• Abdomen
 • Toraks
 • Meme
 • Muskuloskeletal
 • Pediatrik

 • 2018 Ataşehir Florance Nightingale Hastanesi, İstanbulRadyoloji
 • 2009 - 2015Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
 • 2007 - 2009Siirt Devlet Hastanesi
 • 2002 - 2007İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp FakültesiRadyoloji Anabilim Dalı
 • 1995 - 2001İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Radyoloji Derneği

Bilimsel Yayınlar

 • A Case of Intra-Abdominal Extralobar Pulmonary Sequestration:Prenatal Detection, Postnatal DiagnosticApproach and Outcome; Gynecology Obstetrics&Reproductive Medicine 2017;23(l):51-53.
 • Coronary events and anatomy after arterial svvitch operation for transposition of the great arteries: detection by 16-row multisice computed tomography angiography in pediatric patients; Cardiovasc Intervent Radiol. 2009 Mar;32(2):206-12.
 • Nefroblastomatozis:Radyolojik Bulgular; 2009 TÜRKRAD Ulusal Kongre Olgu Sunumu
 • Intramedullar Matür Teratomun Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ;2009 TÜRKRAD Ulusal Kongre Olgu Sunumu
 • Intramuskuler Kist Hidatik Olgusu; 2009 TÜRKRAD Ulusal Kongre Olgu Sunumu
 • Stener Lezyonu;2015 TÜRKRAD Ulusal Kongre Olgu Sunumu
 • Akut Parkinsonizm bulguları olan diabetik üremik hastada bilateral bazal ganglion lezyonları;2015 TÜRKRAD Ulusal Kongre Olgu Sunumu


Katıldığı Mesleki Eğitim. Kurs ve Konferanslar
 • Yüksek Tesla MR Sempozyumu; 14-15 Kasım 2015 ,İstanbul Breast MRI Academy;12-13 Nisan 2013, İstanbul TÜRKRAD 2005-26. Ulusal Radyoloji Kongresi 2009-30. Ulusal Radyoloji Kongresi 
 • Koroner arter hastalığı açısından risk taşıyan semptomatik ve asemptomatik hastalarda MDBT Anjiografi bulgularının karşılaştırılması