Uzm. Dr.
Serpil CAN
Uzm. Dr.
Serpil CAN
Randevu Al
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Genel Pediatri
 • Sağlam Çocuk Takibi
 • Sağlıklı Yenidoğan Bakımı
  • 2017
   Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

   2007 - 2017
   İstanbul Özel Erdem Hastanesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

   2006
   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi

   1999 
   Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
   Tıp Eğitimi


   • Türk Pediatri Kurumu 
   • Türkiye Milli Pediatri Derneği 

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 2013 Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu
   • 2005 Hastane Enfeksiyonlarından Korunma Kursu
   • 2005 Enteral-Parenteral Beslenme Kursu
   • 2005 Erişkin Resüsitasyon Kursu
   2005 Travmalı Hastaya Yaklaşım Kursu
   2004 Neonatal Resüsitasyon Kursu  

   •     1- Clinical and laboratory findings of patients with breath holding spells (Journal of Current Pediatrics 2009;7)
   • 2- Ateşli çocuklarda ketoprofen ve parasetamolün ateş düşürücü etkilerinin karşılaştırılması, ANKEM dergisi 2006;20(2):81-84
   • 3- Ketoprofen ve parasetamolün çocuklarda etkinlik ve güvenirliğinin karşılaştırılması, 4.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2005 İstanbul (sözel bildiri)
   • 4- Bursa’da İnfluenza virüs enfeksiyonlarının değerlendirilmesi, 4.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2005 İstanbul
   • 5- Status epileptikusta etyolojik sınıflama, 46.Milli Pediatri Kongresi 2002 Mersin
   • 6- Kandida menenjitli olgularımız, 2. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2001 Adana
   • 7- Gestasyon haftasına göre düşük doğum ağırlığı (SGA) olan bebeklerin uzun süreli izlemi, Güncel Pediatri Dergisi: Haziran 2004
   • 8- Akçaağaç şurubu hastalıklı bir olgu sunumu, 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2006 Bursa
   • 9- Familyal hemiplejik migren tanılı iki olgu sunumu, 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2006 Bursa