WAIS ikili benzerlikler alt testi

Bu alt test soyutta düşünme becerisini ölçmektedir. Demansların ayırıcı tanısında mutlaka uygulanması gereken testtir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz