• Pediatrik Kalp Cerrahisi ağırlıklı Anesteziyoloji ve Reanimasyon

   1988 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Sinan Seren, 1992 – 1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde Erişkin ve Pediatrik Kalp Cerrahisi ağırlıklı Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını tamamlamış olup 1997 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Çağlayan Hastanesi'nde gerek Kalp Cerrahisi gerekse Genel Cerrahi alanında Anesteziyoloji Uzmanı olarak çalışmıştır.

   2007 yılından itibaren de Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde aynı görevini yürütmekte olup bu süre zarfında başta Erişkin ve Pediatrik Kalp Cerrahisi ve Organ Transplantasyonu olmak üzere 50.000 den fazla ameliyatta görev almıştır.

  • İstanbul Tabip Odası
  • Türk Anesteziyoloji Derneği
  • Yoğun Bakım Derneği
  • Türk Toraks Derneği
  • Türk Tabibler Birliği