• Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (Oral Diagnoz)
  • Teşhis ve Tedavi Planlaması
  • Oral Hijyen Eğitim
  • Koruyucu Hekimlik Hizmetleri
  • 0-14 Yaş Grubu Rehberliği ve Tedavileri
  • Kök Kanalı Tedavileri
  • Diş Eti Tedavileri
  • Sabit ve Hareketli Protezler
  • Konservatif Tedaviler
  • Estetik Dolgular
  • Genel Anestezi ve Sedasyon Eşliğinde Tedaviler

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Nuray Sıdkı Uyar, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda, “Değişik Mezio-Distal ve Gingivo-Oklüzal Boyuttaki Köprü Gövdelerinde İnzoma-İsosit Mum Strüktürlerinin Konvansiyonel Tekniklerle Karşılaştırılması”konulu doktora tezini 1991 yılında bitirdi.

İstanbul Diş Hekimleri Odası