Yapay kalp destek cihazları hangi hastalar için uygundur?

Yapay kalp destek cihazları, ani yada zamanla gelişmiş son evre kalp yetmezliğindeki hastalarda başlıca dört amaç için kullanılmaktadır:

Aniden kalp yetersizliği gelişen hastalarda, diğer organ fonksiyonlarında oluşacak bozulmanın önüne geçmek ve uzun süreli bir destek sistemi uygulayana kadar hastayı hayatta tutabilmek için ["köprülemeye köprüleme" (kısa süreli kullanım)]

Miyokardit (kalp kasının virüs gibi nedenlerden ötürü iltihaplanması) gibi aniden kalp yetersizliği oluşturan ama ilaç tedavisi sonucu tamamen iyileşen hastalarda, hastalığın şiddetli seyrettiği dönemde hastanın hayata tutulabilmesi için ["iyileşmeye köprüleme"]

Kalp nakli için bekleme listesinde olan, ancak kalp beklerken kalp yetersizliği ilerleyen hastalarda [kalp nakline köprüleme ]

Çeşitli sebeplerden (ileri yaş, ciddi böbrek, karaciğer hastalığı gibi) kalp nakli olamayacak durumda olan hastaların yaşam süresini ve kalitesini arttırmak için hayat boyu kullanım amacıyla yapay kalp destek cihazları kullanılabilmektedir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz