Voiding sistoüretrografiye hangi durumlarda kullanılır?

Vezikoüreteral reflü (idrarın geri kaçması) şüphesinde VSUG incelemesine gerek duyulur.

İşeme ile mesaneden üretra sayesinde idrar dışarı atılır.

Bazı çocuklarda üreterler içinde geri akım oluşur, idrar geri kaçar ve bu durum vezikoüreteral reflü olarak tanımlanır.

Orta dereceli kaçaklarda, idrar üreter seviyelerine kaçabilirken; ağır vakalarda böbreklere kadar kaçak olmaktadır.

Bu durum çocukta böbreklerde genişlemeye sebep olur. Reflü sıklıkla üriner sistem enfeksiyonu ile birliktedir ve 1 yaş altı bebeklerde % 40, 1 yaş üstü çocuklarda % 25 oranında görülür.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz