Yrd. Doç. Dr. Banu TAŞKIN

Yrd. Doç. Dr.
Banu TAŞKIN

Dermatoloji (Cildiye)

Doktordan Randevu Al
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster

2002 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yard. Doç. Dr. Banu Taşkın, aynı üniversitede Dermatoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2009 yılında Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı olan Yard. Doç. Dr. Banu Taşkın, bu süre içerisinde Dermatolojik Cerrahi, Dermato-Kozmetoloji, Dermatolojik Allerji, Dermoskopi ve Fototerapi bölümlerinde çalışmalarda bulundu.Uzmanlık tezinde 'Oral Liken Planus Tanılı Hastalarda Displazik ve Malign Değişikliklerin Saptanması Amacıyla, Biyopsi Örneğinde Toluidin Mavisi Uygulama Yönteminin Etkinliği' üzerine çalışan Dr. Banu Taşkın beş yıl boyunca KBB Anabilim Dalı, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı ve Ağız, Diş-Çene Cerrahisi Anabilim Dallarınca düzenlenen 'Oral Mukoza Hastalıkları Konseyi' nde görev aldı.

2013 yılından beri İstanbul Bilim Üniversitesi ve Group Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Genel Dermatoloji, Dermatolojik Cerrahi, Dermatolojide Estetik Uygulamalar, Dermatolojide Lazer Uygulamaları, Dermatolojik Allerji, Dermatoskopi konularında Ulusal ve Uluslararası eğitimler ve toplantılarla güncel gelişmeleri takip etmekte ve çalışmalarda bulunmaktadır.


İlgi Alanları:
 • Dermato-Kozmetoloji
 • Dermatolojik Cerrahi
 • Dermatolojide laser tedavisi
 • Dermatolojik Allerji
 • Benlerin takibi ve dermoskopi
 • Fototerapi
 • Lokalize ışık sistemleri (Excimer laser) Psoriasis Vitiligo Saç hastalıkları Oral liken planus Akne ve akne izleri Pediatrik Dermatoloji Cinsel yolla bulaşan hastalıklar


Bugün
 • 2013 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi Dermatoloji
 • 2011 - 2013 İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzman Doktor
 • 2003 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
 • 1996 - 2002 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 • Dermatoonkoloji Derneği
 • Türkiye Dermatoveneroloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Taskin B. Periocular pigmentation: Overcoming the difficulities. Journal of Pigmentary Disorders. Biomedical Journals-14-1855.

2. Eris Eken Z, Oltulu P, Alper S, Taskin B, Cay O. Case Report of a very large skin tag in an unusual location that grew rapidly during pregnancy. J Dermatol. 2014 Apr;41(4):366 doi: 10.1111/1346-8138.12425. Epub 2014 Feb 24.

3. Eriş Eken Z, Taşkın B, Alper S. Saç kozmetikleri ve kamuflaj teknikleri. Hair cosmetics and camouflage technics. TURKDERM. 2014; 48(Ozel): 64-69.

4. Biyik Ozkaya D, Taskın B, Tas B, Asiran Serdar Z, Demirkesen C, Su O, Onsun N. Poxvirus-induced angiogenesis after a thermal burn.The Journal of Dermatology 2014; 41: 830–833.

5. Ozkaya DB, Su O, Taskin B, Tas B, Sar M, Onsun N. Bullous Pilomatricoma. Eur J Dermatol. 2012 Dec 14.

6. Ozturk G, Turk BG, Karaca N, Karaarslan IK, Ertekin B, Ertam I, Kazandi A, Kandiloglu G. Cutan Ocul Toxicol. 2012 Mar; 31(1):81-4.

7. Kilinc Karaarslan I, Turkmen M, Ertekin B, Akalin T, Ozturk G. Folliculotropic T-cell lymphocytosis as an associated finding in mycosis fungoides. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009; 23(5):601-2.

8. Gencoglan G, Şahin S, Ertekin B, Kazandı AC, Ceylan C. Eozinofilili Anjiolenfoid Hiperplazi: Bir Olgu Sunumu. Türkderm 2009; 43: 119-21.

9. Vural F, Saydam G, Cagirgan S, Ertekin B, Hekimgil M, Unal I, Soydan S, Tombuloglu M. Primary cutaneous B-cell lymphoma: report of eight cases and review of the literature. Int J Dermatol. 2008 Jul;47(7):675-80.

10. Gencoglan G, Karaca S, Ertekin B. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia successfully treated with imiquimod. Dermatology. 2007; 215(3):233-5.

11. Ertam I, Ertekin B, Unal I, Alper S. Granuloma faciale: Is it a new indication for mimecrolimus? J Dermatolog Treat. 2006;17(4):238-40.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Taskin B. Periocular pigmentation: Overcoming the difficulities, VII. Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders 21-23 November 2014. İstanbul Florence Nightingale Hospital. İstanbul-Turkey.

2. Taskin B. Dermatoloji'de paraneoplastik hastalıklar 4 Şubat 2015. Florence Nightingale Hospital Konferans Salonu, İstanbul

3. Taskin B. Mikozis Fungoides’te tanı ve evreleme. III. Dermatoonkoloji Gündemi, I. Uluslararası Dermatoloji Kongresi, 4-6 Eylül 2014 Bakü-Azerbaycan.

4. Eriş Eken Z, Taşkın B, Çay Ö, Oltulu P, Düzlü M, Alper S. Bilateral dış kulak yolunda trikoadenom. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014 (Poster)

5. Eriş Eken Z, Taşkın B, Çay Ö, Özçelik ET, Arat M, Alper S. Hematolojik Malignite Hastalarýndaki Kutanöz Bulgularýn Klinikopatolojik Değerlendirmesi XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014 (Sözel Bildiri)

6. Akgül Ö, Eriş Eken Z, Taşkın B, Tuzlalı S, Dünder İ, Alper S. Yaygın deri metastazı olan nüks vulva karsinomu XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014 (Poster)

7. Eris Eken Z, Taşkın B, Yazıcı İ, Namdar Çelikkan B, Çay Ö, Çoban İ, Kuşku Çabuk F, Alper S. Süreli Azathiopürin Kullanımı Sonrası Görülen Melanositik Nevüs Artışı XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014 (Poster

8. Taskin B. Atopik dermatit, Florence Nightingale Hospital Konferans Salonu 5 Şubat 2014- İstanbul.

9. Taşkın B, Aybey B, Bülbül Dogusoy G, Alper S. Olgu sunumu: 83 yaşındaki bir hastada primer varisella enfeksiyonu. Otoimmun büllöz hastalıklar. Güz toplantıları (13-14 Eylül 2013), Bildiri ve özetler kitabı, sayfa 14 (P-25) (Poster sunum).

10. Bıyık Özkaya D, Su O, Tas B, Taşkın B, Sar M. Bullous Pilomatricoma. 11th Congress of the European Society for Pediatric (16-19 May 2012, Istanbul- Turkey) (PP-123).

11. Taş B, Sar M, Bıyık Özkaya D, Berköz Ö, Pilancı Ö, Taşkın B. Büllöz görünümlü Pilomatrikoma: İki olgu ve literatüre bakış. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (09-13 Ekim 2012, Gaziantep), Bildiri ve Özetler Kitabı, sayfa 110 (P-110) (Poster sunum)

12. Taş B, Sar M, Bıyık Özkaya D, Taşkın B. Bir "Atipik Spitz Nevüs" (AST) olgusu ve "Spatz" derecelendirmesi ile metastaz riskinin skorlanması. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (09-13 Ekim 2012, Gaziantep), Bildiri ve Özetler Kitabı, sayfa 214, (P-214) (Poster sunum).

13. Taş B, Bıyık Özkaya D, Taşkın B, Sar M, Öncü M. Dijital Kalsinozis Sirkümskripta: Şiddetli hiperhidrosis ve Pernio'ya eşlik eden bir kütanöz kalsifikasyon olgusu. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (09-13 Ekim 2012, Gaziantep), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 112, ( P-112) (Poster sunum). 

14. Taş B, Bıyık Özkaya D, Taşkın B, Sar M, Özdemir B. Lyme Borreliozis’i Nedeniyle Oluşmuş Jeneralize Granüloma Annülare. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (09-13 Ekim 2012, Gaziantep), Bildiri ve Özetler Kitabı, sayfa 112 ( P-111) (Poster sunum).

15. Bıyık Özkaya D, Taşkın B, Avcı B, Memişoğlu A. Bağcılar EAH Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri. Dermatoloji Bahar Simpozyumu (5-8 Ekim 2011, Dalaman), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 103 (S-06) (Sözlü sunum).

16. Taşkın B, Bıyık Özkaya D, Taş B, Çağlar A. Olgu Sunumu: Nadir yerleşimli bir Fordyce Anjiokeratomu. Dermatoloji Bahar Simpozyumu (5-8 Ekim 2011, Dalaman), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 117 (p-27) (Poster sunum).

17. Taş B, Bıyık Özkaya, Taşkın B, Sar M. Nevus Psiloliparus. Dermatoloji Bahar simpozyumu (5-8 Ekim 2011, Dalaman) , Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 117( P-28) (Poster sunum). 

18. Ertekin B, Gerçeker Türk B, Kandiloğlu G, Ceylan C, Dereli T. Oral likenoid lezyonlarla başvuran hastalarda displazik bulguların saptanmasında toluidine mavisi uygulama yönteminin etkinliği. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 36 (S20) (Sözlü sunum).

19. Gerçeker Türk B, Ertekin B, Karaca N, Sezgin AÖ. Tinea İncognito tanısı alan hastalarda deneyimlerimiz: Bir olgu serisi. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 166 (P233) (Poster sunum).

20. Gerçeker Türk B, Ertekin B, Sezgin AÖ. Kazandı AC, Dereli T, Özdemir F. Skleromiksödem tedavisinde sistemik steroidin hızlı etkinliği: Bir olgu sunumu. V. Ege Dermatoloji Günleri (7-11 Mayıs 2009, Bodrum), Bildiri Özet Kitabı ,sayfa 26 (SS18) (Sözlü sunum).

21. Ertekin B, Gerçeker Türk B, Kazandı AC, Dereli T. Partiküllü peeling sonrası yüzde gelişen yabancı cisim granuloma. IV. Ege Dermatoloji Günleri (7-10 Mayıs 2008, Marmaris), Program ve Özet Kitabı, sayfa 32 (P24) (Poster sunum).

22. Ertekin B, Karaca N, Kazandı AC, Dereli T. Nevus komedonikus: İki olgu sunumu. IV. Ege Dermatoloji Günleri (7-10 Mayıs 2008, Marmaris), Program ve Özet Kitabı, sayfa 45 (P51) (Poster sunum).

23. Kazandı AC, Koşay Gerzile Y, Karaca N, Ertekin B. Seyrek rastlanan onaltı yaşında bir erkek hastada Lenfomatoid Papülozis Tip C Olgusu. II. Ege Dermatoloji Günleri (15-18 Mayıs 2006, Fethiye), Program ve Bildiri Özet Kitabı, sayfa 42 (P22) (Poster sunum).

24. Gençoğlan G, Ertekin B, Ceylan C. Yünsü Saç (Wooly Hair): Bir olgu sunumu. II. Ege Dermatoloji Günleri (15-18 Mayıs 2006, Fethiye), Program ve Bildiri Özet Kitabı, sayfa 47 (P31) (Poster sunum).

25. Ertam İ, Aytimur D, Ertekin B, Gerçeker Türk B, Alper S. Pitiriasis versikolorda türlerin dağılımı. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 53 (S43) (Sözlü sunum).

26. Ertekin B. Ceylan C, Kandiloğlu G. Eozinofilili Anjiolenfoid Hiperplazi: Olgu Sunumu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 97 (P73) (Poster sunum).

27. Ertam İ, Ertekin B, Ünal İ. Jeneralize verrü tedavisinde sistemik interferon alfa-2A: Bir olgu sunumu. I. Ege Dermatoloji Günleri (11-14 Mayıs 2005, Bodrum), Program ve Özet Kitabı, sayfa 92 (P26) (Poster sunum).

28. Ertekin B, Kılınc I, Akalın T, Kazandı AC, Ünal İ. Psoriazis ve Vaskülit birlikteliği. I. Ege Dermatoloji Günleri (11-14 Mayıs 2005, Bodrum), Program ve Özet kitabı, sayfa 95 (P32) (Poster sunum).

29. Ertekin B, Kılınç I, Akalın T, Özdemir F. Prostat karsinomu ile birliktelik gösteren bir Pemfigus Foliaseus olgusu. III. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri (03-06 Mart 2005, Uludağ) Sempozyum Kitabı, sayfa188 (P4) (Poster sunum).

30. Ertekin B, Ceylan C, kazandı AC, Ünal İ. Ekzemayı andıran bir Darier olgusu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi (7-12 Eylül 2004, Çeşme), Bildiri Kitabı, sayfa 130 (P119) (Poster sunum).


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Taşkın B, Eriş Eken Z, Alper S. Kronik Spontan Ürtikerde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. Türkiye Klinikleri, Ürtiker Özel Sayısı. No: 2014-42506.

2. Taşkın B, Aybey B, Bülbül Dogusoy G, Alper S. Olgu sunumu: 83 yaşındaki bir hastada primer varisella enfeksiyonu. Bakırköy Tıp Dergisi No: 2013-10-025.

3. Taş B, Sar M, Bıyık Özkaya D, Berköz Ö, Pilancı Ö, Taşkın B. Büllöz Pilomatrikoma: İki Olgu Sunumu ve Literatürü Gözden Geçirme. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2012; 22(3):185-90.

4. Taş B, Bıyık Özkaya D, Taşkın B, Sar M. Nevus Psiloliparus: Nonsendromik Bir Olgu Sunumu ve Literatürü Gözden Geçirme. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2012;
22(3):180-4

5. Karaca N, Ertekin B, Gerçeker Türk B, Kandiloğlu G, Dereli T. Kolda Sistemik Tutulumla Birliktelik Gösteren Bir Dövme Sarkoidozu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2010; 20(2):88-90.

6. Gerçeker Türk B, Ertekin B, Sezgin AÖ, Akazandı AC, Dereli T, Özdemir F. Skleromiksödem tedavisinde sistemik steroidin hızlı etkinliği. Ege Tıp Dergisi 2010; 49: 201-203.

7. Aytimur D, Ertam İ, Gerçeker Türk B, Ertekin B. Pitriyazis Versikolorda Malassezia Türlerinin Dağılımı. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2009; 19(1):1-4.

8. Ertam İ, Aytimur D, Ertekin B, Yüksel Bıyıklı SE, Alper S. Onikomikozda Klinik Görünüm ve Etken İlişkisi. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2: 11-3.

9. Ertekin B, Kılınç Karaaslan I, Akalın T, Özdemir F. Prostat Karsinomu ile Birliktelik Gösteren Bir Pemfigus Foliaseus Olgusu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2008; 18(4): 242-

10. Ertam İ, Ertekin B, Ünal İ. Jeneralize verrü tedavisinde sistemik interferon alfa - 2a: bir olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi 2007; 46: 179-182.

11. Ertekin B, Gerçeker Türk B, Aytimur D. Trichophyton Tonsurans’ın Etken Olduğu Bir Tinea inkognito Olgusu. Türk Dermatoloji Dergisi 2007;1: 60-2.

12. Ertekin B, Aytimur D. Oral Mukozanın Fungal Hastalıkları ve Tedavi Seçenekleri. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2005; 15:189-199.

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

1.Dermatoallerji kursu 'Dermatolojik Allerjide Hastaya Yaklaşım' 23 Mayıs 2015 İstanbul

2.3. Dermatoonkoloji Günleri 4-6 Eylül 2014 Bakü- Azerbaycan

3.VII. Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders 22-23 November 2014 İstanbul 

4.XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Antalya 21-25 Ekim 2014

5.European School of Dermato-Oncology 2013 (17-19 Ocak, Berlin) 

6.Dermatoloji Bahar Simpozyumu 2013 (11-14 Nisan 2013, İstanbul)

7.‘Lazer uygulamalarında güncel yaklaşımlar kursu’ Dermatoloji Bahar Sempozyumu

8.IV. Ulusal Dermatojik Cerrahi Günleri (6-9 Aralık 2012, İstanbul) 

9.Dermatoloji Bahar Simpozyumu 2011 (5-8 Ekim 2011, Dalaman), 

10.XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya)

11.V. Ege Dermatoloji Günleri (7-11 Mayıs 2009, Bodrum)

12.IV. Ege Dermatoloji Günleri (7-10 Mayıs 2008, Marmaris),

13.XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006, Antalya) 

14.I. Ege Dermatoloji Günleri (11-14 Mayıs 2005, Bodrum)

15.III. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri (03-06 Mart 2005, Uludağ) 

16.XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi (7-12 Eylül 2004, Çeşme)

17.I. Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu (1-4 Nisan 2004, Kuşadası)

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.