Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster
Paylaş

   1989 yılında İstanbul Üniverstesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1996 yılında İç Hastalıkları Uzmanlığını ve 2000 yılında ise Nefroloji uzmanlığını almıştır. 2011 yılına kadar SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nefroloji Uzmanı olarak çalışmıştır. 2000-2005 arası ek olarak SSK Nişantaşı Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

   2008 yılından beri Şişli Florence Nightingale Hastanesi Nefroloji bölümünde görevine devam etmekte olan Yard. Doç. Dr. Ahmet Vedat Çelik'in iç hastalıkları uzmanlık eğitiminde “Akut myokard infarktüsünü takiben L-karnitin tedavisinin kardiyak fonksiyonlara etkisi” ve nefroloji yandal uzmanlık eğitiminde ise “Primer ve sekonder glomerüler hastalıkların epidemiyolojik ve klinik analizi” başlıklı yüksek lisans tezleri vardır.
 

  • Doğum Tarihi 5.06.1964
  • Doğum Yeri AMASYA
 • Videolar
 • Haberler

 • İstanbul Tabip Odası (TTB-İTO)
 • Türk Nefroloji Derneği (TND) 
 • Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Cemiyeti (EDTA)
 • Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyonu Derneği (ONKKD) 
 • Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) 

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kazancioglu R, Sever MS, Yuksel-Onel D, Eraksoy H, Yildiz A, Celik AV, Kayacan SM, Badur S: Immunization of renal transplant recipients with pneumococcal polysaccharide vaccine elin Transplant. 2000 Feb;14(1):61-S.

2. Baykal C, Kazancioglu R, Buyukbabani N, Celik AV, Yegenoglu Y, Kayacan SM, Satana D, Sever MS:Simultaneous cutaneous and ungual alternariosis in arenal transplant recipient Br J Dermatol. 2000 Oct;143(4):910-2.

3. Sever MS, Kazancioglu R, Yildiz A, Turkmen A, Ecder T, Kayacan SM, Celik V, Sahin S, Aydin AE, EldegezU, Ark E: Outcome of living unrelated (commercial) renal transplantation Kidney Int. 2001 Oct;60(4):1477-83.

4. Yildiz A, Hursit M, Celik AV, Kayacan SM, Yazici H, Akkaya V, Gurol AO, Karsidag K: Doxazosine but notamlodipine decreases insulin resistance in patients with chronisc renal failure: a prospective randomizedcontrolledstudyelin Nephrol. 2002 Dec;S8(6):40S-10.YÖK ÖZGEÇMiŞ, Sayfa 1 

5. Hursitoglu M, Cikrikcioglu MA, Tukek T, Beycan I, Ahmedova N, Karacuha 5, Sansal M, Ozkan O, Celik V. Acute effect of low-flow hemodialysis process on the results of the interferon-gamma-based QuantiFERON-TB Gold in Tube test in end stage renal disease patients Transpl Infect Dis. 2009
Feb;11(1):28-32. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.AL. Akin B, Kaya M, Bas K, Dayangac M, Piskin T, Celik V: Switch from laparoscopic to retroperitonoscopic hand assisted donor nephrectomy XV. Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT) 04-07 Sept 2011, United Kingdom

2.BL. Kazancioglu R, Sever MS, Yuksel-Onel D, Eraksoy H, Yildiz A, Celik AV, Kayacan SM, Badur S. Immunization of renal transplant recipients with pneumococcal polysaccharide vaccine XXXVith Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplantation Association, 05-08 September 1999. Nephrol Dialysis Transplant 14; A280, 1999. B2. Yildiz A, Ismailoglu V, Erkoc R, Celik AV, Gorcin B, Sever MS, Ark E: The effect of enalapril and losartan in posttrasplant erythrocytosis XXXVith Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplantation Association, 05-08 September 1999. Nephrol Dialysis Transplant 14; A302, 1999.

3. Turkmen A, Kilicaslan i, Kazancioglu R, Kayacan SM, Celik VA, Yildiz A, Bozfakioglu S, Aysuna N, Ark E, Sever MS: Is an allograft biopsy mandatory in all renal allograft disfunctions-Clinico-pathologic discordance in allograft biopsies. XV. International Congress of Nephrology, Xi. Latin-American Congress of Nephrology May 02-06, 1999, Buones Aires, Argentina, Abstracts, p: 343

4. Altintepe L, Ecder ST, Kazancioglu R, Sever MS, Celik AV: Comparison of the effects of losartan and enalapril in patients with nephrotic syndrome resistant to immunusuppressive therapies. XV. International Congress of Nephrology, Xi. Latin-American Congress of Nephrology May 02-06, 1999, Buones Aires, Argentina, Abstracts, p: 371

5. Kucuk M, Turkmen A, Kazancioglu R, Celik V, Sever MS: Statin use is associated with improved graft function and patient survival in renal transplant recipients. J Am Soc Nephrol 16:793/A, 2005.

6. Ozturk 5, Kucuk M, Celik V, Kazancıoglu R: A comparison of bicarbonate dialysate with lactate dialysate: 4D4P study. 12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis 20-24 [une, 2008, Istanbul, Perit Dial Int 28 (suppl 4): 129 (2008)

7. Ozturk 5, Kucuk H, Yazici H, Kucuk M, Celik V, Sar F, Turkmen A, Kazancioglu R: Steroid as a major immunosuppressive drug in primary focal segmental glomerulosclerosis. World Congress of Nephrology Milan 22-26 May 2009.

8. Akin B, Sezer E, Kaya M, Dayangac M, Saridogan J, Celik V: Does retroperitonoscopic nephrectomy increase the risk for Iymphocele formation? XV. Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT) 04-07 Sept 2011, United Kingdom.  

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.ı. Altıntepe L, Sever MŞ, Ecder ST, Kazancıoğlu R, Öztürk ş, Çelik AV, Türk S, Ark E: immünosupresif tedaviye dirençli nefrotik sendromlu hastalarda losartan ve enalapril tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. ist Tıp Fak Mecm 63: 48-54 (2000)

2. Öztürk S, Küçük H, Yazıcı H, Küçük M, Çelik V, Uzun S, Şar F, Türkmen A, Kazancıoğlu R: idyopatik membranöz nefropatinin başlangıç tedavisinde steroidler. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 18: 62-69 (2009)

3. Uzun S, Öztürk S, Çelik V, Küçük M, Gürsu M, Aydın Z, Avşar Ü, Avşar ÜZ, Yenigün M, Kazancıoğlu R: Sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında kalan böbrek işlevlerine biyouyumlu solüsyonların etkisi: Prospektif gözlemsel bir çalışma. Turk Neph Dial Transplant 2011; 20(1): 26-31.