Uzm. Dr. Tuğba Demircan BİLEN Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Özel İlgi Alanları
 • Çocuk Alerji
 • Çocuk Sağlığı

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
  • 2010
   Uludağ Üniversitesi
   Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı  

   2018
   SBÜ Ümraniye E.A.H
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

   2010
   Uludağ Üniversitesi
   Radyasyon Onkolojisi Uzmanlık Eğitimi  

   2007
   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
   Tıp Eğitimi

   • Türk Pediatri Kurumu
   • Türkiye Milli Pediatri Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • BEKİTÜB Anne ve Yenidoğanın Kord Kanında Kızamık İmmünglobülin G Antıkor Düzeylerinin (Seropositivite) Saptanması ve Bu Bebeklerde Seropositivitenin İzlenerek Kızamık Aşısı Uygulama Zamanının Yeniden düzenlenmesine Yönelik Öneriler Geliştirilmesi – Bebeklerde Kızamık IgG Antikor Düzeylerinin Saptanması ve Takibi Çalışması -2016 
   • Hemofagositik Lenfohıstıyositoz Gelişen Hastada Nadir Bir Tanı :Griselli Sendromu –Tuğba Demircan Bilen, Funda Tekkeşin, Fikret Asarcıklı, Ülkü Miray Yıldırım, Tunç Fışkın
   • Characteristic of The Familial Mediterranean Fever Patients Presented With Musculoskeletal Findings – B. Sozeri, D. Kurtulus, T. Demircan Bilen, G. Senay Karagoz, I. Islek   24th European Paediatric Rheumatology Congress 2017 
   • Juvenil İdiopatik Artritli Hastaların Demografık Özellikleri- Tedaviye Cevabın Değerlendirilmesi –Tez 
   • The Factors Affecting Remission In JIA Patıents ,Single Center Results- B.Sozeri, T. Demircan Bilen, D. Kurtulus, I. Islek EULAR 2018