Yemek borusu (özafagus) kanseri ve PET MR

Yemek Borusu duvarının katmanlarını tanımlayabilen özel MR teknikleri kullanarak tanıyı ve lokal evreleme etkinliğini artırır.

Hastalık Belirtileri

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

/* */