Uzm. Dr. Savaş ÇÖMLEK

Uzm. Dr.
Savaş ÇÖMLEK

Ağrı Kliniği (Algoloji) / Anesteziyoloji

Doktordan Hızlı RANDEVU Al
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Uzm. Dr. Savaş Çömlek, Anestezi ve Reanimasyon ihtisasını 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

1996/1997 yıllarında Özel Osmanoğlu Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi ve Algoloji biriminde kurucu ve sorumlu hekim olarak görev yapmıştır.

1997-1999 yılları arasında da Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde kurucu ve sorumlu hekim olarak çalışmıştır.

1999-2015 yıllarında aynı hastanenin anestezi ekibinde çalışmış olup, eşzamanlı olarak hastane bünyesinde akut ve kronik ağrı yönetimini de üstlenmiştir.

2015 yılından itibaren Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi bünyesindeki Ağrı Tedavi biriminin kurucu ve sorumlu hekimi olarak çalışmaktadır

Ağrı tedavisi/Algoloji alanıyla özel olarak ilgilenen Uzm. Dr Savaş Çömlek bu alandaki ilk eğitim ve çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Algoloji Anabilim Dalı'nda yapmıştır.

Algoloji alanında çalışma izni Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Dünya Ağrı Enstitüsü (WİP) tarafından verilen FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) sertifikasına sahiptir.

WIP (Dünya Ağrı Enstitüsü) ağrı tedavisi alanında dünyanın en köklü ve prestijli kurumudur. Ağrı tedavi alanında çalışan hekimlerin yeterlilik ve yetkinliklerini ölçen bir sınavın ardından, önceden tanımlanan yüksek standartları taşıyan hekimlere FIPP sertifikası vermektedir.

WAMPU (World Academy of Pain Medicine Ultrasonography) ise ultrason eşliğinde ağrı tedavi uygulamaları yapan hekimlerin yetkinliklerini ve yeterliliklerini ölçen ve aynı zamanda eğitim veren uluslararası kurumun adıdır.  Uz. Dr Savaş Çömlek aynı zamanda WAMPU tarafından verilen CIPS(Certified Interventional Pain Sonologist) diplomasına da sahiptir. Ülkemizin CIPS diplamasını hak eden ilk hekimidir. 

Uzm. Dr. Savaş Çömlek, girişimsel ağrı tedavisinin her alanıyla ilgili hem yurtiçinde hem de yurtdışında çalışmalarını sürdürmektedir.

İlgi Alanları:

 • Bel ve Boyun Ağrıları
 • Omurga Ağrıları
 • Kanser Ağrıları
 • Kök Hücre Tedavileri

  Bugün
  • 1998 Gayrettepe Florence Nıghtıngale Hastanesi Anesteziyoloji, Uzman
  • 1997 - 1998 Gayrettepe Florence Nıghtıngale Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi
  • 1996 - 1997 Osmanoğlu Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi
  • 1991 - 1996 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon, Uzman
  • 1985 - 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 
  • World Institute of Pain

  Yayınlar

  1- PRİLOKAİNE BAĞLI METHEMOGLOBİNEMİNİN ÖNLENMESİNDE ASKORBİK ASİTİN ETKİNLİĞİ 
  S.Çömlek,P.Bozkurt,N.İpek,Y.Tunalı,G.Kaya
  XXXI. TARK 24-28 Ekim 1997 Bursa Ozet Kitabı s.476-477

  2- PRILOCAINE INDUCED METHEMOGLOBINEMIA AND EFFECTS ON OXYHEMOGLOBIN DISSOCIATION CURVE
  S.Çömlek, N.Ipek. P.Bozkurt, G.Kaya
  I.U. Cerrahpaşa Med., Facuilty, Istanbul
  7th International Symposium, the Pain Clinic
  P. 130 

  3- HELLP SENDROMU
  S.Çömlek,G.Kaya,Y. Tunalı,A.Sonsuz. 
  Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi
  TARK 98:104

  4- HEPARİNE BAĞLI TROMBOSİTOPENİSİ OLAN BİR OLGUDA YAĞ EMBOLİSİ
  S.Çömlek,G.Kaya,A.Hamzaoğlu,A.Göğüş.
  Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi
  TARK 98:34

  5- NÖROLEPTİK MALİGN SENDROMU
  S.Çömlek,G.Kaya,A Arıcı,G.Kızıltan.
  Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi
  TARK 98:116

  6- ADMINISTRATION OF PRE-EMPTIVE KETOROLAC TROMETAMOL IN CARDIAC PATIENTS 
  M.Özgön,S.Akalın,S.Çömlek,F.Aksu,Y.Köse
  I.U. Cerrahpaşa Med.School,Department of Anesthesiology and Reanimation/Istanbul
  I.U. Cerrahpaşa Med.School,Department of Obstetrics and Gynecology / İstanbul
  7th International Symposium the Pain Clinic 
  P.196

  7- PEDİATRİK HASTALARDA HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ (HKA) UYGULAMASI
  M.Rahimi,D.Göğüs,G.Kaya,P.Bozkurt.S,Çömlek 
  Ağrı Dergisi 12:1 19-26.2000

  8- COMPARISON OF INTERPLEVRAL VERSUS INTRAVENOUS MORPHINE FOR ISOFLURANE REQUIREMENTS DURING THORACOTOMY
  H.Erolçay,L.yüceyar,S.Çömlek,N.İpek,B.Aykaç,S.Akra
  Department of Anaesthesiology,Cerrahpaşa Med.Fac.İstanbul University
  5th Internatıonal Congress of Cardıac,Thoracıc and Vascular Anesthesia
  P.172

  9- PREOPERATIF İV KETOROLAK TROMETAMOL'FIN POSTOPERATIF AĞRI VE ANALJEZIYE ETKISI
  M. Ozon, Y.Köse, S.Dilde,S.Çömlek 
  İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyololi Anabilim Dalı 
  XXVII. TARI, 93 Nevşehir AP 116.

  10- KETOROLOAK TROMETAMOL’ÜN LARİNGOSKOPİ VE ENTÜBASYON ÜZERİNE ETKİSİ
  İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
  M.Özgün,S. Çömlek,Y.Köse,S.Dikici
  XXVII. TARK 93-Nevşehir AP 1 52.

  11- ZOR ENTÜBASYON OLGULARINDA FiBEROPTiK BRONKOSKOPLA ENTÜBASYON G. Kaya, F.Altıntaş, N.İpek, P.Bozkurt , S. Çömlek, F.Çalışkan
  Cerrahapaşa Tıp Fak.Anesteziyoloji ABD
  TARK 97:32

  12- SEZARYEN SONRASI KETOROLAK UYGULAMASININ HKA de TRAMADOL TÜKETİMİNE ETKISI 
  D.Göğüş,S.Çömlek,G.Kaya
  Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi /İstanbul
  TARK 99:124

  13- ALFENTANİL, İNDİKSİYON VE ENTÜBASYON SIRASINDA HEMODİNAMİYE ETKİSİ: NE ZAMAN VERİLMELİ 
  D.Göğüş,S.Çömlek,Ö.Demirci,G.Çağlar,G.Kaya
  Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi / İstanbul
  TARK 2000 25-29 Ekim / Kuşadası Özet Kitabı GA-P82

  14- BİLATERAL VE TEK TARAFLI TOTAL DİZ PROTEZİ OLGULARINDA ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ 
  O. Demirci, D.Gögüş, S. Çömlek, N. Güney, G. Kaya
  Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi 
  TARK 2000 RA-P23 

  15- EFFECTIVITY OF BRACHIAL BLOCK ON PREVENTION OF POSTOPERATIVE PAIN IN PEDIATRIC PATIENTS 
  N. İpek, S. Çömlek, G. Kaya 
  I.U. Cerrahpaşa Med., Facuilty, Istanbul
  7th International Symposium THE PAIN CLINIC 
  P:228 

  16- DA VİNCİ ROBOT SİSTEMİYLE YAPILAN RADİKAL PROSTATEKTOMİ AMELİYATLARINDAKİ ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ
  İ.Özdilmaç,G.Çağlar,D.Göğüş,Ö.Turhan,S.Çömlek,Y.Tunalı,G.Kaya
  Gayretttepe Florence Nightingale Hastanesi
  İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  TARD 2008:P-GA-7

  17- IKİ FARKLI DOZDA REMİFENTANİL İLE NÖROMÜSKÜLER BLOKER KULLANMADAN ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON 
  Ö.Turhan,D.Göğüş,S.Çömlek,G.Çağlar,G.Kaya
  Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi / İstanbul
  8th Symposium of Paediatric Anaesthesia with 2nd Turkish Paediatric Anaesthesia and Reanimation Congress 25-27 April 2003 / İstanbul P-19)

  18- SEZARYEN SONRASINDA CONTROMAL VE DOLANTİN İLE HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ UYGULAMALARINDA YAN ETKİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
  G.Çağlar,Ö.Demirci,S.Çömlek,D.Göğüş,G.Kaya
  Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi / İstanbul
  TARK Cem. Mecmuası. TARK 2002 Özet Kitabı / Kongre Ek Sayısı AL32

  19- DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİLERİNİN UYANMA DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE MALİYET HESABI
  D.Göğüş,Ö.Demirci,G.Çağlar,S.Çömlek,G.Kaya
  Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi / İstanbul
  TARK 2001 27-31 Ekim /Antalya Özet Kitabı GA-P81

  20- LAPAROSKOPİK GİRİŞİMLERDE ARİTMİ SIKLIĞI
  D.Göğüş,S.Çömlek,Ö.Demirci,G.Çağlar,G.Kaya
  Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi / İstanbul
  TARK 2000 25-29 Ekim / Kuşadası Özet Kitabı GA-P81

  21- KRANİYOFASİYAL DİSOSTOZLARDA ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ (APERT VE CROUZON SENDROMU)
  D.Göğüş,Ö.Demirci,S.Çömlek,M.Çelik,G.Kaya
  Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi / İstanbul
  TARK 2000 25-29 Ekim / Kuşadası Özet Kitabı PE-P19

  22- INTRAVENOUS PCA WITH MORPHINE AND PETHIDINE AFTER CAESAREAN SECTION 
  D.Göğüş,S.Çömlek,G.Kaya,C.Yıldız
  Department of Anaesthesiology,Florence Nightingale Metropolitan Hospital,İstanbul,Turkey
  The International Monitor / Regional Anaesthesia and Pain Therapy Special Abstract Issue 18th Annual ESRA Congress İstanbul 1999 / Imra 
  Volume 11 Number 3 

  23- 10% SPRAY LİDOCAİNE FOR THE RELİEF OF POST CESAREAN SECTİO PAİN
  M.Özgün,S.Akalın,S.Çömlek,A.Benian,R.Madazlı,Y.Köse
  I.U. Cerrahpaşa Med.School,Department of Anesthesiology and Reanimation/Istanbul
  I.U. Cerrahpaşa Med.School,Department of Obstetrics and Gynecology / İstanbul
  7th International Symposium THE PAIN CLINIC 
  P:205 

  24- BÖBREK TRANSPLANTASYONLARINDA REPERFÜZYON SIRASINDA BRADİARİTMİ
  P.Bozkurt.G.Kaya,Y.Tunalı,S.Çömlek
  Türk Anestezi ve Reanimasyon Cem Mecmuası 1996. (Olgu sunumu)
  24: 92- 94.

  Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

  European Accreditation Council for Continuing Medical Education

  • 21st Annual Advanced Interventional Pain Conference and Practical Workshop with Fluoroscopic and Ultrasound Guided Techniques
  29-31/08/2016 in Budapest/Hungary

  Postgraduate Institue for Medicine, Certificate of Continuing Medical Education

  • Live Demonstration in U/S organized by WAPMU
  05/22/2016 in New York/ USA
  Postgraduate Institue for Medicine, Certificate of Continuing Medical Education

  • WIP Cadaver Workshop
  05/23/2016 in New York/ USA
  Postgraduate Institue for Medicine, Certificate of Continuing Medical Education

  • WAPMU Cadaver Workshop
  05/23/2016 in New York,/ USA
  Postgraduate Institue for Medicine, Certificate of Continuing Medical Education

  • 8th World Congress of the World Institute of Pain (WIP 2016) General Conference
  On May 20-23, 2016 in New York/ USA

  • IPSC India Training Institute 
  Advanced Interventional Pain Management courses 
  Intervetional pain and Spine Center:
  2015 in New Delhi / INDİA

  • 2nd World Congress of World Institu of Pain
  27-30 June,2001 / İstanbul-Turkey

  • 7th International Symposium The Pain Clinic
  Oct 2-6 1996 / İstanbul/ TURKEY

  • TARD Eğitimi Geliştirme Kursu
  Solunum Sistemi kursu
  25-27 Aralık 2009

  • İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı
  Devamlı Spinal Anestezi ve Periferik Sinir Blokları 
  11-12 Haziran 2005

  •TARK 2004 : 01-05 Aralık 2004

  • Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği
  Anestezi’de Santral ve Periferik Blok Uygulamaları
  15-18 Ocak 2004 / Bursa

  • 2nd Turkish Paediatric Anaesthesia and Reanimation Congress with 
  8th (FEAPA) Symposium of Paediatric Anaesthesia in conjuction
  İn İstanbul/Turkey between 25-27 April 2003

  • TARK 2002 : 26-30 Ekim 2002

  • İstanbul El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Merkezi 8.yıl etkinliği
  “Anestezi ve Cerrahi açıdan majör ekstremite replantasyonu sorunları” sempozyumu.
  13 Mart 1999

  • 10th Annual Congress European Society of Intensive Care Medicine 
  Paris Congress Centre-7-10 September 1997 PARİS/ FRANCE

  • Rejyonal Anestezi Derneği 3.Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi
  26-29 Kasım 1997

  • 5th International Congress of Cardiac,Thoracic and Vascular Anaesthesia held 
  12-16 September 1995 in İstanbul

  • 6.İAS “Anestezi ve Anafilaksi” sempozyumu
  12 Mart 1993 /İstanbul

  Diğer Yayınlar

  1- D.Göğüş, S.Çömlek, G.Kaya.
  Intravenous PCA with morphine and pethidine after caesarean sectio. European society of Regional anaesthesia 1996 (İstanbul)

  2- D.Göğüş, S.Çömlek, G.kaya .
  Ketorolac addition to pethidine PCA for pain management follwing caesarean sectio. European society of Regional anaesthesia 1996 (İstanbul)

  Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

  1- Postgraduate Institue for Medicine, Certificate of Continuing Medical Education, WAPMU Cadaver Workshop

  2- Postgraduate Institue for Medicine, Certificate of Continuing Medical Education, 8th World Congress of the World Institue of Pain (WIP 2016) General Conference

  3- European Accreditation Council for Continuing Medical Education, 21st Annual Advanced Interventional Pain Conference and Practical Workshop with Fluoroscopic and Ultrasound Guided Techniques Certificate

  4- Interventional Pain and Spine Center, Certificate of Participation