Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster
Paylaş

 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yard. Doç. Refik Bademci, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlık eğitimini 2006-2011 tarihleri arasında tamamlamıştır.

2011 - 2013 yılları arasında Siirt Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamlayan Yard. Doç. Refik Bademci 2013 yılından beri Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nde görev yapmaktadır.


İlgi Alanları:
 • Obezite ve Metabolizma Cerrahisi
 • Perianal Hastalıklar (Hemoroid, Anal Fissür, Perianal Fistül)
 • Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları
 • Karın Duvarı Fıtıklarının Cerrahisi (Laparoskopik ve Konvansiyonel)
 • Mide Kanseri (Genişletilmiş Lenf Nodu Disseksiyonu)
 • Kolon Kanseri (Laparoskopik ve Konvansiyonel Cerrahisi)
 • Meme ve Endokrin (Tiroid ve Paratiroidi Hastalıkları) Cerrahisi
 • İleri Düzey Laparoskopik Cerrahi

  • Doğum Tarihi 1982
  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2015 - 2016 Cleveland Clinic Kolorektal Hastalıklar ve Obezite Cerrahisi
 • 2013 - 2016 İstanbul Bilim Üniversitesi Yrd. Doç. Dr
 • 2013 - 2016 Şişli Florence Nightingale Hastanesi Genel Cerrahi
 • 2011 - 2013 Siirt Devlet Hastanesi
 • 2006 - 2011 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlığı
 • 2000 - 2006 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- A randomized, placebo controlled study: EMLA in minor breast surgery Minerva Chir. 2012 Apr;67(2):181-5. Akan A, Eryavuz Y, Kamali S, Simşek S, Hot S, Bademci R.

2- The diagnostic utility of scintigraphy in esophageal burn: a rat model.J Surg Res. 2016 Feb;200(2):495-500. doi: 10.1016 Çiftçi ÖD, Gül SS, Açıksarı K, Maman A, Çavuşoğlu T, Bademci R, Taskiran D, Erbaş O

3-Acute nontraumatic torticollis in a patient with right lower quadrant pain: case report. Pan Afr Med J. 2015 Jul 27;21:218. Yaylak F, Zeren S, Bayhan Z, Bademci R, Devir C.

4-primary hydatidosis if the gluteus muscle: report of a case and review of the literature S.barlas, A.Akan,Y.Eryavuz,R.Bademci,G.Yavuz,S.Kamalı,G.Kamalı

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Bone Metastasis as the First Sign of Gastric  Cancer Okmeydani Tip Derg. Yıl: 2011 Cilt: 27 Sayı: 1 54-55 Arzu A, Yavuz E, R. Bademci

2-Majör Karaciğer Rezeksiyonlarında ERAS Protokolünün Uygulanması doi: 10.5222/otd.2014.046  OTD 2014; 30 - 1 | Sayfalar 46 – 50  Özlem Ö, R. Bademci, U. Sözener,  A. Tüzener, K. Karayalçın

3- Kolon tümörünü taklit eden kolon tuberkulozu olgusu Okmeydanı tıp dergisi doi: 10.5222/otd.2014.046  OTD 2014; 30 - 1 | Sayfalar 46 - 50
R. Bademci, ÖÖ.Bayar, A. Akan, G.Yavuz, S. Zeren, E. Sobutay, Y. Eryavuz

4- Yutulan yabanci cisimin vucut icinde dolasmasi Okmeydanı tıp dergisi doi: 10.5222/otd.2014.101  OTD 2014; 30 - 2 | Sayfalar 101 - 104
R. Bademci, ÖÖ. Bayar, S. Zeren, E.Sobutay, A. Akan, G.Yavuz, Y.Eryavuz

5- Memenin primer liposarkomu J Breast health 2012 ;8:89-91 A. Akan  ,  Y.Eryavuz  ,  C.Akarsu  ,  R. Bademci  ,  F. Filiz ,  T.Sayılgan  

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1- Pilonidal sinüse benzeyen kordoma olgusu: vaka sunumu 17. Ulusal cerrahi kongresi  R.Bademci, A.Akan,Y.Eryavuz,Y.Samancı,Ş.Ayhan,D.Demir,Y.Bilgin,M.Ertürk

2- Gluteal kist hidatik 18. Ulusal cerrahi kongresi  A.Akan, S. Barlas, Y.Eryavuz, R.Bademci,G.Yavuz,S. Kamalı,G. Kamalı 

3- Spinal cerrahi sonrası pankreas yaralanması: olgu sunumu17. Ulusal cerrahi kongresi  D.Demir, G.Yavuz, A.Akan,Y.Bilgin, R.Bademci, M.Okuyan,M.Yalman,M.Eryavuz

4- Hızlı ilerleyen sistosarkoma filloides: Olgu sunumu 17. Ulusal cerrahi kongresi  Y.Bilgin,H.Yalman, Y.Eryavuz, , G.Yavuz,A.Akan,D.Demir, R.Bademci, M.Ertürk

5- Ülkemizde erkek meme kanserinde epidmiyolojik ve etyolojik faktörler değişiyor mu?  11. Ulusal meme hastalıkları kongresi  M.O.Ertürk,A.Akan,Y.Eryavuz,R.Bademci,S.T.Dinçer


 6- BI-RADS 4 lezyonlarda cerrahi doğru seçenek mi? 11. Ulusal meme hastalıkları kongresi  A.Akan, Y.Eryavuz,A. Baykal,R.Bademci,G.Yavuz

7-  Rektum kanserinde prognostik faktörlerinin degerlendirilmesi 2013 7. Cerrahi araştırma kongresi sözlü sunum  R Bademci., Ö. Öndeş, A.Akan,S.Kamalı,Y.Eryavuz

8- Karaciğer transplant vericilerinde eras protokolü  Özlem Ö, R. Bademci, U. Sözener,  A. Tüzener, K. Karayalçın

9- Travmaya bagli gec abondan alt gis kanama  poster sunumu 19. Ulusal cerrahi kongresi R.Bademci, Özlem Öndeş Bayar, Arzu Akan, Sedat Kamalı, Erman Sobutay , Yavuz Eryavuz

 10- Travmaya Bağlı Atnalı Böbrek Yaralanması: Olgu Sunumu 19. Ulusal cerrahi kongresi  Özlem Öndeş Bayar, R. Bademci, Yücel Altay

11-  Ağaçtan Ağaca Düşme Sonrası Anal Sfinkter Yaralanması: Olgu Sunumu 19.ulusal cerrahi kongresi  Özlem Öndeş Bayar, R.Bademci

12- Postauriküler Dermoid Kist: Olgu Sunumu 19. Ulusal cerrahi kongresi   Özlem Öndeş Bayar, R. Bademci, Nedim Güneş

13- Dev splenik hemanjiom: Elektif laparoskopik splenektomi  E.Eroğlu,R.Bademci,A.Tayyareci,E.Altınlı,C.Camcı

14- konstipasyonda rektal tuşenin önemi: olgu sunumu  özlem öndeş bayar, R. Bademci

15-ender görülen üst gis kanaması nedeni: dieulafoy lezyonu  U. aslan, R.Bademci , E. Eroğlu , özlem öndeş Bayar,  N. ekmen , L.Erdem

16- Pankreatite bağlı ileus: olgu sunumu  Ö Bayar , R Bademci

17-Akut pankreatitli hastada kolelitiazis olsa bile hiperkalsemi gözardı edilmemeli  N. Ekmen , R. Bademci, E. Eroğlu , C.Camcı,  S.Bulut , G.Doğusoy , L.Erdem

18 -Akut kolanjit tedavisinde endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi yönteminin yeri  Y.Beyaz , R. Bademci , Ö.Bayar , E.Eroğlu,  U.Arslan , E.Gürbüz , A.Özsoy , S.Karahan

19-Nonpalpable meme lezyonlarının roll yöntemi ile işaretlenmesi ve cerrahi eksizyonu  Ç.Öztürk, Ö.Uygun, Z.Farisoğulları, A.Baykal, E.Turan, M. Başak, A.Akan,R.Bademci

20- Benign ve Malign meme kitlelerinde RDUSG’nin yeri Z.Farisoğulları, A.Baykal, Ç.Öztürk, Ö.Uygun, M. Başak, R.Bademci, A.Akan

21-Total Tiroidektomi Sonrası Nadir Rastlanılan Masson's Tümörü M Ertürk, R.Bademci, Ö Bayar, E Eroğlu, UArslan, F.Kuşku

22-Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum Refik Bademci, Ediz Altınlı, Ersan Eroğlu, Cemalettin Camcı

23- Sütür Materyalleri Kullanmadan Yapılan Troidektomi 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi Sözlü Sunumu B.Batı,A. Akan, A. Alemdar, İ. Deniz, S.Barlas, Y. Bilgin, D. Demir, R.Bademci, Y. Eryavuz

24- Nadir Meme Tümörü : Sistosarkoma Philloides Radyaloji Derneği Dergisi 2010 Çiğdem Öztürk, Zelal Farisoğulları, Suzan Deniz Önol, Muzaffer Başak, Refik Bademci, Arzu Akan

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1.Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

2.Endoskopi Sertifikası

3.Obezite ve metabolizma cerrahisi sertifikası

4.Laparoskopik kolorektal cerrahi sertifikası


Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

1.11.Meme Hastalıkları Sempozyumu

2.17.Ulusal Cerrahi Kongresi

3.10.Kolerektal hastalıkları sempozyumu

4.13.Kolorektal hastalıkları kongresi

5.18.ulusal cerrahi kongresi

6.7.Cerrahi Araştırma Kongresi

7.Cerrahi ve Genetik Kursu

8.19. Ulusal cerrahi kongresi

9.Endokrin cerrahisi kongresi

10.Kolorektal cerrahisi kongresi