• Konjenital Kardiyak Cerrahi
  • Erişkin Kardiyak Cerrahi

  • 1988 İstanbul ÜniversitesiKardiyoloji
  • 1987Quens Hospital Kanada
  • 1972 - 1975Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiAnesteziyoloji ve Reanimasyon
  • 1972Hacettepe Üniversitesi
  • 1964 - 1970Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türk Tabib Odası