Uzm. Dr.
Savaş ÇÖMLEK

Uzm. Dr.
Savaş ÇÖMLEK

Randevu Al
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Bel ve Boyun Ağrıları
 • Kanser Ağrıları
 • Omurga Ağrıları

Video

  • 1999
   Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
   Algoloji

   1997
   Özel Osmanoğlu Hastanesi
   Yoğun Bakım Ünitesi
   Sorumlu Hekim

   1996
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Anestezi ve Reanimasyon İhtisası

   1991  
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
   Tıp Eğitimi

   • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 
   • World Institute of Pain

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


   •  1- PRİLOKAİNE BAĞLI METHEMOGLOBİNEMİNİN ÖNLENMESİNDE ASKORBİK ASİTİN ETKİNLİĞİ 
   S.Çömlek,P.Bozkurt,N.İpek,Y.Tunalı,G.Kaya
   XXXI. TARK 24-28 Ekim 1997 Bursa Ozet Kitabı s.476-477

   • 2- PRILOCAINE INDUCED METHEMOGLOBINEMIA AND EFFECTS ON OXYHEMOGLOBIN DISSOCIATION CURVE
   S.Çömlek, N.Ipek. P.Bozkurt, G.Kaya
   I.U. Cerrahpaşa Med., Facuilty, Istanbul
   7th International Symposium, the Pain Clinic
   P. 130 

   • 3- HELLP SENDROMU
   S.Çömlek,G.Kaya,Y. Tunalı,A.Sonsuz. 
   Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi
   TARK 98:104

   • 4- HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİSİ OLAN BİR OLGUDA YAĞ EMBOLİSİ
   S.Çömlek,G.Kaya,A.Hamzaoğlu,A.Göğüş.
   Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi
   TARK 98:34

   • 5- NÖROLEPTİK MALİGN SENDROMU
   S.Çömlek,G.Kaya,A Arıcı,G.Kızıltan.
   Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi
   TARK 98:116

   • 6- ADMINISTRATION OF PRE-EMPTIVE KETOROLAC TROMETAMOL IN CARDIAC PATIENTS 
   M.Özgön,S.Akalın,S.Çömlek,F.Aksu,Y.Köse
   I.U. Cerrahpaşa Med.School,Department of Anesthesiology and Reanimation/Istanbul
   I.U. Cerrahpaşa Med.School,Department of Obstetrics and Gynecology / İstanbul
   7th International Symposium the Pain Clinic 
   P.196

   • 7- PEDİATRİK HASTALARDA HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ (HKA) UYGULAMASI
   M.Rahimi,D.Göğüs,G.Kaya,P.Bozkurt.S,Çömlek 
   Ağrı Dergisi 12:1 19-26.2000

   • 8- COMPARISON OF INTERPLEVRAL VERSUS INTRAVENOUS MORPHINE FOR ISOFLURANE REQUIREMENTS DURING THORACOTOMY
   H.Erolçay,L.yüceyar,S.Çömlek,N.İpek,B.Aykaç,S.Akra
   Department of Anaesthesiology,Cerrahpaşa Med.Fac.İstanbul University
   5th Internatıonal Congress of Cardıac,Thoracıc and Vascular Anesthesia
   P.172

   • 9- PREOPERATIF İV KETOROLAK TROMETAMOL'FIN POSTOPERATIF AĞRI VE ANALJEZIYE ETKISI
   M. Ozon, Y.Köse, S.Dilde,S.Çömlek 
   İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyololi Anabilim Dalı 
   XXVII. TARI, 93 Nevşehir AP 116.

   • 10- KETOROLOAK TROMETAMOL’ÜN LARİNGOSKOPİ VE ENTÜBASYON ÜZERİNE ETKİSİ
   İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
   M.Özgün,S. Çömlek,Y.Köse,S.Dikici
   XXVII. TARK 93-Nevşehir AP 1 52.