• Bel ve Boyun Ağrıları
  • Omurga Ağrıları
  • Kanser Ağrıları
  • Kök Hücre Tedavileri

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Uzm. Dr. Savaş Çömlek, Anestezi ve Reanimasyon ihtisasını 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

1996/1997 yıllarında Özel Osmanoğlu Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hekimi olmuştur. Eş zamanlı olarak akut ve kronik ağrı biriminde kurucu ve sorumlu hekim olarak görev yapmıştır.

1997-1999 yılları arasında da Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde kurucu ve sorumlu hekim olarak çalışmıştır.

1999-2015 yıllarında aynı hastanenin anestezi ekibinde çalışmış olup, eş zamanlı olarak hastane bünyesinde akut ve kronik ağrı yönetimini de üstlenmiştir.


Ağrı tedavisi/Algoloji alanıyla özel olarak ilgilenen Uzm. Dr Savaş Çömlek bu alandaki ilk eğitim ve çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Algoloji Anabilim Dalında yapmıştır.

Dünya Ağrı Enstitüsü (WİP) tarafından verilen FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) sertifikasına sahiptir.

WIP (Dünya Ağrı Enstitüsü) ağrı tedavisi alanında dünyanın en köklü ve prestijli kurumudur. Ağrı tedavi alanında çalışan hekimlerin yeterlilik ve yetkinliklerini ölçen bir sınavın ardından, önceden tanımlanan yüksek standartları taşıyan hekimlere FIPP sertifikası vermektedir.

WAMPU (World Academy of Pain Medicine Ultrasonography) ise ultrason eşliğinde ağrı tedavi uygulamaları yapan hekimlerin yetkinliklerini ve yeterliliklerini ölçen ve aynı zamanda eğitim veren uluslararası kurumun adıdır.  Uz. Dr Savaş Çömlek aynı zamanda WAMPU tarafından verilen CIPS(Certified Interventional Pain Sonologist) diplomasına da sahiptir. Ülkemizin CIPS diplamasını hak eden ilk hekimidir. 

Uzm. Dr. Savaş Çömlek, girişimsel ağrı tedavisinin her alanıyla ilgili hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalarını sürdürmektedir.

  • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 
  • World Institute of Pain

Yayınlar

 

 

1- PRİLOKAİNE BAĞLI METHEMOGLOBİNEMİNİN ÖNLENMESİNDE ASKORBİK ASİTİN ETKİNLİĞİ 
S.Çömlek,P.Bozkurt,N.İpek,Y.Tunalı,G.Kaya
XXXI. TARK 24-28 Ekim 1997 Bursa Ozet Kitabı s.476-477

2- PRILOCAINE INDUCED METHEMOGLOBINEMIA AND EFFECTS ON OXYHEMOGLOBIN DISSOCIATION CURVE
S.Çömlek, N.Ipek. P.Bozkurt, G.Kaya
I.U. Cerrahpaşa Med., Facuilty, Istanbul
7th International Symposium, the Pain Clinic
P. 130 

3- HELLP SENDROMU
S.Çömlek,G.Kaya,Y. Tunalı,A.Sonsuz. 
Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi
TARK 98:104

4- HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİSİ OLAN BİR OLGUDA YAĞ EMBOLİSİ
S.Çömlek,G.Kaya,A.Hamzaoğlu,A.Göğüş.
Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi
TARK 98:34

5- NÖROLEPTİK MALİGN SENDROMU
S.Çömlek,G.Kaya,A Arıcı,G.Kızıltan.
Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi
TARK 98:116

6- ADMINISTRATION OF PRE-EMPTIVE KETOROLAC TROMETAMOL IN CARDIAC PATIENTS 
M.Özgön,S.Akalın,S.Çömlek,F.Aksu,Y.Köse
I.U. Cerrahpaşa Med.School,Department of Anesthesiology and Reanimation/Istanbul
I.U. Cerrahpaşa Med.School,Department of Obstetrics and Gynecology / İstanbul
7th International Symposium the Pain Clinic 
P.196

7- PEDİATRİK HASTALARDA HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ (HKA) UYGULAMASI
M.Rahimi,D.Göğüs,G.Kaya,P.Bozkurt.S,Çömlek 
Ağrı Dergisi 12:1 19-26.2000

8- COMPARISON OF INTERPLEVRAL VERSUS INTRAVENOUS MORPHINE FOR ISOFLURANE REQUIREMENTS DURING THORACOTOMY
H.Erolçay,L.yüceyar,S.Çömlek,N.İpek,B.Aykaç,S.Akra
Department of Anaesthesiology,Cerrahpaşa Med.Fac.İstanbul University
5th Internatıonal Congress of Cardıac,Thoracıc and Vascular Anesthesia
P.172

9- PREOPERATIF İV KETOROLAK TROMETAMOL'FIN POSTOPERATIF AĞRI VE ANALJEZIYE ETKISI
M. Ozon, Y.Köse, S.Dilde,S.Çömlek 
İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyololi Anabilim Dalı 
XXVII. TARI, 93 Nevşehir AP 116.

10- KETOROLOAK TROMETAMOL’ÜN LARİNGOSKOPİ VE ENTÜBASYON ÜZERİNE ETKİSİ
İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
M.Özgün,S. Çömlek,Y.Köse,S.Dikici
XXVII. TARK 93-Nevşehir AP 1 52.