Vestibuler Denge testleri

Vestibüler tetkikler; iç kulakta yer alan denge organındaki yarım daire kanallarının ve bu kanallardaki sıvı hareketlerinin belirlenmesi için uygulanır.

Yatar pozisyonda kulaklara değişik ısıda hava verilerek uygulanan test sırasında birkaç dakika süren baş dönmesi oluşur. Oluşan tüm biyo-elektrik aktivite ve göz hareketleri kaydedilerek iç kulak ve denge organının çalışması, beyin ve beyincik ile ilişkileri saptanıp baş dönmesinin sebebi belirlenmeye çalışılır.

Posturografi

Posturografi; denge bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir. Aynı zamanda tedavi amacıyla da uygulanabilmektedir.

Yaklaşık 20-30 dakika süren testte; hasta test aracı içinde denge plakalarının üzerinde ayakta durur. Zemindeki basınca hassas denge plakalarına uyguladığı kuvvet ölçülerek bilgisayara iletilir ve değerlendirilir.

Denge manevraları (kristal oynamalarının manevra ile düzeltilmesi)

İç kulak denge merkezinde yer alan kalsiyum karbonat kristallerinin yerlerinden ayrılarak mevcut sıvı içinde serbest hareket etmesi sonucu oluşan baş dönmelerinin teşhisi ve aynı zamanda tedavisi için uygulanan özel hareketlerdir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz