Uzm. Dr.
Tuğba Demircan BİLEN

Uzm. Dr.
Tuğba Demircan BİLEN

Randevu Al
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Yenidoğan Yoğunbakım
 • Çocuk Alerji
  • 2020
   Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi 
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   2019-2020
   Hisar Intercontinental Hospital
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   2018-2019
   Kırklareli Vize Devlet Hastanesi 
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   2013-2018
   SBÜ Ümraniye  Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   2008-2010
   Uludağ Üniversitesi
   Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı  

   2013-2018
   SBÜ Ümraniye E.A.H
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

   2008-2010
   Uludağ Üniversitesi
   Radyasyon Onkolojisi Uzmanlık Eğitimi  

   2001-2007
   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
   Tıp Eğitimi


    

  • Türk Pediatri Kurumu
   Türkiye Milli Pediatri Derneği

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   -BEKİTÜB Anne ve Yenidoğanın Kord Kanında Kızamık İmmünglobülin G Antıkor Düzeylerinin (Seropositivite) Saptanması ve Bu Bebeklerde Seropositivitenin İzlenerek Kızamık Aşısı Uygulama Zamanının Yeniden düzenlenmesine Yönelik Öneriler Geliştirilmesi – Bebeklerde Kızamık IgG Antikor Düzeylerinin Saptanması ve Takibi Çalışması -2016 
   -Hemofagositik Lenfohıstıyositoz Gelişen Hastada Nadir Bir Tanı :Griselli Sendromu –Tuğba Demircan Bilen, Funda Tekkeşin, Fikret Asarcıklı, Ülkü Miray Yıldırım, Tunç Fışkın
   -Characteristic of The Familial Mediterranean Fever Patients Presented With Musculoskeletal Findings – B. Sozeri, D. Kurtulus, T. Demircan Bilen, G. Senay Karagoz, I. Islek                                                                                                24th European Paediatric Rheumatology Congress 2017 
   -Juvenil İdiopatik Artritli Hastaların Demografık Özellikleri- Tedaviye Cevabın Değerlendirilmesi –Tez 
   -The Factors Affecting Remission In JIA Patıents ,Single Center Results- B.Sozeri, T. Demircan Bilen, D. Kurtulus, I. Islek                                                                               EULAR 2018
   -Antibiyotik İlişkili İshallerin Engellenmesinde Probiyotiklerin Etkinliği – Şirin Güven, Tuğba Demircan Bilen