1991‘de İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi. 1997’de derece ile mezun oldu.

1997–1998 tarihleri arasında SSK Bakırköy Kadın Hastalıkları ve Doğum/Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Asistanı olarak çalıştı.

1998’de İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi’ne başladı. İç Hastalıkları Uzmanlık eğitim süresini, son bir yıl Romatoloji Bilim Dalı’nda çalışmak üzere 2003’te tamamladı ve aynı yıl İç Hastalıkları Uzmanı oldu. İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı’nda bir süre gönüllü olarak çalışmalarına devam etti; Romatoloji Yan Dal Eğitimi’ni 2004-2007 tarihleri arasında tamamladı. 2008 süresince  tez çalışmaları sonrasında 2009’da Romatoloji Uzmanı oldu.

2009–2011 tarihleri arasında, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Romatoloji Yan Dal Mecburi Hizmet yükümlülüğünü tamamladı.

2011-2013 tarihleri arasında İstanbul Bilim Üniversitesi , Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı’nda önce öğretim görevlisi, sonra yardımcı  doçent kadrosunda çalıştı. Tıp Fakültesi ve Fizik Tedavi Yüksek Okulu’nda  dersler verdi.

2013-2014 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 2014-2015 tarihleri arasında Özel İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde, 2015-2016 tarihleri arasında ise özel muayenehanede çalışmalarını sürdürdü.