Yararlı Bilgiler

Yoğun Bakım Ünitesinde daha uzun süre kalmanın hastanenin başka bir birimine alınmaktan daha iyi olduğunu düşünenler olabilir. Oysa,yoğun bakım ünitesi kritik hastaların bakımı için tasarlanmıştır. YBÜ’den başka bir birime geçiş genellikle hastanın durumunun düzelmekte olduğu, iyileşme yolunda olduğu anlamına gelmektedir. Yakın gözlem ve izlem veya özel tedaviler artık gerekli olmadığında hasta kendine uygun tıbbi gereksinimlerinin karşılanabileceği bir sonraki düzey bakım ortamına nakledilir.

Yoğun bakım ünitesindeki hastalardan sorumlu bir çok doktor vardır ve gün boyunca hastaları muayene eder ve vizitler yaparlar. Yoğun bakım ekibi üyeleri hasta ve/veya hasta ailesi ile hastanın sağlık durumu ve bakım planı konusunda herkesin ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlamak üzere düzenli olarak görüşürler. Bu görüşmeler hasta yakınlarının hastanın durumu hakkında sormak istedikleri soruları sorabilmeleri için de uygun bir zaman yaratır.

Yoğun bakım üniteleri büyüklükleri bakımından da farklıdır. Bazı ünitelerde 6-8 hasta bir arada bulunurken, bazılarında hastalar tek başlarına bir odada tutulurlar. Yoğun Bakım Ünitesine girmeden önce mutlaka kapıda bulunan zili çalarak veya danışmada bulunan sekreter aracılığı ile üniteye girme isteği belirtilmeli ve refakat eden bir görevli olmadan içeriye girmeye çalışılmamalıdır. Bu önlemler tümüyle hastaların daha iyi ve güvenli koşullarda bakımı nedeni ile alınmaktadır.

Hastanızın yanına girdiğinizde olasılıkla hastanıza bağlı tüp veya tüpler ve hasta başında cihazların bulunduğunu göreceksiniz. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar bir kalp (EKG) ve oksijen monitörüne bağlıdır. Bu temel monitörlerin dışında hastanın durumuna ve gereksinimlerine bağlı olarak bir çok başka cihaz ve monitör de bulunabilir. Bunlar hastanızın hemşiresi tarafından sizlere açıklanacaktır.

Birçok monitörün bulunması nedeni ile özellikle gündüz saatlerinde yoğun bakım ünitesi çok gürültülü bir yer olabilir. Monitörler ve solunum cihazlarının alarmları ayarlanmıştır. Hasta hareket ederse veya öksürürse bir alarm sesi duyulabilir. Alarmların birçoğu acil bir durumu haber vermez. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar kendilerini konfor altında hissedecekleri ve yanıt verme düzeylerini azaltabilecek ilaçlara sıkça gereksinim duyarlar. Sedasyon düzeyi hastanın durumuna bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Yoğun bakım hastaları sözlü veya dokunma biçimindeki uyarılara yanıt veremedikleri halde işitebilir ve hissedebilirler. Ziyarete gelen aile üyeleri onlarla konuşmalı, ellerini tutmalı ve sevildiklerinden haberdar olmalarını sağlamalıdırlar.

Yoğun bakım üniteleri hastanelerin özel bir biçimde donatılarak ağır yaralanma veya hastalık nedeniyle yatan hastalara ileri derecede özelleşmiş bakım sağlayan birimleridir. Yoğun bakım ünitelerinin çalışanları doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler, asistan doktorlar, diyetisyenler, sosyal hizmet uzmanları gibi meslek sahiplerinden oluşur.

Yoğun bakım üniteleri başlıca 3 bakımdan hastanenin diğer bölümlerinden ayrılırlar:

1- Çok yüksek bir hemşire hasta oranı

2- Yoğun invaziv monitorizasyonun varlığı

3- Mekanik ve farmakolojik yaşam desteklerinin kullanılması (mekanik ventilasyon, vazopressör ilaçlar, sürekli diyaliz).

Hastalar yoğun bakım ünitesine acil biriminden, ameliyathaneden, hastane içindeki başka bir bakım alanından veya başka bir hastaneden sevk ile alınırlar. Yoğun bakım ünitesine alınmanın dayanağı yakın gözlem veya özel monitorizasyon ve/veya tedavi gerekliliğine ilişkin bir hekim bulgusudur.