• Sepsis
  • Ventilasyon Stratejileri
  • Çoklu Organ Yetmezliği
  • Anestezide Nörofizyoloji
  • Obstetrik Anestezi
  • Rejyonel Bloklar

İzmit Lisesi’nde başladığı orta öğrenimine AFS bursuyla gittiği A.B.D.’nde devam ederek California Sonora Union High School’dan mezun olmuştur. Tıp Fakültesi eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi(İngilizce Bölümü)’nde tamamladı. İhtisası boyunca İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Reanimasyon Kliniğinde, Cornell University New York Hospital Anestezi Kliniğinde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ağrı Bilim Dalı’nda çalıştı ve ‘Ağrısız Doğum-Epidural Bupivakain ve Epidural Bupivakain+Fentanyl Etkinliklerinin Karşılaştırılması’ konulu teziyle ihtisasını Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tamamlayarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı oldu. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde ‘Yoğun Bakım Ünitesi Organizasyon, Yapılanma, Yönetim’ konulu teziyle Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı’ndaki eğitimini yüksek lisans derecesiyle tamamladı.

1998-2004 arasında İstanbul International Hospital Cerrahi Yoğun Bakım Bölümü’nde sorumlu uzman olarak görev yaptı. 2004 -2010 yılları arasında Kadıköy Şifa Kadıköy Hastanesi’nde, 2010-2016 döneminde de Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi’nde Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı olarak çalıştı. Yoğun Bakımda Sepsis, Ventilasyon Stratejileri, Çoklu Organ Yetmezliği, Anestezide Nörofizyoloji, Obstetrik Anestezi, Rejyonel Bloklar öne çıkan ilgi alanlarıdır. Uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslararası ve ulusal kongrelerde bildirileri mevcuttur.2017 yılından itibaren Florence Nightingale Ataşehir Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım alanlarındaki çalışmalarına başarıyla devam etmektedir.
 

  • Türk Tabipler Birliği - İstanbul Tabip Odası
  • Türk Anesteziyoloji ve ReanimasyonDerneği
  • Türk Yoğun Bakım Derneği
  • EuropeanSociety of IntensiveCareMedicine
  • EuropeanSociety of Anaesthesiology

 Uniportal VATS and Primary Mediastinal Myelolipoma in an Elderly Woman. Chirurgia 2015, 28.

2- Yoğun bakım ünitelerinin gelişimi. Medikal Teknik 2010,288.

3- Artroskopik Cerrahide Articaine+Epinefrin ve Morfin Kombinasyonu, Dünya Ağrı Kongresi Tenerife İspanya.

4- Post-operatif Analjezide Interplevral Articain ve Bupivacain Kombinasyonlarının Karşılaştırılması, Dünya Ağrı Kongresi Tenerife İspanya.

5- Ağrısız Doğum Uygulamasında Articaine-Bupivacain Karşılaştırılması, Dünya Ağrı Kongresi Tenerife İspanya.

6- Ortopedik Cerrahide Çocuklarda Supraklaviküler Analjezi Etkinliği, Ulusal Anestezi ve Reanimasyon Kongresi Bursa.

7- Postoperatif Analjezide Epidural Midazolam Kullanımı, Ulusal Anestezi ve Reanimasyon Kongresi İstanbul.

8- Mastektomi Operasyonları Sonrası Interplevral Blok Uygulanması, Ulusal Anestezi ve Reanimasyon Kongresi İstanbul.

9- Intradural Meperidine ile Saddle Blok, Ulusal Anestezi ve Reanimasyon Kongresi Mersin.

10- Indüksiyon Döneminde Forane ve Halotane Kullanımlarının Karşılaştırılması Ulusal Anestezi ve Reanimasyon Kongresi Mersin.

11- Ortopedik Cerrahide Kombine Epidural-Spinal Blok Uygulamaları, Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul.