1988 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Nevin Keskinorak, Anestezi ve Reanimasyon ihtisasını 1994 yılında SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamıştır. Tezini "vertebra cerrahisi anestezisi" konusunda yapmıştır.

   1995'te Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesinde uzman olarak göreve başlayan Dr.Nevin Keskinorak, 19 yıl süresince, başta Ortopedi ve Beyin Cerrahisinde olmak üzere, sayısız hastaya genel anestezi uygulamıştır.

   Ayrıca "epidural ve spinal anestezi" konusunda da deneyim sahibidir. 2001 yılındaki açılışından itibaren, Reanimasyon Ünitesinde aktif olarak görev almıştır. 2014 yılından beri Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi ameliyathanesinde ve Yoğun Bakım Ünitesinde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak çalışmaktadır.

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği

 1. Fikret Kutlu, Aysel Altan, Dündar Sungar, Nevin Öztoprak: Anaesthesia for Laparoscopic Cholecystectomy. Abastracts 10th World Congress of Anaesthesiologists. P124, 1992. 10. Dünya Anesteziyoloji Kongresi. 12-19.Haziran.1992 Hollanda.. 
 2. Fikret Kutlu, Aysel Altan, Dündar Sungar, Nevin Öztoprak: Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Arter Kan Gazları ve pH Değişiklikleri. Türk Anest. ve Rean. Cem. Mecmuası. 20:105-107,1992 ( XXV. Türk Anest. ve Rean. Kongresi Marmaris-1991)
 3. Aysel Altan, Fikret Kutlu, Nevin Öztoprak, Erhan Özer, Ceyda Özkan: Alprozolamın Premedikasyon Ajanı Olarak Diazepam ve Plasebo ile Karşılaştırılması. Türk Anest. ve Rean Cem. Mecmuası. 21: 305-307, 1993.  (XXVI. Türk Anest. ve Rean. Kongresi. Silivri-1992)
 4. Aysel Altan, Fikret Kutlu, Ceyda Özkan, Hülya Bahat, Mehmet Altun, Dündar Sungar, Nuray Canbaz, Nevin Öztoprak: Artroskopik Diz Cerrahisinden Sonra Intraartiküler Bupivakain veya Morfin ile Postoperatif Analjezi. Ağrı Dergisi,Cilt:6, Sayı:4, 35-37,1994.  (4. Ulusal Ağrı Kongresi. İstanbul-1993)
 5. Nevin Öztoprak, Aysel Altan, Fikret Kutlu : Vertebra Cerrahisinde Intraoperatif Uyandırma (Wake-up) Testinde Flumazenil Kullanımı. XXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Kongre Kitabı 105, 2 - 6 Kasım 1994 İstanbul.
 6. Tayfun Gürsu, Handan Ayerden, Sıtkı Bağdadi, Nevin Keskinorak: Deli bal zehirlenmesi olgu sunumu. 45. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Kongre Kitabı 2011. Antalya.
 7. Tayfun Gürsu, Elif Demirel, Nevin Keskinorak, Mustafa Şimşek:Ehler Danlos Sendromlu hastada anestezi. 46.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Kongre Kitabı 2012. Kıbrıs.
 8. Tayfun Gürsu, Asuman Dinçer, Nevin Keskinorak, Süreyya Aray: Santral venöz kateter malpozisyonları. 46.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Kongre Kitabı 2012. Kıbrıs.