Uzm. Dr. Nusret Can ÇİLESİZ

Uzm. Dr.
Nusret Can ÇİLESİZ

Üroloji

Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

 • Üroonkoloji
 • Robotik ve Laparoskopik Cerrahi
 • Endoüroloji
 • Androloji

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2020 Şişli Florence Nightingale Hastanesi Üroloji Uzmanı
 • 2017 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
 • 2012 - 2017 Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği.
 • 2005 - 2011 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 2001 - 2005 Malatya Fen Lisesi, Malatya

Türk Üroloji Derneği (TÜD), Endoüroloji Derneği

Türk Androloji Derneği

Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Amerikan Üroloji Derneği (AUA)

Diğer Yayınlar

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Hazar AI, Cakiroglu B, Sakalli E, Balci MB, Eyyupoglu E, Tas T, Sinanoglu O, Tuzlali P, Cilesiz NC. The histology and the proapoptotic control in the ipsilateral and the contralateral testes following unilateral vasectomy. Arch Ital Urol Androl. 2015 Sep 30;87(3):198-203. doi:10.4081/aiua.2015.3.198. PubMed PMID: 26428640

2. Arslan B, Onuk Ö, Hazar İ, Aydın M, Cilesiz NC, Eroglu A, Nuhoglu B. Prognostic value of endocan in prostate cancer: clinicopathologic association between serum endocan levels and biochemical recurrence after radical prostatectomy. Tumori Journal. 2016 Jul 25:0. doi: 10.5301/tj.5000535. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27470607.

3. Onuk O, Arslan B,  Hazar A.İ.,  Ozkan A., Cilesiz NC, Nuhoglu B. Clinical Course of a Case with Sarcomatoid Renal Cell Carcinoma International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports 7(2): 1-5, 2016; DOI: 10.9734/IJMPCR/2016/25900.

 

4. Arslan B, Akbulut MF, Onuk O, Küçüktopçu O, Cilesiz NC, Ozkan A, Yazıcı G. A comparison of Amplatz dilators and metal dilators for tract dilatation in mini-percutaneous nephrolithotomy. Int Urol Nephrol. 2017 Apr;49(4):581-585. doi: 10.1007/s11255-017-1516-z. Epub 2017 Jan 23. PubMed PMID: 28116640.

 

5. Yanaral F, Ozkan A, Cilesiz NC, Nuhoglu B. Spontaneous rupture of the renal pelvis due to obstruction of pelviureteric junction by renal stone: A case report and review of the literature. Urol Ann. 2017 Jul-Sep;9(3):293-295. doi: 10.4103/UA.UA_24_17. PubMed PMID: 28794602; PubMed Central PMCID: PMC5532903.

 

6. Aydın M, Özkan A, Cilesiz NC, Hazar Aİ, Balcı MBC, Yanaral F, Özdemir E. Noninvasive treatment of intraperitoneal urinary system perforations with percutaneous placement of a peritoneal drainage catheter. Turk J Med Sci. 2018 Dec 12;48(6):1141-1146. doi: 10.3906/sag-1709-159.

 

7. Kalkanlı A, Gezmiş CT, Özkan A, Cilesiz NC, Yanaral F, Aydın M, Tandoğdu Z. Comparison of Single and Prolonged Fluoroquinolone Prophylaxis and Risk Factors for Infectious Complications After Transrectal Prostate Biopsy. Balkan Med J. 2018 Sep 21;35(5):373-377. doi: 10.4274/balkanmedj.2018.0477.

 

8. Cilesiz NC, Erdoğan N, Özkan A, Kalkanlı A, Hazar Aİ, Balcı MBC, Aydın M, Özdemir E. Pleomorphic undifferentiated sarcoma: A case of a giant renal mass. Urol Case Rep. 2018 Jan 8;17:44-47. doi: 10.1016/j.eucr.2018.01.002. eCollection  2018 Mar. PubMed PMID: 29367896; PubMed Central PMCID: PMC5771963.

 

9. Arda E, Yuksel I, Cakiroglu B, Akdeniz E, Cilesiz NC. (January 10, 2018) Valuation of Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Renal Cell Carcinoma Grading and Progression. Cureus 10(1): e2051. doi:10.7759/cureus.2051

 

10. Onuk Ö, Özkan A, Cilesiz NC, Kalkanlı A. Vacuum-Assisted Treatment in Fournier Gangrene. JAREM 2019; 9(3): 135-9. DOI: 10.5152/jarem.2019.2447

 

11. Onuk Ö, Nuhoğlu B, Özkan A, Taş T, Cilesiz NC, Hazar Aİ, et al. Comparison of Caveolin-1 and PSA in Prostate Adenocarcinoma. JAREM 2019; 9(3): 121-4. DOI: 10.5152/jarem.2019.2300

 

12. Yanaral F, Eroğlu A, Cilesiz NC, Gezmiş CT, Tandoğdu Z, Balcı MBC Evaluation of Etiological Risk Factors of Primary Monosymptomatic Enuresis. JAREM 2019; 9(3): 102-6. doi: 10.5152/jarem.2019.1997

 

13. Hazar Aİ, Çilesiz NC. Evaluation of Erectile Dysfunction and Risk Factors After Prostate Biopsy. JAREM 2018; 8(3): 167-70. doi: 10.5152/jarem.2018.2066

 

14. Hazar Aİ, Tas T, Gezmis CT, Arda E, Cilesiz NC, Cakiroglu B. The role of serum acute phase reactant levels in the prediction of impacted ureteral stone. Int J Med Biochem 2019;2(3):102-6 doi: 10.14744/ijmb.2019.20592

 

15. Ortaç M, Hıdır M, Cilesiz NC, Kadıoğlu A. Efficacy of follitropin-alpha versus

human menopausal gonadotropin for male patients with congenital hypogonadotropic

hypogonadism. Turk J Urol. 2019 Nov 29;46(1):13-17. doi: 10.5152/tud.2019.19177.

 

B. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

Sözlü Bildiriler

1. A Özkan, Cilesiz NC, Aİ Hazar, CT Gezmiş, M Aydın, B Nuhoğlu; Böbrek tümörlerinin evrelendirmesinde Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Bilgisayarlı Tomografinin karşılaştırılması Avrasya Üroonkoloji Kongresi, Bakü 2015

2. B. Arslan ,Cilesiz NC, O. Onuk B. Cetin  G. Yazıcı A.I. Hazar  M. Aydin Female sexual function after intravesical therapy in patients with interstitial cystitis/bladder pain syndrome, European Urology Supplements Volume 16, Issue 3, March 2017, Page e1554, doi.org/10.1016/S1569-9056(17)30942-9 Abstracts EAU17 – 32nd Annual EAU Congress

 

3. F. Yanaral, C. Balci, O. Onuk, K. Demir, Cilesiz NC, A. Ozkan, I. Hazar, M. Aydin, B. Nuhoglu; Comparison of conventional dressings and vacuum-assisted closure in the wound therapy of Fournier’s gangrene, EAU 11th South Eastern European Meeting  Antalya,2015

 

4. Arslan, B., Ozdemir, E., Hazar, A. I., Cilesiz NC., Kalkanli, A., Ozkan, A., Karaca, A. S. (2018). Is there any association between obstructive sleep apnea syndrome and lower urinary tract symptoms in men?. European Urology Supplements17(2), e279.

5. Arslan, B., Ozdemir, E., Hazar, A. I., Özkan, A., Kalkanli, A., Cilesiz, N. C., Balci, M. B. C. (2018). Endocan: A novel potential indicator for severity of erectile dysfunction?. European Urology Supplements17(2), e1584.

6. Kalkanli, A., Ozdemir, E., Cilesiz, N. C., Ozkan, A., Arslan, B., Hazar, A. I., Tandogdu, Z. (2018). The effect of anterior calyx stone on complication and stone free rates in percutaneous nephrolithotomy operations. European Urology Supplements17(2), e1221-e1222.

7. Çilesiz NC, Özkan A, Kalkanlı A. Is the serum procalcitonin level can predict spontaneous ureteral stone passage. IAU 2018.Nov 2018.S059

 

Poster Bildirileri

 1. Cilesiz NC, Arif Özkan, Aydın İsmet Hazar, Fatih Yanaral, Ali Eroğlu, Barış Nuhoğlu; Böbrek Tümörü Nedeniyle Parsiyel Nefrektomi Yapılan Hastalarda  Bilgisayarlı Tomografinin Preoperatif Evrelemedeki Değeri, 6.Avrasya Üroonkoloji Kongresi, Bakü 2015

 

 

 1. Arif Kalkanlı, Cilesiz NC, Arif Özkan, Özkan Onuk, Kadir Demir, Barış Nuhoğlu; Burned-out Testis Tümörü; İliak Lenfadenopati İle Tanılanan Olgu Sunumu, 6.Avrasya Üroonkoloji Kongresi, Bakü 2015

 

3.      Aydin M.,Cilesiz NC, Ozkan A., Hazar A.I., ErogluA., Balcı M.B.C. The relationship between obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and premature  ejaculation. EUR Urol Suppl 2017; 16 (13);  3045  doi.org/10.1016/S1569-9056(17)32167-X, 10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology 24-25 November 2017 • Malmö, Sweden

 

 

 1. Cilesiz NC, Hazar AI, Balcı MBC, Kalkanlı A, Özkan A, Gezmiş CT, Yazıcı G, Göz T, Aydın M The effect of intravesical botox treatment on female sexual dysfunction in OAB patients ESAU Porto Meeting 2 June 2018 

 

 1. Cilesiz NC, Özkan A, Kalkanlı A, Balcı MBC, Hazar AI, Gezmiş CT, Yazıcı G, Göv T, Aydın M. Early surgical repair of penile fracture with and without urethral injury patients ESAU Porto Meeting 2 June 2018.

 

 

C. Ulusal  hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Mustafa Bahadır Can Balcı, Özkan Onuk, Aydın İsmet Hazar, Arif Özkan, Çilesiz NC, Burak Arslan, Barış Nuhoğlu; Incidental Prostate Cancer Frequency and Features of Patients Undergoing Radical Cystoprostatectomy JAREM 2016; 6: 15-18.

2. Özkan Onuk , Çilesiz NC, Aydın İsmet Hazar , Tuğrul Gezmiş , Yusuf Turushan Özcanlı , Muhammet Murat Dinçer ; Treating Giant Ureteral Fibroepithelial Polyp: A Case Report Using an Endoscopic Approach, JAREM 2016; 6: 188-90.

3. Özkan Onuk , Çilesiz NC, Arif Özkan , Aydın İsmet Hazar , Burak Arslan , Cem Tuğrul Gezmiş , Memduh Aydın; Penil fraktür ve neden olduğu üretral yaralanmaya yaklaşımımız; 10 yıllık cerrahi deneyim Androl Bul 2017; 19(3):69−73 | doi: 10.24898/tandro.2017.65882.

4. Özkan A, Çilesiz NC, Kalkanlı A, Günseren KÖ, Onuk Ö, Hazar AI, Balcı MBC Fleksibl Sistoskopide Lidokainli Üretral Jel ile Lidokainli Jel-İntramusküler Diklofenak Kombinasyonunun Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması. JAREM 2018; 8(3): 157-60.

 

D. Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

Sözlü Bildiriler

1. Çilesiz NC, Cem Tuğrul Gezmiş, Arif Özkan, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın; BPH operasyonlarının sexüel yan etkileri bilinirliği, Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi Prostat Kanseri ve BPH, Bursa,2016

2. Cem Tuğrul Gezmiş, Çilesiz NC, Ali Eroğlu, Burak Arslan, Buğra Çetin, Memduh Aydın; Prematür ejakülasyon tedavisi ile plazma melatonin düzeyi arasında ilişki var mı? 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, KIBRIS

3. Çilesiz NC, Burak Arslan, Cemal Hacı, Ali Eroğlu, Mustafa Bahadır Can Balcı, Arif Özkan, Memduh Aydın; Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) - prematür ejakülasyon ilişkisi, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, KIBRIS

4. Çilesiz NC Arif Özkan, Arif Kalkanlı, Gökhan Yazıcı Spinal Anesthesia-Assisted TUR-B in Bladder Tumors May Improve the Comfort and Efficacy of Intravesical Chemotherapy 13.Ulusal Endoüroloji Kongresi 11-14 Nisan 2019, Antalya

5. Mazhar Ortaç, Gülşen Aktan, Yaşar Pazır, Çilesiz NC, Ateş Kadıoğlu Is there a decline in sperm parameters among men attending a fertility center in Turkey during the past 23 years? 28.Ulusal Üroloji Kongresi 10-13 Ekim 2019, Antalya

 

Poster Bildirileri

1. Arif Özkan, Çilesiz NC, Fatih Yanaral, Buğra Çetin, Memduh Aydın, Barış Nuhoğlu Böbrek taşına bağlı spontan renal pelvis rüptürü 23.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2014

 

2. Çilesiz NC, Memduh Aydın, Arif Özkan, Arif Kalkanlı, Aydın İsmet Hazar, Barış Nuhoğlu; Undiferansiye sarkom: Dev renal kitle olgusu, 23.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2014

 

3. Fatih Yanaral, Ali Eroğlu, Çilesiz NC, Cem Tuğrul Gezmiş, Zafer Tandoğdu, Mustafa Bahadır Can Balcı, Barış Nuhoğlu; Primer monosemptomatik enürezisin etiyolojik risk faktörlerinin analizi, 23.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2014

 

4. Aİ Hazar , Ö Onuk ,A Özkan, Çilesiz NC, CT Gezmiş, B Nuhoğlu Komplet Üretral Rüptür ile birlikte olan penil fraktür olgu sunumu Ulusal Androloji Kongresi, Fethiye,2015

 

5.Mustafa Bahadır Can Balcı, Özkan Onuk, Aydın İsmet Hazar, Arif Özkan, Çilesiz NC, Fatih Yanaral, Barış Nuhoğlu; Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda insidental prostat kanseri sıklığı 24.Üroloji Kongresi, İzmir,2015

 

6.Özkan A, Çilesiz NC, Yanaral F, Balcı MBC, Demir K, Nuhoğlu B. Temiz aralıklı kateter kullanımına bağlı oluşan üretral divertikül olgularına yaklaşımımız. 24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ. 2015

 

7.Aydın M, Özkan A,Yanaral F, Çilesiz NC, Onuk Ö, Nuhoğlu B. İntravezikal BCG tedavisinin nadir bir komplikasyonu: Penis granülomu. 24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ. 2015

 

8. Çilesiz NC, Ali Eroğlu, Cem Tuğrul Gezmiş, Mustafa Bahadır Can Balcı, Memduh Aydın; Transüretral prostat rezeksiyonu sonrası gelişen ağrı kontrolünde kateter balonunun yarıya indirilmesi  Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi Prostat Kanseri ve BPH, Bursa,2016

9. Çilesiz NC, Cem Tuğrul Gezmiş, Burak Arslan, Ali Eroğlu, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın İntravezikal kemoterapiye toleransta anestezi tipinin önemi, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, KIBRIS

 

10. Ali Eroğlu, Cem Tuğrul Gezmiş, Çilesiz NC, Arif Özkan, Memduh Aydın; İskemik Kalp Hastalığı Erektil Disfonksiyon İlişkisi ve Bunun Hastalar Tarafından Bilinilirliği, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, KIBRIS

 

11. Aydın M, Yanaral F, Özkan A, Çilesiz NC, Onuk Ö, Nuhoğlu B. Endoskopik ürolojik cerrahi sırasında gelişen ekstraperitoneal üriner sistem yaralanmalarının konservatif tedavisi. 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, KIBRIS

 

12.  Çilesiz NC, Burak Arslan, Buğra Çetin, Mustafa Bahadır Can Çilesiz, Gökhan Yazıcı, Memduh Aydın; TRUS-Bx yapılan hastalardaki geçici erektil disfonksiyon; Yeni Üroloji Dergisi 2017 ;7. Üroonkoloji Kongresi Özel Sayı

13. Cem Tuğrul Gezmiş, Arif Özkan, Aydın İsmet Hazar, Çilesiz NC, Ali Eroğlu, Memduh Aydın; Retropubik Radikal Prostatektomi sonrası oluşan mesane boynu darlıklarının tedavisinde soğuk bıçak ile lazer insizyonun karşılaştırılması Yeni Üroloji Dergisi 2017 ;7. Üroonkoloji Kongresi Özel Sayı

14. Buğra Çetin, Çilesiz NC, Özkan Onuk   ESWL sonrası retroperitoneal masif hematom  26.Ulusal Üroloji Kongresi 12-15 Ekim 2017 Girne

15. Arif Özkan, Mustafa Asım Avcı, Çilesiz NC, Mustafa Bahadır Can Balcı, Cem Tuğrul Gezmiş, Buğra Çetin, Enver Özdemir , Fleksibl sistoskopi yapılanlarda lidokain jel ve lidokain jel+intramuskuler analjeziğin lokal anestezik etkinliği açısından karşılaştırılması 26.Ulusal Üroloji Kongresi 12-15 Ekim 2017 Girne

16. Çilesiz NC, Tolga Eroğlu, Arif Özkan, Aydın İsmet Hazar, Cem Tuğrul Gezmiş, Gökhan Yazıcı, Enver Özdemir  Geçirilmiş üreter taşı öyküsünün 5-10 mm çaplı üreter taşlı hastalarda spontan pasaja etkisi 26.Ulusal Üroloji Kongresi 12-15 Ekim 2017 Girne
 

17. Çilesiz NC, Taha Göv, Arif Özkan, Burak Arslan, Buğra Çetin, Tolga Eroğlu, Enver Özdemir  Üreter taşı hastalarında tanı anındaki lökositürinin spontan pasaja etkisi 26.Ulusal Üroloji Kongresi 12-15 Ekim 2017 Girne

18.Taha Göv, Çilesiz NC, Mustafa Asım Avcı, Gökhan Yazıcı, Memduh Aydın, Enver Özdemir Mesanenin nadir görülen bir tümörü; Radikal sistektomi yapılan paraganglioma olgusu 26.Ulusal Üroloji Kongresi 12-15 Ekim 2017 Girne

19. Cem Tuğrul Gezmiş, Aydın İsmet Hazar, Çilesiz NC, Gökhan Yazıcı, Buğra Çetin, Burak Arslan, Enver Özdemir  Üretral meadan çıkan penil protez olgu sunumu 26.Ulusal Üroloji Kongresi 12-15 Ekim 2017 Girne

20. Gezmiş CT, Çilesiz NC, Özkan A, Kalkanlı A, Hazar Aİ, Çetin B, Aydın M. Şişirilebilir protezlerin mekanik arızalarında arızalı parçanın değişimi: Olgu Sunumu. Güncel Androloji Sempozyumu. 11-13 Mayıs 2018. Bodrum

21. Murat Dinçer, Mehmet Gökhan Çulha, Gökhan Çevik, Çilesiz NC, Lütfi Canat, Ateş Kadıoğlu Turkish Validity and Reliability of the Peyronie's Disease Questionnaire (PDQ) 28.Ulusal Üroloji Kongresi, 10-13 Ekim 2019, Antalya


22. Serkan Gönültaş, Ersin Gökmen, Oktay Özman, Taha Göv, Mustafa Asım Avcı, Çilesiz NC, Burak Arslan, Enver Özdemir Peniste boğulmaya yol açan metal yüzük: olgu sunumu   13. Ulusal Androloji Kongresi, 18-21 Nisan 2019, Dalaman

 

E. Kitap Bölümü Yazarlığı

1. Cilesiz NC, Aydın M Androlojide penil protez uygulama ed: Usta MF, Aydın M, Kadıoğlu A, Penil protezin primer cerrahisi, Bölüm 4.1 s:21-32 ‘’Penil protezin primer cerrahisi’’ Türk Androloji Derneği Nobel Tıp Kitabevleri ISBN:978-975-92138-5-5

 

F. Kitap Bölümü Çevirisi

 1. European Association of Urology, Urology Pocket Guideline, 2017. Chapter of Male Infertility. 2017 (Türkçe çeviri)

 

 1. European Association of Urology, Urology Pocket Guideline, 2017. Chapter of Urolithiasis 2017 (Türkçe çeviri)

 

 

 

KATILMIŞ OLDUĞU KURS ve KONGRELER:

1. Turkısh Endourology Society Training Meeting,Heilbronn , 2013

2. Türk Üroloji Derneği Asistan Eğitim Programı,İstanbul,2014

3. 23.Ulusal Üroloji Kongresi ,Antalya,2014 

4. 11th EAU South Eastern European Meeting (SEEM), Antalya,2015 

5. Avrasya Üroonkoloji Bahar Kongresi,Bursa,2016

6. 25.Ulusal Üroloji Kongresi,KKTC,2016

7. Hayvan Modelleri Üzerinde Uygulamalı Laparoskopi Kursu, İstanbul Üni. Veteriner  Fakültesi, 2015

8. Türk Üroloji Akademisi Ürodinami Kursu, GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şubat 2016

9. Multidisipliner Onko-Androloji Sempozyumu, İstanbul Tıp Fakültesi, Kasım 2016

10. Pediatrik Androloji Sempozyumu, GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aralık 2016

11. Hayvan Deneyleri Kullanım Sertifikasyonu, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi BADABEH Yerel Etik Kurulu, 2017

12. Pelvik Rehabilitasyon Kursu Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Kampüsü, Mayıs 2017

13. 12. Ulusal Androloji Kongresi,Bodrum,2017

14. 33rd Annual EAU Congress in Copenhagen, 16-20 Mart 2018

15. Türk  Üroloji Akademisi Kadın Kontinans ve Prolapsus Cerrahileri Kadavra Kursu 27 - 28 Nisan 2018 / İstanbul

16. IBM SPSS Statistics Uygulamalı Biyoistatistik Eğitimi. Anorist İstatistik, Mayıs 2018

17. International Alliance of Urolithiasis, İstanbul, Kasım 2018

18.Ulusal Androloji Kongresi, Muğla Nisan 2019

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya Ekim 2019

20. European Society Andrology Urology, Meeting, Prag Kasım 2019