Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster
Paylaş

    İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesin’den 1982 yılında mezun oldu. Mecburi hizmetini Konya’da tamamladıktan sonra 1985’te IÜITF Nöroloji ABD’da asistanlık eğitimine başladı. Psikiatri rotasyonu sırasında  18 ay boyunca Prof.Dr. Ulviye Etaner’in Psikoanalitik grup ve eğitim programına katıldı. 1989-1991 yılları arasında aynı üniversitede supervizör olarak çalıştı ve Prof.Dr.Hıfzı Özcan’ın asistanlığında başağrısı polikliniğini başlattı.1991’de Nöroloji uzmanı ünvanını aldı.  

    1993-1994 yılları arasında, Trakya Üniversitesi Tıp FakÜltesi Nöroloji ABD'nda "yardımcı doçent" olarak; 1994-1997 yılları arasında Kırklareli SSK Hastanesi'nde nöropsikiatrist olarak çalıştı. 2002 yılında emekli olduktan sonra özel hastanelerde Nöroloji Uzmanı olarak çalışmanın yanı sıra Uberlingen Moreno Enstitüsü'ne bağlı Prof. Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü’nde Psikodrama eğitimine başladı. 2006'da Co-terapist ve 2009 yılında psikodrama terapisti ünvanlarını aldı. 2013-2015 yılları arasında  İsrail Psikoanaliz ve Grup Analizi Enstitüsü’nden eğitim ve süpervizyon aldı.

     Bir yıl içinde polikliniğimizde izlenen 870 "Baş Ağrısı Olgusunun Demografik ve Klinik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi” ve “Emeklilerde Rol Değişiklikleri” tez çalışmalarıdır. Psikodrama eğitiminin yanı sıra  ulusal ve uluslararası gruplara katılmış ayrıca Prof.Judith Tezary, Prof.Dr.Greta Leutz, Prof.Maurissio Gassau ve Prof. Jorgen Burmeister’ın gruplarında çevirmen ve asistan olarak çalışmıştır.

    2005 den sonra Kadıköy Belediyesi Sağlık Polikliniğinde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapmıştır. Bu görevi kapsamında engelli aileleri, Kadın Sığınma Evi’nde kalan hastalar  ve emekli grupları ile de çalışmış ve halk seminerleri vermiş, ayrıca Kadıköy Belediyesi Diyabet Merkezinde konsültan olarak çalışmıştır. 2013-2014 yıllarında Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Öğretim Üyeliği yapmıştır.

    Halen Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Bölümü'nde çalışmaktadır. Psikosomatik hastalıklar, diabet ve dahili hastalıkların nörolojik komplikasyonları ve başağrıları özel ilgi alanıdır.


İlgi Alanları:
 • Psikosomatik Hastalıkları
 • Diabet
 • Dahili Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları
 • Baş Ağrıları

  • Haberler
  Bugün
  • 2013 - 2014 İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisat Fakültesi Psikoloji Bölümü - Nöroloji Uzmanı
  • 2013 - 2014 İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcılığı -Yard.Doç.Dr.
  • 2012 Yalova Atakent Hastanesi Nöroloji Uzmanı
  • 2011 - 2012 Yapı Kredi Bankası Karaköy Sağlık Polikliniği Nöroloji Uzmanı
  • 2008 - 2011 Kadıköy Belediyesi Diabet Merkezi Nöroloji Uzmanı
  • 2007 - 2008 Şeker Okul Eğitmeni Nöroloji Uzmanı
  • 2006 - 2011 Kadıköy Belediyesi Sağlık Polikliniği Nöroloji Uzmanı
  • 1998 - 2003 SSK Üsküdar Dispanseri Nöroloji Uzmanı
  • 1994 - 1998 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı - Yard.Doç.Dr
  • 1993 - 1994 SSK Kırklareli Hastanesi Nöroloji Uzmanı
  • 1992 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
  • 1992 - 1993 Kadıköy Vatan Hastanesi Nöroloji Kliniği - Yard.Doç.Dr.
  • 1991 - 1992 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dallı- Nöroloji Asistanı
  • 1985 - 1991 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Başağrısı plk+International Slimming Center - Tıbbi Direktör - Nöroloji Asistanı
  • 1983 - 1989 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
  • 1983 - 1985 SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • 1983 - 1985 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
  • 0 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi

  • Türk Tabip Odası
  • Robert Koleji Mezunlar Derneği
  • Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü - İstanbul Psikodrama Derneği
  • İstanbul Amerikan Kolejleri Derneği
  • Türk Nöropsikiyatri Derneği
  • Spastik Çocuklar Derneği
  • Kas Hastalıkları Derneği
  • Çocuk Akıl Sağlığı ve Aile Terapiler Derneği
  • İstanbul Tabip Odası
  • Türk Nöroloji Derneği

  Diğer Yayınlar

  1. Moreno'dan Bu Yana Psikodrama, 2014 TÜBA-TEÇEP Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon)(2 Bölümün çevirisi)-Nobel Yayınevi
  2. Yaşamı Sahneye Koymak;Mettre sa vie en scene-Le psychodrame,Hommes et Groupes Editions Desclee de Brouwer,1985 baskısı esas alınarak Dr.Grete-Anna Leutz’un makalelerinin bir çevirisi ve derlemesi, 2012 (yayına hazırlanıyor-Nobel Yayınevi)
  3. Halk Konuşmaları
  4. Kadıköy Engelli Sempozyumu-2006:Düzenleme komitesi üyesi;Sağlık oturumu moderatörü
  5. Emeklilerde Rol Değişiklikleri-Tez Çalışması 2009
  6. Özürlüler’03 Kongresi:13 -15 Haziran 2003 Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi
  7. Kongre Düzenleme Komitesi Tıbbi Kurul Başkanı sıfatıyla
  8. Açılış konuşması: Özürlü Kimliği
  9. Nörolojide Güncel Tedavi:Bilimsel ve Teknik Çeviri Vakfı-Çeviri-1994
  10. Parkinson Hastalığında Depresyon:Küçüktürk E., Ülgener N.,Saltık A., Şenveli B., Tuğlu C., Abay E.;III.Anadolu Psikiyatri Günleri,1994,serbest bildiri
  11. 1988 Başağrısı Sınıflaması ve demografik bir çalışmanın Hipertansiyon Anamnezi Veren Bir Hasta Grubu ile İlgili Düşündükleri:Ülgener N.,Ülgener S. Dirim 67:419-427,1992
  12. Serebral İskemi:Tedavi ve Koruma;Neurology Clinics,Barnett,H.J.M:Hachinski;V.C.Vol 10 No 1
  13. W.B.Saunders Company Feb.1992
  14. Bilimsel ve Teknik Yayınlar Çeviri Vakfı,Çeviri 1994-Çeviri Ülgener Nilüfer, Ülgener Selçuk