Uzm. Dr. Okay ÖZTÜRK Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Anesteziyoloji

Özel İlgi Alanları
 • Sepsis
 • Çoklu Organ Yetmezliği
 • Obstetrik Anestezi

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
  • 2017
   Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
    Anesteziyoloji / Yoğun Bakım

   2010-2016
   Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi
    Anesteziyoloji / Yoğun Bakım

   2004 -2010
   Kadıköy Şifa Kadıköy Hastanesi
    Anesteziyoloji / Yoğun Bakım

   1998-2004
   İstanbul International Hospital
   Cerrahi Yoğun Bakım Bölümü

   • Türk Tabipler Birliği - İstanbul Tabip Odası
   • Türk Anesteziyoloji ve ReanimasyonDerneği
   • Türk Yoğun Bakım Derneği
   • EuropeanSociety of IntensiveCareMedicine
   • EuropeanSociety of Anaesthesiology
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   •  Uniportal VATS and Primary Mediastinal Myelolipoma in an Elderly Woman. Chirurgia 2015, 28.
   • 2- Yoğun bakım ünitelerinin gelişimi. Medikal Teknik 2010,288.
   • 3- Artroskopik Cerrahide Articaine+Epinefrin ve Morfin Kombinasyonu, Dünya Ağrı Kongresi Tenerife İspanya.
   • 4- Post-operatif Analjezide Interplevral Articain ve Bupivacain Kombinasyonlarının Karşılaştırılması, Dünya Ağrı Kongresi Tenerife İspanya.
   • 5- Ağrısız Doğum Uygulamasında Articaine-Bupivacain Karşılaştırılması, Dünya Ağrı Kongresi Tenerife İspanya.
   • 6- Ortopedik Cerrahide Çocuklarda Supraklaviküler Analjezi Etkinliği, Ulusal Anestezi ve Reanimasyon Kongresi Bursa.
   • 7- Postoperatif Analjezide Epidural Midazolam Kullanımı, Ulusal Anestezi ve Reanimasyon Kongresi İstanbul.
   • 8- Mastektomi Operasyonları Sonrası Interplevral Blok Uygulanması, Ulusal Anestezi ve Reanimasyon Kongresi İstanbul.
   • 9- Intradural Meperidine ile Saddle Blok, Ulusal Anestezi ve Reanimasyon Kongresi Mersin.
   • 10- Indüksiyon Döneminde Forane ve Halotane Kullanımlarının Karşılaştırılması Ulusal Anestezi ve Reanimasyon Kongresi Mersin.
   • 11- Ortopedik Cerrahide Kombine Epidural-Spinal Blok Uygulamaları, Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul.