Uzm. Dr.
Yasemin BALSEVER KURAL

Randevu Al
Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Dermatoonkoloji
 • Lazer Uygulamaları
 • Dermatolojik Cerrahi
 • Cilt Bakımı
 • Cilt Hastalıkları
 • Dermapen

Video

  • 1993 
   Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
   Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi 

   1987
   Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
   Tıp Eğitimi 

   • Türk Tabipler Birliği
   • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
   • Türk Dermatoloji Derneği
   • Avrupa Dermatoloji Derneği
   • Avrupa Kanser Derneği 

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Ergenekon G, Yarat A, Tufan H, Kural YB, Emekli N, Onsun N, Aybey B: Serum selenium and blood glutathione peroxidase levels in irritant contact dermatitis. JEADV 1997:vol 8:270-271.
   • Onsun N, Atılganoğlu U, Kural YB, Nişancı P, Arda N: Male breast cancer with skin invasion. JEADV 1997; 8:51-77.
   • Kural YB, Ergün S, Büyükbabani N, Durmuşoğlu R, Onsun N, Cutaneous bronchogenic cysts. Int Journal Dermatol 1998; 37:128-144.
   • Onsun N, Saraçoğlu S, Demirkesen C, Kural YB, Atılganoğlu U: Eruptive widespread spitz nevi: can pregnancy be a stimulating factor?: J Am Acad Dermatol 1999;40:866-7.
   • Sayar K, Uğurad I, Kural YB, Acar B: The psyhometric assesment of acne vulgaris patients. Dermatol Psychom 2000; 1:62-65.
   • Ergün SS, Kural YB, Büyükbabani N: Malignant eccrine spiradenoma (Guess What). Eur J Dermatol 2000;10:65-7.
   • Ergün SS, Büyükbabani N, Kurul S, Olay M, Kural YB: Malignant transformation in a cellular blue nevus of long duration. Eur J Dermatol 2001;11:265-7
   • Ergün SS, Kural YB, Büyükbabani N, Verim L, Akbulut H, Gurkan L. Giant condyloma acuminatum. Dermatol Surg 2003;29(3):300-3
   • Onsun N, Ufacık H, Kural Y, Topcu E, Somay A. Efficacy of imiquimod in solitary plaques of mycosis fungoides. Int J Tissue React 2005;XXVII (4):167-172
   • Kural Y, Onsun N, Aygın S, Demirkesen C, Büyükbabani N. Efficacy of narrowband UVB phototherapy in early stage of mycosis fumgoides. JEADV 2006;20:104-105
   • Aybey B, Ergenekon G, Hekim N, Yarat A, Kural Y, Onsun N. Glutathione peroxidase (GSH- Px) enzyme levels of patient with acne vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005;19(6):766-7
   • Onsun N, Kural Y,Su Ö,Demirkesen C, Büyükbabani N, Hypopigmented mycosis fungoides associated with atopy in two children.Pediatr Dermatol 2006; 23(5):493-496
   • Onsun N, İnandırıcı A, Kural Y, Teker C.Phakomatosis pigmentovascularis type ll b with bilateral hearing impairment. JEADV 2007: 21(3);402-403
   • Ergün SS, Özcan RH, Kural YB. Stria distancae a rare complication resulting from over inflation of the tissue expander. Aesthetic Plast Surg 2007 Sep-Oct:31(5);606-7
   • Ergün SS, Kural YB, Su O, Egeli U, Büyükbabani N. Mandibular actinomycosis mimicing tumor reccurence. European J Plastic Surgery 2009;32 (5).249-252
   • Kural YB, Su Ozlem, Onsun N, Uras AR. Atopy, IgE and eosinophilic cationic protein concentration, specific IgE positivity, eosinophil count in cutaneous T cell lymphoma. Int J Dermatol2010;49(4):390-395
   • Demirkesen C, Göksel S, Kaner G, Kural YB, Onsun N, Şenyuva C, Cansız H: Oral verrucous carcinoma. First Regional Clinicopathological Colloquium of the International society of dermatopathology; Ankara, Ayrıntı Ofset 1995: 18
   • Atılganoğlu U, Demirkesen C, Kural YB, Nişancı P, Çek M, Onsun N: Pilar leimyoma at scrotal localization. First Regional Clinocopathological Colloquium of The International Society of Dermatopathology; Ankara, Ayrıntı Ofset 1995; 28
   • Kural YB, Onsun N, Demirkesen C, Atılganoğlu U: Seborrheic keratoses of the areola. Frist Regional Clinicopathological Colloquium of The International Society of The Dermatopathology, Ankara, Ayrıntı Ofset 1995; 29
   • Su Ö, Ergün S, Demirkesen C, Kural YB, Nişancı P, Onsun N: A case of diffuse neurofibroma of thoracolumbar area. Dermatopathology in Anatolia. Ed. Çelebi CR. Ankara Nurol Matbaası 1997; 16
   • Su Ö, Demirkesen C, Taşkın M, Kural YB, Onsun N: A case of lymphangioma-like kaposi sarkoma. JEADV 1998, vol 11(supp 2): 302.
   • Onsun N, Kural YB, Aygın S. Acquired secondary syphilis in a 2 year old child. JEADV 1999; vol 12 (supp 2): 348.
   • Onsun N, Su Ö, Kural YB, Demirkesen C: Anetoderma like lesions in patients cutaneous T-cell lymphoma. JEADV 1999; vol 12 (supp 2): 279
   • Onsun N, Durmuşoğlu R, Kural YB, Uras AR: Antioxidant enzyme levels in basal cell carcinoma patients. JEADV 1999; vol 12; (supp 2) : 279
   • Su Ö, Atılganoğlu U, Demirkesen C, Kural YB, Onsun N: Facial erythematous nodule in a women with systemic tuberculosis. Dermatopathology in Anatolia 1999: 29.
   • Onsun N, Kural YB, Demirkesen C, Aydın Y: Mycosis fungoides associated with anaplastic large T-cell lymphoma. JEADV 2000; vol 14 (supp 1) :150.
   • Su Ö, Onsun N, Uras AR, Kural YB, Atılganoğlu U, Nişancı P: Serum levels of eosinophil carionic protein (ECP) in patient with atopic dermatitis. Clinical Chemistry. 2000 ; vol 46 (Supp 6): A 17
   • Su Ö, Inandırıcı A, Kural YB, Aygın S, Onsun N. Juvenil dermatomyositis: unusual cutaneous manifestations. JEADV 2003;17(suppl,3): 165-426 13- Onsun N, Ufacık H, Kural Y, Topçu E, Somay A. Efficacacy of imiquimod in solitary plaques of mycosis fungoides. JEADV 2004;18(suppl. 2): 193-557
   • Atılganoğlu U, Kural Y, Turgut Erdemir A, Seremet Erdoğan S, Onsun N, Somay A, A rare entity:cutaneous metastasis from gastric adenocarcinoma. JEADV 2004;18(suppl 2):193-557
   • Atılganoğlu U, Kural Y, Büyükbabani N, Ummetoğlu Ö, Sönmez S, Onsun N.CD 30+ anaplastic large cell lymphoma preceded by acquared ichtiyosis JEADV 2004;18(suppl 2):193-557
   • Erdemir AT,Atılganoğlu U,Kural Y,Erdoğan SS,Onsun N. Risk factors for basal cell carcinoma. 15 th. JEADV Congress 2006;P027.42
   • Ergun SS, Atılganoğlu U, Kural YB, Çelebi M. Darier’s disease associated with basal cell carcinoma. 15 th. JEADV Congress 2006; P027.10
     Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler   
   • Gerikalmaz Ö, Kural YB, Baltalı N, Tokbaylar E: Hastanemizde son beş yılda saptadığımız sifilis olguları ve HIV sonuçları. TÜRKDERM 1995; 29:155-157.
   • Sayıner NÇ, Onsun N, Esenyel M, Atılganoğlu U, Kural YB: Psoriasis tanısı konmuş hastaların eklem bulguları. Fizik Tıp Rehabil. Derg XXI 1997; 2:8-11.
   • Demirkesen C, Göksel S, Kaner G, Kural YB, Onsun N, Şenyuva C, Cansız H: Oral verrüköz karsinom. TÜRKDERM 1997; 32:84-86.
   • Kural YB, Onsun N, Demirkesen C, Aygın S, Saraçoğlu S: Prurigo pigmentosa. TÜRKDERM 1998; 32:235-236.
   • Kural YB: Antikonvülsanlar ile oluşan kutanöz ilaç reaksiyonları. TÜRKDERM 2000; 34:183-187.
   • Kural YB. Fotosensitif hastalıklar. Hipokrat Dergisi (1)2002;07:153-157
   • Su Ö, Onsun N, Atılganoğlu U, Kural YB, Aygın S, Konuk E. Kronik ürtiker etyopatogenezinde algoritmik yaklaşımın pratikte sağladığı yararlar. TÜRKDERM 2002; 36:24-28
   • Kural YB. Onikomikosis: Günümüzde tedavi. Hipokrat dergisi (11) 2002:343-347
   • Konuk E, Kural Y, Su Ö, Onsun N. Porfiria kutane tarda. Okmeydanı Tıp Dergisi 2003;20:43-46
   • Kesir Koç M, Onsun N, Kural Y,Savran Oğuz F.Bazal Hücreli Karsinom Hastalarında HLA antijenleri. TÜRKDERM 2004;38:271-276
   • Kural YB.İmiqimod:immunomodulatör tedavide yeni ufuk. Hipokrat Dergisi 2004;13(3):108-112
   • Kural YB,Gereli MG, Erdoğan SS, Ümmetoğlu Ö, Abut Y, Bay B, Kurtulmuş N. Olgu sunumu: İmpetigo herpetiformis. Okmeydanı Tıp Dergisi 2006;’3(2):44-47
   • Ergün SS, Atılganoğlu U, Kural YB, Büyükbabani N. darier's disease asociated wiyh basal cell carcinoma. Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi dergisi 2008;71(4):127-129
   • Onsun N, Balsever YB, Karakullukçu F, Nişancı P, Atılganoğlu U, Bozfakioğlu S: Hemodialitik kronik böbrek yetmezliği olgularında dermatolojik bulgular. XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Ed. Memişoğlu HR, Acar A, Aksungur V, Özpoyraz M, Adana Çukurova Üniversitesi Basımevi 1990; Vol 1 : 631-633.
   • Ergenekon G, Kural YB; Selenyumun Metabolizması, biyoloijk işlevleri ve deri hastalarındaki önemi. X.Prof.Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu. Ed. Taşpınar A, Ankara, Yargıcıoğlu Matbaası 1992; 259-270.
   • Onsun N, Tüzün Y, Kural YB, Tüzün B: Şiddetli atopik dermatit olgularında epogam’ın (n-6 esansiyel yağ asidi) etkinliğinin değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Ed. Ural A, Kot S, Özdemir Ş, Aktaş A, Parlak M, Erzurum Doğu Ofset 1992; Vol I: 215-230.
   • Kural YB, Yarat A, Ergenekon G, Onsun N, Emekli N, Tufan H. Psoriasisli hastalarda serum selenyum düzeyi. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Ed. Ural A, Kot S. Özdemir Ş, Aktaş A, Parlak M. Erzurum Doğu Ofset 1992; Vol I: 143-147.
   • Ergenekon G, Yarat A, Tufan H, Kural YB, Emekli N, Onsun N, Aybey B. İrritan kontakt dermatitli hastaların selenyum ve glutatyon peroksidaz düzeylerinin araştırılması. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Ed. Ural A, Kot S, Özdemir Ş, Aktaş A, Parlak M,Erzurum, Doğu Ofset 1992; Vol I: 277-282.
   • Aybey B, Ergenekon G, Hekim N, Kural YB, Onsun N: Akne vulgarisli hastaların glutatyon peroksidaz (GSHPx) enzim düzeylerinin incelenmesi. XV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Ed. Güneş AT, Avcı O, Özkan Ş, Fetil E, İzmir, Doğruyol Ofset 1994; 252-256.
   • Atılganoğlu U, Onsun N, Kaner G, Kural YB, Çek D: Dermatoskopi yöntemi erken evre melanom tanısını kolaylaştırıyor mu? XII. Prof. Dr. Lütfü Tat Simpozyumu. Ed. Erdem C; Ankara, Ayrıntı Ofset 1995;84-88
   • Onsun N, Atılganoğlu U, Nişancı P, Kaner G, Kural YB, Çek D: Klinik olarak malin melanomu taklit eden lezyonların ayırıcı tanısında dermatoskopi. XII Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu. Ed. Erdem C; Ankara, Ayrıntı ofset 1995;89-91
   • Atılganoğlu U, Er H, Kural YB, Nişancı P, Onsun N: Premalin ve malin deri lezyonlarında deri fenotipinin değerlendirilmesi. XIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu. Ed. Gürgey E, Erdem C, Ankara, Kardelen Ofset 1997; 67-68.
   • Onsun N, Kural YB, Atılganoğlu U, Saraçoğlu S, Nişancı P: Malin melanomlu hastaların melanositik nevus özellikleri. XVII. Ulusal Dermatoloji -kongresi 1998, Kuşadası: 90.
   • Er H, Onsun N, Kural YB, Su Ö, Uras AR: Aktinik keratozlarda lipid profil özelliklerinin değerlendirilmesi. II. Çukurova Dermatoloji Günleri. Ed. Memişoğlu HR, Acar A ve ark, Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi 1998:105-108.
   • Su Ö, Onsun N, Uras AR, Kural YB, Atılganoğlu U, Nişancı P: Atopik dermatitli hastalarda eozinofil katyonik protein. XIV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara 1999; 42
   • Durmuşoğlu RŞ, Kural YB, Uras AR, Onsun N: Melanom ve non-melanom deri tümörlerinde enzimatik antioksidan sistemlerin değerlendirilmesi. XIV. Prof. Dr. Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara 1999:53.
   • Onsun N, Atılganoğlu U, Kural YB, Nişancı P: Kılsız deri melanositik lezyonlarının genel dağılım içindeki yeri ve özgün dermatoskopik özellikleri. XIV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara 1999 : 52.
   • Onsun N, Kural YB, Atılganoğlu U. Pigmente lezyon polikliniğinde saptanan malin melanom prevalansı ve prognoz (8 yıllık gözlem sonuçları ) XIX Ulusal Dermatoloji Kongresi 2002, Kapodokya; S 11
   • Kural YB, Onsun N, Aygın S, Ufacık H. Erken evre mikosis fungoidesde darbant (311nm) UVB tedavisi .XIX Ulusal Dermatoloji Kongresi 2002, Kapodokya; S 15
   • Kural Y, Onsun N, Ufacık H. Lenfoma polikliniğinde izlenen olgularda tedavi, progresyon, prognoz.XX Ulusal Dermatoloji Kongresi 7-12 Eylül 2004 Çeşme (S20)
   • Atılganoğlu U,Kural Y, Su Ö, Konuk E, Onsun N, Kozan A. Verrukalı olgularda serum çinko düzeylerinin araştırılması. XX Ulusal Dermatoloji Kongresi 7-12 Eylül 2004 Çeşme (S34)
   • Onsun N, Kural YB, Arda H, Ümmetoğlu Ö, Uras AR,. Kutanöz T hücreli lenfomalarda total IgE ve eosinofilik katyonik proteinin prognostik değeri. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-6 Eylül 2006 Antalya. S1
   • Su Ö, Onsun N, Bıyık D, Dursun H, Kural YB, Atılganoğlu U. Kontakt dermatit /mukoziti olan hastaların yama testi sonuçları. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-6 Eylül 2006 Antalya. S.12
   • Onsun N, Kural YB, Su Ö, Büyükbabani N, Demirkesen C, Erdemoğlu Y, Bıyık DÖ.Primer kutanöz B hücreli lenfomaların klinikopatolojik tipleri ve klinik sayirleri. XVIII. Prof Dr A Lütfi Tat Simpozyumu 6-10 Kasım 2007 Ankara SS-06
   • Eriş Z, Pirmit S,Su Ö, Kural YB, Onsun N. Kutane T Hücre lenfomalı olgularda palmoplanter tutulumun önemi. 14-18 Ekim 20008 XXII Ulusal Dermatoloji Kongresi
   • Gerikalmaz Ö, Baltalı N, Kural YB, Tokbaylar E: SB Deri ve Zührevi Hastalıkalr Hastanesinde 1990-1994 yılları arasında kontrolü yapılan yabancı uyruklu hastaların sonuçları. AIDS Savaşım Günleri-94. Ed. Çetin ET. Ağaçfidan A ve ark. İstanbul 1994; 55-56
   • Kural YB, Beycan İ, Saraçoğlu Ş, Atılganoğlu U, Nişancı P, Onsun N: Hepatit C virüs infeksiyonu ve pruritus. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Ed. Gürer MA, Gülekon A, Aksakal B, Öztaş M. Ankara, Form Reklam Hizmetleri 1996;252
   • Atılganoğlı U, Kural YB, Demirkesen C, Aygın S, Onsun N: Sclerema neonatorum olgusu. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi Ed. Gürer MA, Gülekon A, Aksakal B, Öztaş M, Ankara, Form Reklam Hizmetleri 1996; 2