Uzm. Dr. Özlem ÖZER ÇAKIR

Uzm. Dr.
Özlem ÖZER ÇAKIR

Gastroenteroloji

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2017 - 2019 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı
 • 2016 - 2017 Konya Beyhekim Devlet Hastanesi
 • 2014 - 2016 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2013 Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji
 • 2013 - 2014 Kars Devlet Hastanesi
 • 2009 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü
 • 2009 - 2013 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı
 • 2004 - 2009 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
 • 2001 Hacettepe Tıp Fakültesi

1. Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD)
2. Türk İç Hastalıkları Uzmalık Derneği (TİHUD)
3. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)

Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

B1. M. Yildiz, A. Boydak, O. Ozer Cakir, H. Kucukyilmaz, N. Iliman, EFIM 2005- poster presentation in Paris: Rare diagnosis in a patient with faintness: Renal Tubular Acidosis (P1-325). 5th Congress European Federation of Internal Medicine, August 31- September 3, 2005, Paris, France.

 

B2. M. Yildiz, O. Ozer Cakir, H. Kucukyilmaz, N. Iliman, WCIM 2006- poster presentation in Taiwan: Kikuchi  Disease: A Case Study Report and Review of Current Cases in Turkey (HO-12). 28th World Congress of Internal Medicine,10-13 November 2006, Taipei, Taiwan.

 

B3. O. Ozer Cakir, M. Yildiz, N. Iliman, EFIM 2007- oral presentation in Lisbon: A Comparison of three diabetic foot ulcer classification systems- theWagner, the University of Texas and the Hospital of St. Micheal  wound classification systems. 6th Congress European Federation of Internal Medicine, 13th National Congress of Internal Medicine, 23-26 May 2007 , Lisbon, Portugal.

 

B4.  O. Ozer Cakir, M. Yildiz, H. Kucukyilmaz, G. Duman, EFIM 2007- oral presentation in Lisbon: Risk Factors for Primary Amputation in Diabetic Patients. 6th Congress European Federation of Internal Medicine, 13th National Congress of Internal Medicine, 23-26  May 2007 , Lisbon, Portugal.

 

B5. M. Yildiz, G. Duman, O. Durdu, H. Kucukyilmaz, H. Yigit Atasoy, O. Ozer Cakir, EFIM 2007- poster presentation in Lisbon: The relationship between üric acid and carotid intima thickness in obese women. 6th Congress European Federation of Internal Medicine, 13th National Congress of Internal Medicine, 23-26  May 2007, Lisbon, Portugal.

 

B6. M. Yildiz, O. Ozer Cakir, S. Kayhan, EFIM 2009- poster presentation in Istanbul: Relationship between insulin resistance and visceral adiposity. 8th Congress European Federation of Internal Medicine, 2009, European Journal of Internal Medicine 2009, 20: S202, P0616.

 

B7. G. Gungor, H. Ataseven, A. Demir, Y. Solak, M. Biyik, B. Ozturk, I. Polat, A. Kiyici, O. Ozer Cakir, H. Polat, ERA-EDTA 2012- poster presentation in Paris: Serum and Urine NGAL Levels in Patients with Cirrhosis and Hepatorenal Syndrome. 47th Congress of  the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), May 24-27, 2012, Paris, France. Nephrology Dialysis Transplantation 2012; Volume 27(Supplement 2): ii193, FP369.

 

B8. M. Biyik, R. Ucar, Y. Solak, G. Gungor, I. Polat, A. Gaipov, H. Ataseven, S. Turk, H. Polat, A. Demir, O.Ozer Cakir, APASL 2013- poster presentation in Singapoure: Blood neutrophil-to-lymphocyte ratio independently predicts survival in patients with liver cirrhosis. 23rd Conference of the The Asian Pacific Association fort theStudy of  the Liver (APASL), June 6-9, 2013, Singapoure. Hepatolology International 2013; 7 (Suppl 1): 511.

B9. G. Gonulalan, O. Ozer Cakir, M. Ismailoglu, H. Ataseven, A. Demir, H. Polat, ADA 2015- poster presentation in USA: Is there any relationship between diabetic gastroparesis and mucosal injury? Diabetes Vol.64., Amer Diabetes Assoc , 2015

B10. O Ozer Cakir. The Relationship Between Soluble P- Selectin, E- Selectin Levels and Disease Activity Indexes in Patients With Ulcerative Colitis, International Internal Medicine Training Meetings-13, 16-18 March 2018, oral presentation.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1. ÖÖ ÇAKIR, A ÇİZMECİOĞLU, M BIYIK, S ÇİFÇİ, H ATASEVEN, H POLAT. Konya il merkezinde gastroözofageal reflü hastalığı prevalansı, Akademik gastroenteroloji dergisi 17 (1), 2-11, May 2018
D2. Ozlem Ozer Cakir, Aysun Toker, Hüseyin Ataseven, Ali Demir, Hakkı Polat, Murat Bıyık, Gökhan Güngör. Liver-Fatty Acid Binding Proteinin hepatic ensefalopatili hastalarda mortalite öngörme kabiliyeti: Bir prospektif gözlemsel çalışma, Pamukkale Tıp Dergisi, September 2018  
D3. M. Bıyık, R. Uçar, G. Güngör, H. Esen, S. Demircioğlu, Ö. Özer Çakır, H. Ataseven, A. Demir. Remisyonda Akut Myeloid Lösemide Ortaya Çıkan Kolon Granülositik Sarkomu. Selçuk Tıp Derg 2015; 31(4): 366-367. 
D4. Ö. Özer Çakır, G. Güngör, H. Ataseven, A. Demir. Karın Ağrısı ile Gelen Hastada Yaygın Arteriyel Tromboz – Vaskülit. Selçuk Tıp Dergisi 2014; 30: Ek Sayı 1: 23-24. 
D5. S. Çifçi, M. Bıyık, H. Ataseven, R. Uçar, A. Demir, H. Polat, Ö. Özer Çakır. Pediatrik gastroskop ile tedavi edilen koledokolitiyazis vakası (A case of choledocholithiasis treated with pediatric gastroscope). Endoskopi Dergisi 2013; 21(3): 82-84.
D6. Ö. Özer Çakır, S. Sayın, G. Güngör, H. Ataseven, A. Demir. Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Testis Tümörü (A Rare Cause Of Abdominal Pain: Testicular Tumor). Bozok Tıp Dergisi 2012; 2: 65-67.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
E1. M Yıldız, M. Demiral, Ö. Özer Çakır, Y. Tütüncü, H. Küçükyılmaz, N. Ilıman. Hipokalemik periyodik paralizi semptomları ile başvuran  Sjögren Sendromlu hasta. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13-17 Eylül 2006, Antalya, Türkiye. Kongre Kitabı P-152.

E2. M. Yıldız, Ö. Özer Çakır, N. Ilıman, M. Demiral, N. Umay. Diyabetik Ayak Yaralı Hastalarda Amputasyon İle Arteriyal Stenozis Arasındaki İlişki. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya, Türkiye. Kongre Kitabı P-220.

E3. M. Yıldız, Ö. Özer Çakır, M. Demiral, N. Ilıman, N. Umay, A. Baz, S. Kayhan. Akut Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nedeniyle Oluşan Sessiz Myokard İnfarktüsü. 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya, Türkiye. Kongre Kitabı P-240.

E.4. Ö. Özer Çakır, G. Güngör, H. Ataseven, A. Demir. Karın Ağrısı ile Gelen Hastada Yaygın Arteriyel Tromboz-Vaskülit. 7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya, Türkiye. Kongre Kitabı s248-249, PB-129.

E.5. G. Güngör, Ö. Özer Çakır, Y. Solak, R. Uçar, H. Ataseven, A. Demir. Olgu Sunumu: Şiddetli Toksik Hepatitin Nedeni Rumex Patientia (Labada Otu-İngiliz Ispanağı) mı ? 7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya, Türkiye. Kongre Kitabı s253, PB-132.

E.6. G. Güngör, Ö. Özer Çakır, Ç. Geredeli, H. Ataseven, A. Demir. Kronik Lenfositik Lösemi’de Sekonder Malignite; Karaciğer ve Kemik Metastazlı Gastrointestinal Karsinoid Tümör. 7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya, Türkiye. Kongre Kitabı s261, PB-139.

E.7. Ö. Özer Çakır, G. Güngör, H. Ataseven, A. Demir. Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni-Testis Tümörü. 7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya, Türkiye. Kongre Kitabı s266, PB-143. 

E8. G. Güngör, S. Tunçez, Ö. Özer Çakır, H. Ataseven, A. Demir. Sirozlu Hastada Doğum Sonrası Hepatik Dekompanzasyon. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24-28 Kasım 2010, Antalya, Türkiye. Turk J Gastroenterol 2010; vol 21/3 (Suppl 1): 219, P374. 

E9. G. Güngör, Ö. Özer Çakır, H. Ataseven, A. Demir. Kaybolan Mide Balonu. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24-28 Kasım 2010, Antalya, Türkiye. Turk J Gastroenterol 2010; vol 21/3 (Suppl 1): 252-253, P459. 

E10. Ö. Özer Çakır, M. Bıyık, R. Uçar, H. Ataseven, A. Demir. Toksik Hepatit Ve Fulminan Hepatik Yetmezlik Tedavisinde: Plazmaferez (Treatment of toxic hepatitis and fulminant hepatic failure: Plasmapheresis). 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2011; vol 22 (Suppl 1): P208.

E11. M. Bıyık, R. Uçar, G. Güngör, İ. Polat, Ö. Özer Çakır, A. Demir, H. Polat. Peptik Ülser Operasyonu Sonrası Gelişen Gastroduodenal Fistül. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2011; vol 22 (Suppl 1): 126, P18.

E12. Ö. Özer Çakır, M. Bıyık, G. Güngör, R. Uçar, H. Ataseven, A. Demir. Eosinofilik Gastroenterite Bağlı Rekürren Akut Pankreatit. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2011; vol 22 (Suppl 1): 144-145, P57.

E13. M. Bıyık, G. Güngör, R. Uçar, Ö. Özer Çakır, İ. Baloğlu, H. Ataseven, H. Polat. Crohn Hastalığında Disfaji: Akalazya mı, Özofageal Crohn Hastalığı mı? 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2011; vol 22 (Suppl 1): 164, P99.

E14. Ö. Özer Çakır, M. Bıyık, G. Güngör, R. Uçar, H. Ataseven, A. Demir. Kolanjiyokarsinom Tanısı ile Takip Edilen Otoimmun Kolanjiyopati. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2011; vol 22 (Suppl 1): 203, P181.

E15. M. Bıyık, G. Güngör, R. Uçar, Ö. Özer Çakır, S. Akşan, H. Ataseven, A. Demir. Alstrom Syndrome with Chronic Liver Disease; First Case From Turkey. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2011; vol 22 (Suppl 1): 204-205, P184.

E16. M. Bıyık, R. Uçar, G. Güngör, O. Özbek, Ö. Özer Çakır, F. Yavuz, H. Ataseven, A. Demir. External Hemorrhage From Porto-caval Anostomosis in Patient with Liver Cirrhosis. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2011; vol 22 (Suppl 1): 205, P185.

E17. M. Bıyık, R. Uçar, G. Güngör, O. Özbek, Ö. Özer Çakır, D. Sakız, H. Ataseven, A. Demir. Gall Bladder Agenesis with Choledocholitiazis: Two Cases. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2011; vol 22 (Suppl 1): 227, P230.

E18. M. Bıyık, G. Güngör, R. Uçar, H. Esen, Ö. Özer Çakır, H. Ataseven, A. Demir. Senkronize Kolon Adenokarsinomalı Vaka Sunumu. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2011; vol 22 (Suppl 1): 270, P323.

E19. M. Bıyık, R. Uçar, G. Güngör, H. Esen, S. Demircioğlu, Ö. Özer Çakır, H. Ataseven, A. Demir. Colon Granulocytic Sarcoma in a Patient with Acute Myeloid Leukemia Whose Bone Marrow is in Remission. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2011; vol 22 (Suppl 1): 270-271, P324.

E20. G. Güngör, H. Ataseven, A. Demir, Y. Solak, M. Bıyık, B. Öztürk,  İ. Polat, A. Kıyıcı, Ö. Özer Çakır, H. Polat. Hepatorenal Sendrom Fonksiyonel mi, Yoksa Renal Hasar mı Var ? 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2012; vol 23 (Suppl 1): 40, SS-59.

E21. Ö. Özer Çakır, H. Ataseven, M Bıyık, S. Çifçi, A. Demir, H. Polat. Kronik Laksatif Kullanımına Sekonder Melanosis Koli. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2012; vol 23: PS- 026.

E22. Ö. Özer Çakır, A. Uğur Bilgin, C.O. Kıraç, H. Ataseven, A. Demir. The Side Effect Due To Use of Filgrastim In A Patient With Cirrhosis: Ecchymosis (Sirozlu Bir Hastada Filgrastim Kullanımına Bağlı Oluşan Bir Yan Etki: Ekimoz). 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2012; vol 23: PS- 311.

E23. Ö. Özer Çakır, A. Uğur Bilgin, H. Ataseven, A. Demir. Herediter Vitamin K Bağımlı Koagülasyon Faktörleri Eksikliğine Sekonder Kanama. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2012; vol 23: PS- 312.

E24. Ö. Özer Çakır, G. Gönülalan, A. Demir, M.S. Gönen, H. Ataseven, H. Polat. Diyabetik Gastroparezi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Endoskopik Bulgularının Karşılaştırılması. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2012; vol 23: PS- 430.

E25. Ö. Özer Çakır, G. Gönülalan, A. Demir, M.S. Gönen, H. Ataseven, H. Polat. Diyabetik Gastroparezinin Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2012; vol 23: PS- 431.

E26. H. Akay Çizmecioğlu, Ö. Özer Çakır, M. Biyik, S. Çifçi, H. Polat, H. Ataseven, A. Demir. Konya İl Merkezindeki Sağlık Çalışanlarında Gastroözofageal Reflü Hastalığı Prevelansı. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2012; vol 23: PS- 434.

E27. Ö. Özer Çakır, E. Zeynelgil, H. Ataseven, A. Demir, H. Polat. Otoimmun Pankreatiti Taklit Eden Lupus Pankreatiti. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2012; vol 23: PS- 465.

E28. Ö. Özer Çakır, N. Karabulut, H. Ataseven, A. Demir, H. Polat. Pankreatik Nöroendokrin Tümöre Sekonder Akut Pankreatit. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 20-25 Kasım 2012, Antalya, Türkiye. Turkish Journal of Gastroenterology 2012; vol 23: PS- 466.

E29. S. Çifçi, M. Bıyık, H. Ataseven,  Ö. Özer Çakır, A. Demir, H. Polat. Pediatrik Endoskop İle tedavi Edilen Koledokolitiyazis Olgusu. 9. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 26-30 Eylül 2012, G.Magosa, KKTC. Kongre Kitabı s102, P- 138.

E30. Ö. Özer Çakır, H. Ataseven, A. Demir, H. Polat, M. Bıyık, S. Çifçi. Dispepsi Nedeni: GİS Amiloidozisi. 9. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 26-30 Eylül 2012, G.Magosa, KKTC. Kongre Kitabı s111-112, P- 156.

E31. Ö. Özer Çakir, E. Zeynelgil, H. Ataseven, A. Demir, H. Polat, M. Bıyık, S. Çifçi. Ornidazole Bağlı Toksik Hepatit. 9. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 26-30 Eylül 2012, G.Magosa, KKTC. Kongre Kitabı s112, P- 157.

E32. T. Tuna, H. Ataseven, G. Güngör, M. Bıyık, Ö. Özer Çakır, S. Çifçi, A. Demir, M.E. Demircili. Ülseratif Kolit Hastalarında Soluble P- Selectin Ve E- Selectin Düzeylerinin Hastalık Aktivite Skoru İle İlişkisinin Araştırılması Ve Ülseratif Kolit Olmayan Popülasyon İle Karşılaştırılması. 9. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 26-30 Eylül 2012, G.Magosa, KKTC. Kongre Kitabı s114, P- 161.

E33. A. Çizmecioğlu, M. Bıyık, S. Çifçi, Ö. Özer Çakır, H. Ataseven, H. Polat, A. Demir. Konya İl Merkezinde Gastroözofageal Reflü Hastalığı Prevalansı Çalışması. 9. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 26-30 Eylül 2012, G.Magosa, KKTC. Kongre Kitabı s74-75, P- 89.

E34. Ö. Özer Çakır, H. Polat, A. Demir, H. Ataseven. Disfajinin Nadir Nedeni: Soğuk Etkisi. 9. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 26-30 Eylül 2012, G.Magosa, KKTC. Kongre Kitabı s76, P- 93.

E35. M. Bıyık, R. Uçar, Y. Solak, G. Güngör, İ. Polat, A. Gaipov, H. Ataseven, S. Türk, H. Polat, A. Demir, Ö. Özer Çakır. Sirozlu Hastalarda Mortalitenin Bağımsız Bir Göstergesi Olarak Nötrofil Lenfosit Oranı. 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 28 Mayıs-01 Haziran 2013, İstanbul, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı s86, PS-139.

E36. F. Kaçar, Ö. Özer Çakır, F. Korkmaz. Kronik HBV Enfeksiyonu Ve Hemokromatozis Birlikteliği. BUHADER Seçilmiş Olgularla Özel Gruplarda Kronik Viral Hepatitler Akademi Toplantısı, 13-15 Haziran 2015.

E37. Ö. Özer Çakır, A. Toker, H. Ataseven, A. Demir, H. Polat. Liver Fatty Acid Binding Protein’in Karaciğer Hasarını Göstermekteki Önemi. 13. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 15. Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 27 Nisan- 01 Mayıs 2016, Antalya, Kongre Kitabı s141, PS- 062.
E38. Özlem Özer Çakır, Erken doyma ve bulantı diyabetik gastroparezisi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetes Mellituslu hastalarda kötü hayat kalitesinin bağımsız belirleyicileridir, 3. Aydın İç Hastalıkları Günleri 13-15 Nisan 2018, Sözlü Sunum.
E39. Özlem Özer Çakır, Visseral yağ volümü Tip 2 Diyabetes Mellitus ve prediyabetli hastalarda insülin direnci için abdominal duvar yağ ineksinden daha iyi bir belirleyicidir, 4. Aydın İç Hastalıkları Günleri 5-7 Nisan 2019, Sözlü Sunum.

Yürüttüğü Çalışmalar

Proje 1: Diklofenak Sodyum Ve Oktreotidin Farelerde Caerulein İle İndüklenmiş Akut Pankreatit Tedavisi Üzerine Etkisi- Proje Araştırmacısı: Tamamlandı.

Proje 2: 3 Yıldır Tenofovir Disoproksil veya Entekavir Kullanan Kronik Hepatit B’li Hastalardaki Histopatolojik Değişikliklerin Değerlendirilmesi- Proje Araştırmacısı: Devam Ediyor.

Proje 3: Serum ve İdrar Liver Fatty Acid Binding Protein (L-FABP) seviyelerinin Hepatik Ensefalopatili Hastalardaki Seviyeleri ve Mortalite İle İlişkisi- Proje Araştırmacısı: Devam Ediyor. 

Proje 4: Farelerde Caerulein ile İndüklenmiş Akut Pankreatitte Diklofenak Sodyum ve Octreotid Tedavisinin Diğer Organ Hasarları Üzerine Etkisi- Proje Araştırmacısı: Devam Ediyor.

Proje 5: Diyabetik Gastroparezisi olan ve olmayan Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Endoskopik Bulgularının Karşılaştırılması- Proje Araştırmacısı: Tamamlandı.

Proje 6: Diyabetik Gastroparezinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi- Proje Araştırmacısı: Tamamlandı.

Proje 7: Hepatosellüler Karsinomu Olan Hastalarda Mortalite İle Biyokimyasal Parametreler ve AFP Arasındaki İlişki- Proje Araştırmacısı: tamamlandı

Proje 8: Bölgemizde İnflamatuar Barsak Hastalığı Prevalans ve İnsidansı- Proje Yürütücüsü.

Proje 9: Hastanemizde Temmuz 2017 ile Eylül 2018 tarihleri arasında Kronik Hepatit C nedeniyle direkt antiviral ajanlarla tedavi edilen hastaların kalıcı viral yanıtlarının incelenmesi- Proje Yürütücüsü