• Genel Pediatri
  • Sağlam Çocuk ve Aşılama
  • Büyüme Gelişme Geriliği
  • Beslenme Problemleri
  • Sağlıklı Yenidoğan Bakımı
  • Solunum Yolu Enfeksiyonları
  • Çocuk Allerji Konuları
  • Atopik Dermatit
  • Katılma Nöbetleri
  • İdrar Yolu Enfeksiyonları

Uzman Dr. Serpil Can, 1993 Kadıköy Anadolu Lisesi mezunudur. Tıp Fakültesi eğitimini 1993 - 1999 yılları arasında Trakya Üniversitesinde tamamlamıştır. 2000 - 2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini almıştır. Ardından Van Özalp Devlet Hastanesi'nde bölgedeki tek çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak mecburi hizmetini yapmıştır. Bu süreçte yeni yataklı devlet hastanesinin kurulması için çalışmalarda bulunmuştur. 2007 - 2017 yılları arasında İstanbul Özel Erdem Hastanesinde çalışmıştır. Dr. Serpil Can 2017 Nisan ayı itibariyle Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktadır.

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 

 

2013 Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu
2005 Hastane Enfeksiyonlarından Korunma Kursu
2005 Enteral-Parenteral Beslenme Kursu
2005 Erişkin Resüsitasyon Kursu
2005 Travmalı Hastaya Yaklaşım Kursu
2004 Neonatal Resüsitasyon Kursu

 

Diğer Yayınlar

 

 

1- Clinical and laboratory findings of patients with breath holding spells (Journal of Current Pediatrics 2009;7)
2- Ateşli çocuklarda ketoprofen ve parasetamolün ateş düşürücü etkilerinin karşılaştırılması, ANKEM dergisi 2006;20(2):81-84
3- Ketoprofen ve parasetamolün çocuklarda etkinlik ve güvenirliğinin karşılaştırılması, 4.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2005 İstanbul (sözel bildiri)
4- Bursa’da İnfluenza virüs enfeksiyonlarının değerlendirilmesi, 4.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2005 İstanbul
5- Status epileptikusta etyolojik sınıflama, 46.Milli Pediatri Kongresi 2002 Mersin
6- Kandida menenjitli olgularımız, 2. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2001 Adana
7- Gestasyon haftasına göre düşük doğum ağırlığı (SGA) olan bebeklerin uzun süreli izlemi, Güncel Pediatri Dergisi: Haziran 2004
8- Akçaağaç şurubu hastalıklı bir olgu sunumu, 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2006 Bursa
9- Familyal hemiplejik migren tanılı iki olgu sunumu, 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2006 Bursa