Uzm. Dr. Rüştü OĞUZ Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi - İmmünoloji (Doku Tipleme)

Özel İlgi Alanları
 • Doku Tipleme

Randevu Alın

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
  • 2001
   İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
   Doku Tipleme ve Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı

   2000
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıbbi Biyoloji Doktora

   1999
   Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
   Uzmanlık Eğitimi

   1986 
   İstanbul Üniversitesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği