile ACE İnhibitorlerinİn bu sistem üzerine etkileri. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Hipertansiyon Kongresi: 20-23 Ekim 1999, Ürgüp, Nevşehir.

8. Özenoğlu A, Pamuk GE, Pamuk ÖN, Sağmanlıgil ŞN, Hatemi H. Beden kitle indeksine göre normal, hafif şişman ve şişman kadınlarda farklı iki yöntemle bulunan bazal metabolizma hızlarının karşılaştınlması. III. Klinik Enteroparenteral Nütrisyon kongresi: 23-26 Kasım 2000, İstanbuL.

9. Toraman AR, Mutlu H, Boysan SN, Tomur A, Akyüz H, Çolak A. Bir özel hastanenin beslenme ve diyetetik bölümüne başvuranlarda obezite tanısında beden kütle indeksi ve vücut bileşenlerinin ilişkisi. VI Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması. 15-17 Ekim 2009, İzmir.

10. Boysan SN, Bayraktar DI, Keten DA, Gülderen E. Olgu sunumu: Diyabetik bir hastadaa atipik presentasyonlu osteomiyelitis. 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu.l5-19 Mayıs 2013, Antalya. 

1. Anadolu Dahiliye Grubu: İç Hastalıkları Sürekli Eğitimleri-Kadıköy Toplantıları

-Endokrin Hipertansiyona yaklaşım: 28 Nisan 2005
-Yeni tanı konmuş Diyabetes Mellituslu hastaya yaklaşım: 25 Mayıs 2006

2. Kitap Bölümü Çevirisi: Oxford Endokrinoloji ve Diyabet El Kitabı: Helen E. Turner/John A. H. Wass Çeviri editörü: Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu ı. Baskı 2014: Bölüm 7,8 

Yayınlar

Araştırma Projeleri

ı. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen "Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda oksidan-antioksidan sistem ilişkisi ve kalsiyum antagonistleri ile ACE inhibitörlerinin bu sistem üzerine etkileri" konulu proje.

2. Novartis, CSMS995B2401, Faz 4, Sandostatin LAR'ın mikroadenom veya makroadenomu olan yeni tanı konulmuş akromegali hastalarındaki etkinliği ve güvenilirliğini ölçen açık, çok merkezli, karşılaştırmalı olmayan çalışma.