• 2010 - 2013T uzla Devlet Hastanesi
  • 2006 - 2010Y akacık Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Doğum Kliniği
  • 2002 - 2006Küçükyalı Ana Çocuk Sağlığı Merkezi
  • 2002Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiAcil Klinik
  • 1999 - 2002Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiAile Hekimliği Asistanlığı
  • 1986 - 1994Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  • Türk Tabipler Birliği
  • Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği