• İç Hastalıkları

  • 2016 - 2018 Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi, Mardinİç Hastalıkları
  • 2011 - 2016İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesiİç Hastalıkları
  • 2010 - 2015İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesiİç Hastalıkları
  • 2009 - 2010T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Ahlat Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı, BitlisDevlet Hizmet Yükümlülüğü
  • 1999 - 2007Medizinische Universität Wien, Tıp Eğitimi, Viyana, Avusturya
  • 1990 - 1999Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu, İstanbul,
  • 1985 - 1990Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi, İstanbul,

  • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
  • Türk Tabipler Birliği
  • İstanbul Tabip Odası

IPTA UZMANLIK TEZİ

Metastatik Kolorektal Karsinomlu Hastalarda K-Ras Mutasyonu İle F-18 FDG PET/BT
Bulguları, Histopatolojik Özellikler ve Klinik Seyir Arasındaki İlişki, İstanbul Şişli
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları,İstanbul, 2015
Tez Danışmanı: Uzm. Dr. Metin Kanıtez

 

Yayınlar

Diğer Yayınlar

 

Ozyigit, Tolga & Kocas, Onur & Karadag, Berrin & Ozben, Beste. (2016). Three dimensional
left atrial volume index is correlated with P wave dispersion in elderly patients with sinus
rhythm. Wiener klinische Wochenschrift. 128. 10.1007/s00508-016-0973-1.


Kayar, Yusuf & Eroğlu, Hatice & Pamukçu, Ozgül & Cetin, Hüseyin & Koçaş, Onur & Atçı,
Mustafa. (2014). Cannabinoid-induced acute pancreatitis. The Turkish journal of
gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology. 25. 335-336.
10.5152/tjg.2014.491.


Kocas, Onur & Selcukbiricik, Fatih & Bilici, Ahmet & Kanıtez, Metin & Yildiz, Serdar &
Avci, Suna & Tanik, Canan. (2014). Primary Signet Ring Cell Carcinoma of the Lung with
Cerebellar Metastasis Showing Full Response to Cisplatin and Docetaxel Therapy. Case
reports in oncological medicine. 2014. 968723. 10.1155/2014/968723.


Özulu Türkmen, Banu & Çurgunlu, Aslı & Kocaş, Onur & Akyıldız, Murat & Ekmen, Nergiz.
(2015). Sık kan transfüzyonunun nadir nedeni, gastrik antral vasküler ektazi: Olgu
sunumu. FNG & Bilim Tıp Dergisi 1(1). 36-39. 10.5606/fng.btd.2015.007.

 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

Katıldığı Seminerler

 

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2017


Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, Sapanca, Sakarya, Türkiye, 2015


Posterler:


Çoklu, kompleks dallanma gösteren yalancı tendonların üç-boyutlu
ekokardiyografik olarak görüntülenmesi, Mutlu Çağan Sümerkan, Onur Koçaş,
Taner Baştürk
Spontan rektus kılıfı hematomu, Mutlu Çağan Sümerkan,Mert Mahsuni Sevinç, Onur
Koçaş

5. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 2012


13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2011