• Biyokimya

1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği okudu. Sonrasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü'nde ihtisasını tamamladı.

2009 - 2010 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nü bitirdi. 2007 yılından itibaren Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Biyokimya Birimi'nde hizmet vermektedir.

  • Türk Biyokimya Derneği
  • Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

  1. Hipertiroidlerde Kreatin / Kreatinin ve Protein Atılımı
  2. Üriner Sistem Taşı olan hastalıklarda idrarda sitrat ve oksalat atılımı