• Transplantasyon Anestezisi / Yoğun Bakım
  • Rejyonel Anestezide USG Kullanımı
  • İleri Hemodinamik Monitorizasyon

    2005 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakületsi'nden mezun olan Uzm. Dr. Zafer Gökkaya, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

    Kalp Cerrahisi, Transplantasyon Cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Spinal Cerrahi gibi majör ameliyatların ve ileri hematolojik, onkolojik tedavilerin gerçekleştirildiği hastanelerimizdeki cerrahi yoğun bakım ünitelerinin her türlü girişimi yapabilecek deneyimli ve geniş bir yoğun bakım hekim ekibi ile birlikte katkıda bulunmaktadır. 

    Uzm. Dr. Zafer Gökkaya 2014 yılından bu yana Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapmaktadır.

Türk Tabibler Birliği 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

1. Nükhet Sivrikoz, Umut Acar, Miray Kılıç, Zafer Gökkaya, Uğur Tunalı, Simru Tuğrul: Effect of intravenous paracetamol administration on systemic blood pressure in critically ill patients. (Poster Presentation) 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (13-17 May, 2009), Rixos Sungate Hotel, Antalya, Turkey

2. Our experience with critically hematologic malignancies; U.Acar, G.Orhun, M.Kılıç, G.Gündoğdu,Z. Gökkaya, N.Çakar, P.Özcan. 29-30 Nisan 2011 18th International Intensive Care Symposium

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

1. Koroner stentli ve asetil salisilik asit profilaksisi altındaki hastaya uygulanan karaciğer transplantasyon Olgu sunumu Hacer Ayşen Yavru, Zafer Gökkaya, Canan Ünlü, Demet Altun, ilgin Özden, Ali Emre Çamcı GKDA Kongresi 2013

2. YBÜ’ne alınan hastalarda endotrakeal kaf basıncı; Uzm. Dr. Umut Acar, Seçil Akkuş, Yard. Doç. Dr. Özlem Yenidünya, Ferdane Güneş Yi̇ği̇t, Uzm. Dr. Zafer Gökkaya, Uzm. Dr. Akın         Akbulut, Yard. Doç. Dr. Oya Gökalp, Prof. Dr. Ercüment Yentür; 18.Ulusal Yo-ğun Bakım     Kongresi,6-10 Nisan 2016 Belek

3. ECMO İle Başarılı Bir Resüstasyon: Olgu sunumu; Umut Acar, Zafer Gökkaya, Akın Akbulut, Güray Dedebek, Engin H. Uğur, Oğuz Konukoğlu, Ayten Saraçoğlu, Sabri Demir-can, Ercüment Yentür ; 18.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi,6-10 Nisan 2016 Belek

4. Spinal servikal cerrahi sonrası nadir görülen bir komplikasyon, Bilateral diyafram parali-zisi ve uzun süren solunum yetersizliği: Olgu sunumu; Umut Acar, Zafer Gökkaya, Akın Ak-bulut, Güray Dedebek, Ercüment Yentür ; 18.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi,6-10 Nisan 2016 Belek

5.Postoperatif hipotermi; Umut Acar, Seçil Akkuş, Yard. Doç. Dr. Özlem Yenidünya, Ferda-ne Güneş Yi̇ği̇t, Uzm. Dr. Zafer Gökkaya, Uzm. Dr. Akın Akbulut, Yard. Doç. Dr. Oya Gö-kalp, Prof. Dr. Ercüment Yentür; 18.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi,6-10 Nisan 2016 Belek

 

Diğer Yayınlar

1. Ortotopik pediadrik karaciğer transplantasyonunda intraoperatif hemodinamik takipte "puls konturu" analizinin yeri; Zafer Gökkaya  TARK (27-31 Ekim,2010), Su Sesi Resort Otel, Antalya, Türkiye 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

 

1.Rejyonel anestezide USG kullanımı