Uzm. Dr. Seray Gizem GÜR

Uzm. Dr.
Seray Gizem GÜR

Radyoloji

Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2019 Şişli Florence Nightingale Hastanesi , İstanbul Uzm. Dr. / Radyoloji
 • 2019 İstanbul Bilim Üniversitesi Uzm. Dr.
 • 2017 - 2019 Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü Uzm. Dr.
 • 2012 - 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Uzmanlık
 • 2012 - 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr.
 • 2005 - 2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Lisans/Yüksek Lisans
 • 2000 - 2005 Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi, YDA, Ankara Lise
 • 1992 - 2000 Özel Alp Koleji , Ankara İlkokul/Ortaokul

 • Türk Radyoloji Derneği (TRD)
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD)

Diğer Yayınlar

A. YAYINLAR ve ATIFLAR
A.1. SCI,SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerdeki yayınlar

A.1.1. Makale (derleme dahildir)

A.1.2. Olgu/vaka sunumu, teknik bilgi notu, tartışma, kritik, editöre mektup, kitap değerlendirme v.b.

A.2. ISI tarafından taranan; SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde yayınlar

A.2.2. Olgu/vaka sunumu, teknik bilgi notu, tartışma, kritik, editöre mektup, kitap değerlendirme vb.

    A.2.2.1..

A.5. Ulusal veri tabanlarında taranan hakemli dergilerde yayınlar

A.5.1. Makale (derleme dahildir).

 

B-BİLİMSEL TOPLANTILAR

B.1. Uluslararası kongre/konferans/ sempozyum / çalıştay vb.

B.1.5. Bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayımlanan bildiri özeti/poster bildiri

 1. Celdirme E., Gürel S., Metin A., Canan A., Gur S., Kocak M., Aydın M., Halıcıoğlu S., Sheriff badge in bladder. 20th European Symposium on Urogenital Radiology,İstanbul, 2013 (P11-07).

B.1.6. Bilimsel etkinliklerde sunulan sözlü bildiri

 1. Solmaz Tuncer A, Gurel S, Halıcıoğlu S, Dağıstan E, Coşgun Z, Gür SG. Sex estimation using cross sectional MDCT anatomy of C1 vertebrae. ECR,2-6 March 2016, Vienna, Austria (SS610a, B-0490).
 2. M.Koçak1, S.Gürel2, Z. Coşgun2, S.G. Gür2, N. Şengül2, Y. Karagöz3.Evaluation of gastroeosophageal junction in hiatal hernia with MDCT, ESGAR,June 2017,Athens, Greece (SS9.5)

B.1.8. Bilimsel kongre/konferans/sempozyum/çalıştaylara katılmak (Güzel sanatlardaki çalıştaylarda işliğe katılmak zorunludur.)

 1. The European Society of Musculoscletal Radiology Congress, Amsterdam, June 2018

B.2. Ulusal kongre/konferans/sempozyum/çalıştay vb.

B.2.3. Bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayımlanan bildiri özeti

 1. Gür SG.,Dağıstan E.,Gürel S.,Koçak M.Yeni başlayanlar için sarkoidoz’un akciğer tutulumu ve evrelemesi.33.Ulusal Radyoloji Kongresi,2012,Antalya(PS-861)
 2. Canan A., Gürel K., Dağıstan E., Aydın MM., Kızıldağ B., Koçak M., Gür SG., Çeldirme EN., Halıcıoğlu S., Gürel S. Epilepsi etyolojisi- Nöronal migrasyon anomalileri: MRG bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya (PS-0255).
 3. Koçak M., Gürel S., Dağıstan E., Aydın MM., Halıcıoğlu S., Gür SG. Yeni başlayanlar için Paget hastalığı: multimodaliter görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya (PS-0998).
 4. Canan A.,Dağıstan E.,Koçak M.,Aydın MM.,Kızıldağ B.,Gür SG.,Çeldirme EN.,Özden A.,Gürel K.,İnsülin bağımlı diabetes mellitusta maligniteyi taklit eden kitleler:Diyabetik mastopati . 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya (PS-0296).
 5. Gürel S.,Koçak M.,Dağıstan E.,Kızıldağ B.,Gür SG.İnkarsere umbilikal herninin çok nadir komplikasyonu: tüm vücut ciltaltı amfizemi,psödopnömotoraks ve pnömomediastinum.34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya (PS-0232).
 6. Çeldirme EN.,Dağıstan E.,Kerimoğlu Ü.,Canan A.,Aydın MM.,Gür SG.,Koçak M.Atipik yerleşimde yağ nekrozu gelişmiş intraosseöz lipomlar. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya(PS-0651).
 7. Aydın MM.,Koçak M.,Dağıstan E.,Canan A.,Gür SG.,Çeldirme EN.,Gürel S.Anne dizim ağrıyor: Diz çevresi osteokondrozları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya(PS-0649).
 8. Dağıstan E.,Gürel S.,Gür SG.,Kilitçi A.,Aydın MM.,Koçak M.,Çeldirme EN.,Canan A.Nadir bir birliktelik: Amyand hernisi ve ksantogranülomatöz apandisit. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya(PS-0740).
 9. Dağıstan E.,Kızıldağ B.,Canan A.,Gür SG., Koçak M., Aydın MM.,Özden A.,Gürel S.,İzole sağ akciğer alt lob hipoplazisi:BT ve YRBT bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya(PS-0891).
 10. Kızıldağ B.,Metin A.,Gürel S.,Gür SG., Özden A.,Koçak M.,,Transobturatuar Tape Komplikasyonuna bağlı mesane taşı. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya(PS-0898).
 11. Gür SG.,Gürel S.,Çeldirme EN.,Koçak M.,Aydın MM.,Özden A.Nonspesifik karın ağrısında unutulmaması gereken bir tanı: mezenterik pannikülit. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya(PS-0981).
 12. Koçak M.,Dağıstan E.,Canan A.,Gür SG.,Aydın MM.,Kızıldağ B.,Gürel S. Nadir bir siyatalji sebebi:lomber osteokondrom. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya(PS-1250).
 13. KızıldağB.,Dağıstan E.,Gür SG.,Canan A.,Aydın MM.,Koçak M.,Çeldirme EN.,Özden A.,Gürel S. Erişkinin hipoksik iskemik ensefalopatisi: MRG bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya(PS-1306).
 14. Canan A.,Dağıstan E.,Kızıldağ B.,Aydın MM.,Koçak M.,Gür SG.,Çeldirme EN.,Özden A.Bel ağrısına neden olan dev Tarlov kisti. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya(PS-1405).
 15. Dağıstan E.,Aydın MM.,Çeldirme EN.,Koçak M.,Gür SG.,Gürel S.Posttravmatik Bilateral Kemikçik zincir dislokasyonu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya(PS-1586).
 16. Dağıstan E, Halıcıoğlu S., Gür SG., Koçak M., Aydın MM. Unutulmaması Gereken Bir Tanı: Elastofibroma Dorsi. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya (PS-1279).
 17. Halıcıoğlu S., Dağıstan E., Canan A., Çeldirme EN., Koçak M., Gür SG. Spontan regrese olan lomber disk herniasyonu: MRG bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongres i, 2014, Antalya (PS-0312).
 18. Dağıstan E., Halıcıoğlu S., Canan A., Gür SG., Koçak M., Çeldirme EN. Romatoid Artritin Maligniteyi Taklit Eden Nadir Bir Akciğer Tutulumu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya (PS-0613).
 19. Halıcıoğlu S., Dağıstan E., Gür SG., Koçak M. Status Hastalarında, Postiktal Dönemde Hipoksik Beyin Hasarı ve Aşamaları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya (PS-0313).
 20. Halıcıoğlu S, Dağıstan E., Koçak M., Gür SG., Gürel S. Sarkoidozun nadir bir tutulumu: Skeletal tutulum. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya (PS-1264).
 21. Halıcıoğlu S., Dağıstan E., Gür SG., Koçak M., Gürel S. İleus Kliniği İle Başvuran Hastalarda Abdomen BT’de Bezoar Ve Buna İkincil Bulgular. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya (PS-1008).
 22. Dağıstan E., Halıcıoğlu S., Gürel S., Çağlar E., Gür SG. Nadir bir fasial asimetri nedeni AVM. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20.yıllık bilimsel toplantısı, 21-23 Mayıs 2015, Ankara (PS-205).
 23. Gürel S., Dağıstan E., Halıcıoğlu S., Gür SG. Postprostatektomi komplikasyonu: Osteitis pubis mi? Osteomiyelitis pubis mi? Türk Manyetik Rezonans Derneği 20.yıllık bilimsel toplantısı, 21-23 Mayıs 2015, Ankara (PS-244).

B.2.4. Bilimsel etkinliklerde sunulan sözlü bildiri

B.2.6. Bilimsel kongre/konferans/sempozyum/ çalıştaylara katılmak (Güzel sanatlardaki çalıştaylarda işliğe katılmak zorunludur. )

 1. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6–10 Kasım 2013, Antalya.
 2. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21–25 Ekim 2015, Antalya.
 3. 6.Ercan Tuncel Uludağ radyoloji günleri, 4-5 Nisan 2015, Bursa
 4. TMRD 22.Yıllık Bilimsel Toplantısı,25-27 Mayıs 2017,Ankara.
 5. Türk Radyoloji Derneği, Ankara Şubesi 2012-2013 Eğitim yılı toplantıları, Toraks Radyolojisi Sempozyumu, 8 Aralık 2012, Ankara.
 6. Türk Radyoloji Derneği, Ankara Şubesi 2011-2012 Eğitim yılı toplantıları, Kırıkların ve Çıkıkların Radyolojisi Sempozyumu, 10 Mart2012, Ankara
 7. Türk Radyoloji Derneği, Ankara Şubesi 2012-2013 Eğitim yılı toplantıları, Baş- Boyun Radyolojisi Sempozyumu, 16 Mart 2013, Ankara
 8. Türk Radyoloji Derneği, Ankara Şubesi 2011-2012 Eğitim yılı toplantıları, Vasküler Görüntüleme Sempozyumu, 14 Nisan2012, Ankara
 9. Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2014-2015 Dönemi Eğitim Toplantıları, kas-iskelet radyolojisi sempozyumu,21 Şubat 2015,Ankara.
 10. Türk Radyoloji Derneği, Radyoloji Kış Okulları,18-22 Şubat 2014,Antalya.
 11. Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık bilimsel toplantısı, 26-28 Mayıs 2016, Ankara.
 12. Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2012-2013 Dönemi Eğitim Toplantıları, Temel Genitoüriner Radyoloji sempozyumu:Onkolojik olmayan patolojiler,19 Ocak 2013,Ankara
 13. Tıbbi Ultrasonografi derneği -Obstetrik Ultrasonografi kursu,21-22 Nisan 2018, Ankara
 14. 6. Meme Radyolojisi sempozyumu, 26-29 Nisan 2018 ,İstanbul
 15. 39.ulusal Radyoloji kongresi,6-11 Kasım 2018, Antalya

E-EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

E.1. Tez yönetimi (Sonuçlandırılmış olmak koşulu ile)

     E.1.2. Doktora tezi / Tıpta Uzmanlık

     E.1.2.1. Danışman

 

H-AKADEMİK GÖREVLER

H.1. Jüri üyeliği

H.1.2    Ulusal jüri üyelikleri

H.1.2.2. Doktora/Sanatta yeterlik tezi jüri üyeliği