Uzm. Dr.
Tuğçe KASAPOĞLU HÜRKAL

Uzm. Dr.
Tuğçe KASAPOĞLU HÜRKAL

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
  • 2016 - 2019
   İstinye Üniversitesi
   Göğüs Hastalıkları Uzmanı

   2008 - 2012
   İstanbul Bilim Üniversitesi
   Göğüs Hastalıkları Uzmanı

   1999 - 2006
   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Toraks Derneği
   • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
   • Türk Akciğer Kanseri Derneği
   • Akademik Solunum Derneği Akciğer Kanserleri Derneği

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   •     1. 3. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Girişimsel Bronkoskopi Kursu, Antalya 2010 2.  Türk Toraks Derneği, Pulmoner Vaskuler Hastalıklar Sempozyumu, İstanbul 2010 3. Türk Toraks Derneği, Temel Mekanik Ventilasyon ve Yoğun Bakım Kursu,  İstanbul 2011 4. Türk Toraks Derneği, Yoğun Bakım Kursu,  İstanbul 2011 5. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Ekokardiyografi ve Torasik Ultrasonografi Kursu, Çeşme 2011 6. Türk Toraks Derneği,  11. Kış Okulu,  Antalya 2012 7. Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi, Akciğer Kanseri Radyoloji Kursu, Antalya 2012 8. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu, Çeşme 2012 9. Sağlık Bakanlığı, Tütün Bağımlılığı Tedavi Eğitimi ve Sigara Bıraktırma Sertifikası, Çeşme 2012  
   • Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar
   •     1. T.Hürkal, panelist, Akciğer kanserinde güncel makale sunumu, TÜSAD 31. Ulusal kongresi, Çeşme, 2009 2. T.Hürkal, panelist, Ekstrensek Allerjik Alveolit olgu sunumu, Toraks derneği 17. Yıllık kongre, 2014 3. T. Hürkal, panelist, KOAH tedavisinde yenilikler, Meditrio Kongresi, Kıbrıs, 2017  
   • Editörlük ve Bilimsel Hakemlik
   •       1.Demirhan O, Kasapoglu T, Ece F, Toker A.The use of Jackson-Pratt silicone flat drains as prolonged pleural catheters for the management of pleural effusions. J Thorac Dis; 5(3):265-269, (2013)           7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler       7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler 1. Hurkal TK, Demirhan O, Bingol Z, F. Ece. Malignant mesenchymoma of the chest wall following radiotherapy for breast cancer. 14th  World Conference on Lung Cancer, Amsterdam, Holland, 2011   2. Ece T, Erer A, Bingol Z, Hurkal T, Toker A, F. Ece. Efficiency of endo-bronchial volume reduction treatment for severe heterogenous emphysema. ERJ 2011; 38 (supp 55): 42s   3. 18. European Congres on Obesity, Food Consumption and Chronic Pulmonary Diseases, Tuba Kayan¹, Zuleyha Bingol², Tugce Hurkal², Ferah Ece², Sule Sakar¹, 2012   Hürkal T, Akciğer kanserinde tarama,  ed. Ferah ECE, Türkiye Klinikleri, Göğüs hastalıkları akciğer kanseri özel sayı,cilt 7, sayı:1,2014       7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler   1. Hürkal TK, F Ece. Trakeostomi Sonrası Gelişen Trakeomalazi Tedavisinde Stent Uygulaması (1 Olgu Nedeniyle), Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi, Çeşme-İzmir, 2009   2. Hürkal TK, F. Ece, Bingöl Z, “Küçük hücreli akciğer kanserinde ikinci primer tümör (olgu sunumu)”, 4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, 2010   3. Hürkal TK, Demirhan Ö, Bingöl Z, F. Ece. Meme kanserinde radyoterapiye sekonder göğüs duvarında mezenşimal tümör-olgu sunumu. Türk Toraks Dergisi 2011; 12 (Ek 2): P038   
   • 4. Bingöl Z, Demirhan Ö, Hürkal T, F. Ece. İzole akciğer agenezisi olgusunda kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Türk Toraks Dergisi 2011; 12 (Ek2): P222
   •   5.8.Uluslararası Beslenme ve Dİyetetik Kongresi, Akciğer Hastalarının Hastalık Evreleri ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, Tuba Kayan¹, Zuleyha Bingol², Tugce Hurkal², Ferah Ece², Emel Alphan Tufekci³, Sule Sakar, 2012

Video