Uzm. Dr.
Tuğçe KASAPOĞLU HÜRKAL

Uzm. Dr.
Tuğçe KASAPOĞLU HÜRKAL

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Girişimsel Bronkoskopi
 • KOAH
 • Akciğer

Video

  • 2016 - 2019
   İstinye Üniversitesi
   Göğüs Hastalıkları Uzmanı

   2008 - 2012
   İstanbul Bilim Üniversitesi
   Göğüs Hastalıkları Uzmanı

   1999 - 2006
   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Toraks Derneği
   • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
   • Türk Akciğer Kanseri Derneği
   • Akademik Solunum Derneği Akciğer Kanserleri Derneği

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. 3. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Girişimsel Bronkoskopi Kursu, Antalya 2010 
   • 2.  Türk Toraks Derneği, Pulmoner Vaskuler Hastalıklar Sempozyumu, İstanbul 2010 
   • 3. Türk Toraks Derneği, Temel Mekanik Ventilasyon ve Yoğun Bakım Kursu,  İstanbul 2011 
   • 4. Türk Toraks Derneği, Yoğun Bakım Kursu,  İstanbul 2011 
   • 5. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Ekokardiyografi ve Torasik Ultrasonografi Kursu, Çeşme 2011 
   • 6. Türk Toraks Derneği,  11. Kış Okulu,  Antalya 2012 
   • 7. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi, Akciğer Kanseri Radyoloji Kursu, Antalya 2012 
   • 8. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu, Çeşme 2012 9. Sağlık Bakanlığı, Tütün Bağımlılığı Tedavi Eğitimi ve Sigara Bıraktırma Sertifikası, Çeşme 2012  
   • 1. T.Hürkal, panelist, Akciğer kanserinde güncel makale sunumu, TÜSAD 31. Ulusal kongresi, Çeşme, 2009 
   • 2. T.Hürkal, panelist, Ekstrensek Allerjik Alveolit olgu sunumu, Toraks derneği 17. Yıllık kongre, 2014 
   • 3. T. Hürkal, panelist, KOAH tedavisinde yenilikler, Meditrio Kongresi, Kıbrıs, 2017  
   • 1.Demirhan O, Kasapoglu T, Ece F, Toker A.The use of Jackson-Pratt silicone flat drains as prolonged pleural catheters for the management of pleural effusions. J Thorac Dis; 5(3):265-269, (2013)           
   •  1. Hurkal TK, Demirhan O, Bingol Z, F. Ece. Malignant mesenchymoma of the chest wall following radiotherapy for breast cancer. 14th  World Conference on Lung Cancer, Amsterdam, Holland, 2011   
   • 2. Ece T, Erer A, Bingol Z, Hurkal T, Toker A, F. Ece. Efficiency of endo-bronchial volume reduction treatment for severe heterogenous emphysema. ERJ 2011; 38 (supp 55): 42s   
   • 3. 18. European Congres on Obesity, Food Consumption and Chronic Pulmonary Diseases, Tuba Kayan¹, Zuleyha Bingol², Tugce Hurkal², Ferah Ece², Sule Sakar¹, 2012   Hürkal T, Akciğer kanserinde tarama,  ed. Ferah ECE, Türkiye Klinikleri, Göğüs hastalıkları akciğer kanseri özel sayı,cilt 7, sayı:1,2014       
   • 1. Hürkal TK, F Ece. Trakeostomi Sonrası Gelişen Trakeomalazi Tedavisinde Stent Uygulaması (1 Olgu Nedeniyle), Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi, Çeşme-İzmir, 2009   
   • 2. Hürkal TK, F. Ece, Bingöl Z, “Küçük hücreli akciğer kanserinde ikinci primer tümör (olgu sunumu)”, 4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, 2010   
   • 3. Hürkal TK, Demirhan Ö, Bingöl Z, F. Ece. Meme kanserinde radyoterapiye sekonder göğüs duvarında mezenşimal tümör-olgu sunumu. Türk Toraks Dergisi 2011; 12 (Ek 2): P038   
   • 4. Bingöl Z, Demirhan Ö, Hürkal T, F. Ece. İzole akciğer agenezisi olgusunda kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Türk Toraks Dergisi 2011; 12 (Ek2): P222
   • 5.8.Uluslararası Beslenme ve Dİyetetik Kongresi, Akciğer Hastalarının Hastalık Evreleri ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, Tuba Kayan¹, Zuleyha Bingol², Tugce Hurkal², Ferah Ece², Emel Alphan Tufekci³, Sule Sakar, 2012