Uzm. Dr.
Nurper DENİZOĞLU

Uzm. Dr.
Nurper DENİZOĞLU

Randevu Al
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Abdomen
 • Toraks
 • Muskuloskeletal

Video

  • 2018
   Ataşehir Florance Nightingale Hastanesi
   Radyoloji

   2009 - 2015
   Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
   Radyoloji

   2007 - 2009
   Siirt Devlet Hastanesi
   Radyoloji

   2002 - 2007
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Radyoloji Uzmanlık Eğitimi

   1995 - 2001
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Radyoloji Derneği

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • A Case of Intra-Abdominal Extralobar Pulmonary Sequestration:Prenatal Detection, Postnatal DiagnosticApproach and Outcome; Gynecology Obstetrics&Reproductive Medicine 2017;23(l):51-53.
   • Coronary events and anatomy after arterial svvitch operation for transposition of the great arteries: detection by 16-row multisice computed tomography angiography in pediatric patients; Cardiovasc Intervent Radiol. 2009 Mar;32(2):206-12.
   • Nefroblastomatozis:Radyolojik Bulgular; 2009 TÜRKRAD Ulusal Kongre Olgu Sunumu
   • Intramedullar Matür Teratomun Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ;2009 TÜRKRAD Ulusal Kongre Olgu Sunumu
   • Intramuskuler Kist Hidatik Olgusu; 2009 TÜRKRAD Ulusal Kongre Olgu Sunumu
   • Stener Lezyonu;2015 TÜRKRAD Ulusal Kongre Olgu Sunumu
   • Akut Parkinsonizm bulguları olan diabetik üremik hastada bilateral bazal ganglion lezyonları;2015 TÜRKRAD Ulusal Kongre Olgu Sunumu

   Katıldığı Mesleki Eğitim. Kurs ve Konferanslar
   • Yüksek Tesla MR Sempozyumu; 14-15 Kasım 2015 ,İstanbul Breast MRI Academy;12-13 Nisan 2013, İstanbul TÜRKRAD 2005-26. Ulusal Radyoloji Kongresi 2009-30. Ulusal Radyoloji Kongresi 
   • Koroner arter hastalığı açısından risk taşıyan semptomatik ve asemptomatik hastalarda MDBT Anjiografi bulgularının karşılaştırılması