2004 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Uzm. Dr. Nisa Önder, mezuniyet sonrası iki yıl kadar ilaç firmasında Medikal Müdür'ük yapmış olup bu aralıkta birçok kişisel gelişim kursları, bilgisayar kursları ve organizasyonda yer almıştır.

   Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimi sonrası mecburi hizmet için gittiği Niğde Devlet Hastanesinde 19 yataklı 3. Basamak yoğun bakım ve 10 yataklı 1. 2. basamak yoğun bakım kuruluşunda yer almış olup buranın sorumlu doktoru olarak çalışmıştır.

   Ayrıca İşyeri Hekimliği sertifikası olan Önder, Yenidoğan Resusitasyon Programları ve Ventilatör Eğitim Programına katılmıştır. Mecburi hizmeti tamamladıktan sonra 2015 yılında Grup Florence Nightingale Hastanelerinde göreve başlamış olup özellikle Endoskopi, Kolonoskopi, MR ve ERCP gibi ameliyathane dışı anestezide görev yapmaktadır.

   Bununla birlikte yoğun bakımda hasta takibi ve tedavisinde, ameliyathanede Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi, Kadın Doğum ağırlıklı olmak üzere tüm branşlarda anestezi uygulamalarında Uzman Doktor olarak görev yapmaktadır.

 

 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

 1. Karslı ND et al. ED50 and ED95 of Intrathecal Isobaric Levobupivacaine Coadministered with Fentanyl for Transurethral Resections : Randomized, Double- blind Trial- Drug Res-2014
 2. Arıkan FG, Turan G,Ozgultekin A, Onder ND.Rocuronium: automatic infusion versus manual administration with TOF monitorisation , Journal of Clinical Monitoring and Computing, Regarding Article 10877/ 9751

 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

 

 

 1. 2001 -Özel Başkent Anlatım İletişim Kursu- Spikerlik-Sunuculuk
 2. 2005 -BilgeAdam Microsoft Yetkili Teknik Eğitim Merkezi – PowerPoint ve Excel Eğitimi
 3. 2005- American Cultural Association Language School Intermediate Level and Speaking Class
 4. 2006- Ernst& Young Eğitim Merkezi Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi
 5. 2006- Ernst& Young Eğitim Merkezi Eğiticinin Eğitimi
 6. 2006- Fototrek Fotoğraf Merkezi Fotoğraf Eğitimi
 7. 2008- 10. Ulusal Ağrı ve 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi
 8. 2009-Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Anestezi Makinesi ve Solunum Devreleri Yeterlilik Kursu
 9. 2009- 13. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Sempozyumu
 10. 2011- Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 45. Ulusal Kongresi (TARK)- Antalya
 11. 2011- ÖZYEĞİN Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sağlık Hukuku Sertifika Programı
 12. 2012- ESA The European Anaesthesiology Congress Paris – FRANSA Sözlü Poster Sunumu
 13. 2012- Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi (TARK)- KKTC
 14. 2013- Sağlık Bakanlığı -Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulama Kursu
 15. 2014- Mekanik Ventilasyon Kursu- Yoğun Bakım Derneği –İstanbul
 16. 2014- 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi – Antalya
 17. 2014- ERSEM Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İşyeri Hekimliği Kursu
 18. 2014- Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi (TARK)- Ankara