• Geriatri
  • Kardiyoloji 
  • Gastroenteroloji 

   Uzman Dr. Serdar KIZILKAYA, İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi 1991 mezunudur. Uzmanlık Eğitimini 1992-1997 yılları arasında Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde tamamlamıştır. 1994-1995 yıllarında İÜ Kalp Damar Araştırma Enstitüsü Ekokardiyografi laboratuvarında çalışmıştır. 1995-1996 yılları arasında Birmingham Üniversitesi Queen Elizabeth Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde araştırmacı olarak çalışmıştır. 

    2002-2006 yıllarında Bayındır Hastanelerinde görev almıştır. 

    Uzm.Dr.Serdar KIZILKAYA 2006 yılında Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde çalışmaya başlamıştır, halen Göktürk Tıp Merkezi'nde görev yapmaktadır

  • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
  • Türk Tabipler Birliği
  • İstanbul Tabip Odası