Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster
Paylaş
İlgi Alanları:
 • Pacemaker, ICD 
 • Kalp Yetersizliği - Resenkronizasyon Tedavisi
 • Elektrofizyoloji, Ablasyon
 • İnvazif Kardiyoloji

  • Doğum Tarihi 9.6.1978
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2015 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent
 • 2015 Şişli Florence Nigtingale Hastanesi Kardiyoloji
 • 2011 - 2015 Malatya Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı
 • 2010 - 2011 Samsun Asker Hastanesi Tabip Asteğmen
 • 2009 - 2010 Malatya Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı
 • 2004 - 2009 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi/ Kardiyoloji
 • 2002 - 2003 Tunceli Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim / Acil Servis
 • 1996 - 2002 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1989 - 1996 Elazığ Anadolu Lisesi

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Gulel O, Yüksel S, Soylu K , Kaplan O,  Yılmaz O,  Kahraman H,  Şahin M. Evaluation of atrial functions by color tissue doppler imaging in adults with body mass index> 30 kg/m2 versus those <30kg/m2. Int J Cardiovasc Imaging(2009)25:371-377

2. Kaplan O,  Meric M,  Acar Z ,  Kale A, Demircan S,  Yılmaz O,  Demircan G,  Miroğlu YY. The effect of exercise and antioxidant enzyme levels in syndrome X and coronary slow flow phenomenon: an observational study. Anadolu Kardiyoloji Derg 2013;13:641-6  

3. Kurtoglu E,  Balta S, Karakus Y,  Yasar E, Cuglan B,  Kaplan O,  Gozubuyuk G . Ivabradine Improves Heart Rate Variability in Patients with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy (Arq Bras Cardiol. 2014; 103(4):308-314)

4. Meric M, Kale A,  Acar Z,  Agac MT,  Demircan S, Soylu K ,  Kaplan O. Effect of Insulin Resistance on Coronary Collateral Development in Nondiabetic Patients with Total Coronary Artery Occlusion. Exp Clin Cardiol Vol 20 Issue6 pages 4189-4209 / 2014

5. Kaplan O,  Kurtoğlu E,  Gozubuyuk G,   Dogan C, Acar Z,  Eyupkoca F,  Pekdemir H. Epicardial adipose tissue thickness in patients with chronic obstructive pulmonary disease having right ventricular systolic dysfunction. European Review for Medical and Pharmacological Sciences (2015 Jul;19(13):2461-7)

6. Kaplan O, Kurtoglu E, Nar G, Yasar E, Gozubuyuk G, Dogan C, Boz AU, Hidayet S, Pekdemir H. Evaluation of Electrocardiographic T-peak to T-end Interval in Subjects with Increased Epicardial Fat Tissue Thickness. Arq Bras Cardiol. 2015 Dec;105(6):566-72. 

7. Başaran O,  Beton O,  Doğan V,  Tekinalp M, Aykan AC3,  Kalaycıoğlu E,  Bolat I,  Taşar O,  Şafak O,  Kalçık M, Yaman M, Altun İ,  Soylu MÖ,  Kırma C,  Biteker M and Collaborators. ReAl-life Multicenter Survey Evaluating Stroke prevention strategies in non-valvular atrial fibrillation (RAMSES study) (Anatol J Cardiol 2016;(yayın aşamasında)

8. Aksan G, Gedikli Ö, Keskin K, Nar G, İnci S, Yıldız SS, Kaplan Ö, Soylu K, Kılıçkesmez KO, Şahin M. Is galectin-3 a biomarker, a player-or both-in the presence of coronary atherosclerosis?J Investig Med. 2016 Mar;64(3):764-70

9. Başaran Ö, Dogan V, Beton O, Tekinalp M, Aykan AC, Kalaycioğlu E, Bolat I, Taşar O, Şafak Ö, Kalcik M, Yaman M, İnci S, Altintaş B, Kalkan S, Kirma C, Biteker M; Collaborators. Suboptimal use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants: Results from the RAMSES study. Medicine (Baltimore). 2016 Aug;95(35):e4672.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kaplan O,  Acar Z. Yavaş Koroner Akım; Hastalık mı, Değil mi?Is Coronary Slow Flow a Disease or Not?: Review . Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2012;24(3):239-43

2. Kaplan O , Aksan G.  Kardiyak Sendrom X Hastalarının Elektrokardiografik Olarak T-Peak to T-End İntervalinin Değerlendirilmesi   Journal of Clinical and Analytical Medicine  DOI: 10.4328/JCAM.4484

3. Başaran  Ö,  Doğan V,  Sancar KM,  Altun İ, Mert KU,  Mert GÖ,  Başaran NF, Çekiç EG, Kırma C, Biteker M, on behalf of the RAMSES investigators Rationale, design and methodology of the RAMSES Study:ReAl-life Multicenter Survey Evaluating Stroke Prevention Strategies . Turk Kardiyol Dern Ars 2016;44(3):215-220

4. Kaplan O, Aydın  E, Demircan S. Geniş QRS Taşikardi  İle Başvuran Kalp Pilinin Tükenmesi: Runaway  Pacemaker. Journal of Academic Research in Medicine 2016 (Yayın Aşamasında)

5. Kaplan O, Canpolat İP, Demircan S. Senkopa Yol Açan ve Defibrilatör ile Birlikte Transkateter Coil Oklüzyonu ile Tedavi Edilen Yaygın Koroner Fistül Olgusu. Medical Network 2016 (Yayın Aşmasında)


Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. O.Gulel, S.Yuksel, K.Soylu, O.Kaplan, O.Yılmaz, H.Kahraman, M.Yazici, S.Demircan Longitudinal diastolic myocardial functions are affected by obesity in young people: a study of color tissue doppler imaging. Eur J Echocardiography Abstracts Suppl 2006. Euroecho 10  

2.  Gulel O,  Yuksel S,  Soylu K, Kaplan O,  Yılmaz O,  Kahraman H, Sahin M. Evaluation of atrial functions by color tissue doppler imaging in adults with body mass index> 30 kg/m2 versus those <30kg/m2. Cardiovascular Drugs And Theraphy, volume:21 suppl:1,2007.3rd Annual Congress of Update in Cardiology And Cardiovascular Surgery 2007 . Sözlü bildiri.

3. Gulel O,  Yuksel S,  Soylu K, Kaplan O,  Yılmaz O,  Kahraman H, Sahin M. Comparision of standart echocardiographic measurements in adults with body mass indexes>30kg/m2 versus those <30kg/m2. Clinical  Cardiology volume :31 suppl:2.4th Congress Of Update in Cardiology And Cardiovascular Surgery 2008.

4. Gulel O,  Yuksel S,  Soylu K, Kaplan O,  Yılmaz O,  Kahraman H, Sahin M Evaluation of ventricular functions by tissue doppler imaging in obese adults. Clinical  Cardiology volume :31 suppl:2.4th Congress Of Update in Cardiology And Cardiovascular Surgery 2008.

5. Semirgin O,Gulel O, Sahin M, Kaplan O. Relation between NTPPROBNP and extent of coronary artery disease in patient with stable angina pectoris.. Atherosclerosis Supplements,volume:9/1,2008.77 Congress of the European Atherosclerosis Society 2008

6.Kaplan O,  Gozubuyuk G,  Acar Z. Epicardial Fat Thickness İn Patients With Cor Pulmonale. Cardiovascular Therapeutics Volume :30, supplement :1,2012.3rd World Heart Failure Congress

7. Kaplan O,  Gozubuyuk G,   Acar Z,  Eyupkoca F,  Pekdemir H. Epicardial fat thickness in patients with chronic obstructive pulmonary disease along with right ventricular systolic dysfunction. JACC volume:62, No.18 supplement c 29.Turkish Cardiology Congress.2013

8. Kurtoglu E,  Balta S, Karakus Y,  Yasar E, Cuglan B,  Kaplan O,  Gozubuyuk G . Ivabradine Improves Heart Rate Variability in Patients with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy . Tenth Internaitonal Congress of update ın Cardiology and Cardiovascular  Surgery The American Journal of Cardiology March13-16,2014-vol 113. 

9.  Meric M, Kale A,  Acar Z,  Agac MT,  Demircan S, Soylu K ,  Kaplan O , Yesildag O. Effect of Insulin Resistance on Coronary Collateral Development in Nondiabetic Patients with Total Coronary Artery Occlusion.  ESC Congress 2014 page 650-651

10.  Başaran Ö,  Çeki EG1, Başaran NF,  Kalaycıoğlu E,  Taşar O,  Türkkan C,  Öztürk MT, Helvacı F,  Aytürk M,  Kaplan Ö,  Doğan C,  Koç M,  Kırma C,  Soylu MÖ,  Biteker  M. Appropriateness of dabigatran use in patients with non-valvular atrial fibrilation: results from RAMSES study . 31. Uluslar arası Türk Kardiyoloji Kongresi .The Anatolian Journal of Cardiology . Vol 15 Supp 1 , Ekim 2015. Sözlü Bildiri

11. Nar G,  İnci S,  Aksan G,  Kaplan Ö. The relationship between iron deficiency and aortic elastic properties in patients with heart failure .31. Uluslararası Türk Kardiyoloji Kongresi. The Anatolian Journal of Cardiology . Vol 15 Supp 1 , Ekim 2015.Poster Bildirisi

12. Usalp S, Demircan S, Kaplan Ö,  Canbolat IP, Başkurt M,  Çiftçi Ç, Yazıcıoğlu N .Clinical course of the patients who has been implanted VDD pacemaker due to atrioventricular block. 31. Uluslararası Türk Kardiyoloji Kongresi.The Anatolian Journal of Cardiology . Vol 15 Supp 1 , Ekim 2015. Poster Bildirisi

13. Kaplan Ö, Kurtoğlu E, Nar G, Yaşar E, Gözügüyük G, Doğan C, Boz AU, Hidayet Ş, Pekdemir H .The association of epicardial adipose tissue thickness with parameters of ventricular repolarization using Tp-e interval and Tp-e/QT ratio .31. Uluslararası Türk Kardiyoloji Kongresi.The Anatolian Journal of Cardiology . Vol 
15 Supp 1 , Ekim 2015. Poster Bildirisi

14.  Aksan G, Gedikli Ö,  Keskin K, Nar G, İnci S, Nar R,  Yıldız SS, Kaplan Ö,   Kılıçkesmez KO,  Soylu K,Şahin M. Is galectin-3 a biomarker, a player or both in the presence of coronary atherosclerosis? 31. Uluslararası Türk Kardiyoloji Kongresi. The Anatolian Journal of Cardiology . Vol 15 Supp 1 , Ekim 2015. Poster Bildirisi

15.  Başkurt M, Kaplan O. Total Tıkalı Olan İliak Arterin Perkutan Yolla Başarı İle Açılması. PCR İstanbul Peripheral Course. Kasım 2015. Sözlü Bildiri

16.  Usalp S, Demircan S, Kaplan Ö,  Canbolat IP, Başkurt M,  Çiftçi Ç, Yazıcıoğlu N .Clinical course of the patients who has been implanted VDD pacemaker due to atrioventricular block. Venice Arrhythmias 2015. Journal of Atrial Fibrilation 2015 Special Issue

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Soylu K, Dursun İ, Köprülü D, Durna K, Kaplan Ö, Şahin M, Yeşildağ O. Mitral yetersizliği ile koroner arter yaygınlığı arasındaki ilişki. 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ,2005,syf 106,volume:33,suppl:1

2. Köprülü D, Yeşildağ O,Yazıcı M, Soylu K, Taşcanov B, Kale A, Zengin H, Demir S, Acar Z, Kaplan Ö, Durna K , Şahin M. Düşük testosteron koroner arter hastalığı için bir risk faktörümüdür? 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ,2006,syf 89,volume:35,suppl:1 

3. Köprülü D, Yeşildağ O,Yazıcı M, Soylu K, Taşcanov B, Kale A, Zengin H, Demir S, Acar Z, Kaplan Ö, Durna K , Şahin M Akut koroner sendromunda testosteronun miyokard hasarı üzerine etkisi . 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ,2006,syf 93,volume:35,suppl:1 

4. Kaplan O,  Meric M,  Acar Z ,  Kale A, Demircan S,  Yılmaz O,  Demircan G,  Miroğlu YY. Sendrom X ve Yavaş Koroner Akım Fenomeninde Antioksidan Enzim Düzeyleri ve Egzersizin Etkisi. 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ,2010,syf 256,volume:38,suppl:2 

5.  Acar Z,  Kaplan Ö,  Korkmaz L,  Ağaç MT, Erkan H,  Dursun İ,   Çelik Ş.  Ortalama Trombosit Hacmi Miyokard  Enfarktüsü Tipini Belirler mi? 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ,2012,syf 272,volume:40,suppl:2

6.Kaplan Ö,  Demircan S. Kronik Total Oklüzyonlu By-Pass’li Hastaya Retrograde ve Antegrade Yaklaşım ile İnvaziv Girişim.. 20. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. Poster bildirisi. 18.04.2013

7. Kaplan Ö,  Demircan S Kronik Total Oklüzyonlu By-Pass’li Hastaya Retrograde ve Antegrade Yaklaşım ile İnvaziv Girişim. 20. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. Sözlü bildiri. 18.04.2013

8.  Kaplan Ö, Başkurt M. Perkutan Koroner Girişim  Yapılan Arter Dışındaki Koroner Arterde Yeni Gelişen Koroner  Arter Diseksiyonu. 23. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. Poster Bildirisi.

 


Diğer Yayınlar

TIPTA UZMANLIK TEZİ 

Sendrom X Ve Yavaş Koroner Akım Fenomeninde Anti Oksidan Enzim Düzeyleri Ve Egzersizin Etkisi. Samsun – 2009