Uzm. Dr. Merdin AHMEDOV

Uzm. Dr.
Merdin AHMEDOV

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster

İlgi Alanları:

 • Endoskopik kafa tabanı cerrahisi
 • Nöroendoskopi
 • Nöroonkoloji
 • Stereotaktik radyocerrahi (gamma knife)
 • Noromonitorizasyon
 • Omurga cerrahisi

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2019 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 2012 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

5.1.1. Ahmedov ML, Kemerdere R, Baran O, Inal BB, Gumus A, Coskun C, Yeni SN, Eren B, Uzan M, Tanriverdi T. Tissue Expressions of Soluble Human Epoxide Hydrolase-2 Enzyme in Patients with Temporal Lobe Epilepsy. World Neurosurg. 2017 Oct; 106:46-50. doi: 10.1016/j.wneu.2017.06.137. (TEZ)
5.1.2. Inal BB, Emre HO, Baran O, Ahmedov M, Ozdemir AF, Kemerdere R, Ates S, Tanriverdi T. Dynamic thiol-disulphide homeostasis in low-grade gliomas: Preliminary results in serum. Clin Neurol Neurosurg. 2017 Oct; 161:17-21. doi:10.1016/j.clineuro.2017.08.002.
5.1.3. Isler C, Ahmedov ML, Akgun MY, Kucukyuruk B, Gazioglu N, Sanus G, Tanriover N. Endoscopic Endonasal Cerebrospinal Fluid Leak Repair on the Ventral Midline Skull Base: A Single Neurosurgical Center Experience. Turk Neurosurg. 2018;28(2):193-203 doi: 10.5137/1019-5149.JTN.20009-17.1.
5.1.4. Kemerdere R, Ahmedov ML, Alizada O, Yeni SN, Oz B, Tanriverdi T. The Effect of Temporal Neocortical Pathology on Seizure Freeness in Adult Patients with Temporal Lobe Epilepsy. World Neurosurg. 2018 Aug; 116:e801-e805. doi: 10.1016/j.wneu.2018.05.095. Epub 2018 May 23.
5.1.5. Aydın S, Comunoglu N, Ahmedov ML, Korkmaz OP, Oz Buge, Kadioglu P, Gazioglu N, Tanriover N. Clinicopathological Characteristics and Surgical Treatment of Plurihormonal Pituitary Adenomas. World Neurosurg 2019 Jul 8. pii: S1878-8750(19)31874-1. doi:10.1016/j.wneu.2019.06.217.


5.2.1. Tanriverdi T, Kemerdere R, Inal BB, Yuksel O, Emre HO, Ahmedov M, Baran O, Ates S. Serum endocan levels before and after surgery on low-grade gliomas. Surg Neurol Int. 2017 Mar 14; 8:32. doi: 10.4103/sni.sni_405_16
5.2.2. Ahmedov ML, Korkmaz TS, Kemerdere R, Yeni SN, Tanriverdi T. Surgical and neurological complications in temporal lobe epilepsy surgery in modern era. Surg Neurol Int. 2018 Jul 13; 9:134. doi: 10.4103/sni.sni_99_18. eCollection 2018.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

5.3.1. Nail Demirel, Oguz Baran, Merdin Ahmedov, Nil Comunoglu, Nurperi Gazioglu, Necmettin Tanriover. Endoscopic Endonasal Resection of Cavernous Sinus Hemangioma: Case Report and Literature Review. XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, 2017 (EP-0124, Verbal)

 
5.3.2. Taner Tanriverdi, Rahsan Kemerdere, Berrin Inal, Odhan Yuksel, Humeyra Emre, Merdin Ahmedov, Oguz Baran, Seda Ates. Serum Endocan Levels Before and After Surgery on Low- Grade Gliomas. XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, 2017 (EP-0697, Verbal)

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

5.4.1. Merdin Ahmedov, Cihan İşler. Cilt 4, Bölüm 153: Majör Depresyonda Cerrahi Tedavi. s1677-1688. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, Ed: Uz. Dr. Hüseyin Biçeroğlu. US Akademi, 2018.

ISBN: 978-605-9358-54-5

5.4.2. Merdin Ahmedov, Taner Tanrıverdi. Beyin tümörlerinde acil tedavi. Beyin ve sinir cerrahisinde acil yaklaşımlar, Ed: Prof. Dr. Saffet Tüzgen. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2019.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

5.6.1. Hüseyin Güler, Rahşan Kemerdere, Seçkin Aydın, Odhan Yüksel, Cihan İşler, Nur Elif Hancı, Doğa Uğurlar, Merdin Ahmedov, Mustafa Onur Ulu, Ali Metin Kafadar, Murat Hancı, Galip Zihni Sanus. Chiari tip I malformasyonlu hastalarda farklı cerrahi tekniklerin tedavi sonuçlarına etkisinin karşılaştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği 30.  Bilimsel Kongresi, Antalya, 2016 (SS-079)
5.6.2. Hüseyin Güler, Seçkin Aydın, Rahşan Kemerdere, Merdin Ahmedov, Nur Elif Hancı, Doğa Uğurlar, Cihan İşler, Ali Metin Kafadar, Galip Zihni Sanus. Chiari Tip I Malformasyonu için Yapılan Posterior Fossa Dekompresyonu Sonrası Gelişen Subdural Efüzyon – Olgu Sunumu. Chiari Tip I Malformasyonu için Yapılan Posterior Fossa Dekompresyonu Sonrası Gelişen Subdural Efüzyon – Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 30.  Bilimsel Kongresi, Antalya, 2016 (EPS-382)
5.6.3. Hüseyin Güler, Ali Metin Kafadar, Rahşan Kemerdere, Seçkin Aydın, Odhan Yüksel, Cihan İşler, Nur Elif Hancı, Doğa Uğurlar, Merdin Ahmedov, Mustafa Onur Ulu, Galip Zihni Sanus. Yeni bir teknik ile elde edilen otolog galea greftinin Chiari tip I malformasyonlu hastaların posterior fossa dekompresyonuna yönelik duraplastisinde kullanımının sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 30.  Bilimsel Kongresi, Antalya, 2016 (EPS-569)
5.6.4. Hüseyin Güler, Seçkin Aydın, Odhan Yüksel, Rahşan Kemerdere, Nur Elif Hancı, Doğa Uğurlar, Merdin Ahmedov, Ahmet Kayhan, Mehmet Yiğit Akgün, Orkhan Alizada, Ayşe Melin Dökmeci, Galip Zihni Sanus. Posterior fossa dekompresyonu sonrası serebellar pitozis gelişimini destekleyici faktörlere dair bir olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 30.  Bilimsel Kongresi, Antalya, 2016 (EPS-591)
5.6.5. Merdin Ahmedov, Rahşan Kemerdere, Oğuz Baran, Berrin Berçik İnal, Alper Gümüş, Cihan Coşkun, Seher Naz Yeni, Bülent Eren, Mustafa Uzan, Taner Tanrıverdi. Temporal Lob Epilepsi Hastalarında Temporal  Korteks Ve Hipokampal Komplekslerdeki Doku Epoksit Hidrolaz Düzeylerinin Ölçülmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 32.  Bilimsel Kongresi, Antalya, 2018 (SS-165)
5.6.6. Emine Taşkıran, Mustafa Onur Ulu, Cihan İşler, Ali Metin Kafadar, Rahşan Kemerder, Saffet Tüzgen, Mehmet Yiğit Akgün, Merdin Ahmedov, Orkhan Alizada, Eren Akçıl, Murat Hancı. Kauda ve konus tümörlerinde intraoperatif nörofizyolojik izlem. Türk Nöroşirürji Derneği 32.  Bilimsel Kongresi, Antalya, 2018 (SS-074)
5.6.7. Emine Taşkıran, Mustafa Onur Ulu, Ali Metin Kafadar, Galip Zihni Sanus, Cihan İşler, Barış Küçükyürük, Rahşan Kemerdere, Merdin Ahmedov, Ahmet Kayhan, Mehmet Yiğit Akgün, Fatma Eren Akçıl, Murat Hancı. Dekompresif spinal cerrahide efektif intraoperatif nörofizyolojik monitorizasyon. Türk Nöroşirürji Derneği 32.  Bilimsel Kongresi, Antalya, 2018 (SS-075)
5.6.8. Berrin Berçik İnal, Hümeyra Öztürk Emre, Oğuz Baran, Merdin Ahmedov, Ahmet Faruk Özdemir, Rahşan Kemerdere, Seda Ateş, Taner Tanrıverdi. Dynamic thiol-disulphide homeostasis in low-grade gliomas: Preliminary results in serum. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2018 (EPS-022)
5.6.9. Mustafa Uzan, Cihan İşler, Merdin Ahmedov, Ahmet Kayhan, Orkhan Alizada, Mehmet Yiğit Akgün. Edinilmiş Chiari malformasyonunda LP şant çıkarılması sonucu serebellar tonsillerin spontan olarak yer değiştirmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2018 (EPS-475)
5.6.10. Merdin Ahmedov, Ali Metin Kafadar, Taha Şükrü Korkmaz, Doğa Uğurlar, Nurperi Gazioğlu. İntraventriküler yerleşimli lezyonlarda uygulanan endoskopik transventriküler biyopsi sonuçlarının histolojik tanıya katkısı ve aynı seansta uygulanan ETV’nin hidrosefali tedavisinde başarısı. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2019 (SS-195)
5.6.11. Merdin Ahmedov, Seçkin Aydın, Orkhan Alizada, Süreyya Toklu, Burak Mergen, Rengin Yıldırım, Necmettin Tanrıöver. Psödotümör Serebri tedavisinde paradigma değişikliği: Endoskopik endonasal optik sinir dekompresyonu ile tedavi sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2019 (SS-129)

Diğer Yayınlar

     5.1.1. numaralı yayına atıflar

1. Zarriello S, Tuazon JP, Corey S, Schimmel S, Rajani M, Gorsky A, Incontria, Hammock BD, Borlongan CV. Humble beginnings with big goals: Small molecule soluble epoxide hydrolase inhibitors for treating CNS disorders. Prog Neurobiol. 2018 Nov 14. pii: S0301-0082(18)30125-4. doi:10.1016/j.pneurobio.2018.11.001.
2. Shen Y, Peng W, Chen Q, Hammock BD, Liu J, Li D, Yang J, Ding J, Wang X. Anti-inflammatory treatment with a soluble epoxide hydrolase inhibitor attenuates seizures and epilepsy-associated depression in the LiCl-pilocarpine post-status epilepticus rat model. Brain Behav Immun. 2019 Jul 12. pii: S0889-1591(19)30182-5. doi: 10.1016/j.bbi.2019.07.014.

   
     5.1.2. numaralı yayına atıflar

1. Lin K, Zhao ZZ, Bo HB, Hao XJ, Wang JQ. Applications of Ruthenium Complex in Tumor Diagnosis and Therapy. Front Pharmacol. 2018 Nov 19; 9:1323. doi: 10.3389/fphar.2018.01323. eCollection 2018. Review.
2. Kurt ANC, Demir H, Aydin A, Erel Ö. Dynamic thiol/disulphide homeostasis in children with febrile seizure. Seizure 2018 Jul; 59:34-37. doi: 10.1016/j.seizure.2018.01.012. Epub 2018 Jan 31.
3. Huang J, Wang L, Zhao P, Xiang F, Liu J, Zhang S. Nanocopper-Doped Cross-Linked Lipoic Acid Nanoparticles for Morphology-Dependent Intracellular Catalysis. ACS Catal. 2018, 8, 7, 5941-5946.

     5.1.3. numaralı yayına atıflar

1. 1. Ulu MO, Aydin S, Kayhan A, Ozoner B, Kucukyuruk B, Ugurlar D, Sanus GZ, Tanriover N. Surgical Management of Sphenoid Sinus Lateral Recess Cerebrospinal Fluid Leaks: A Single Neurosurgical Center Analysis of Endoscopic Endonasal Minimal Transpterygoid Approach. World Neurosurg. 2018 Oct; 118:e473-e482. doi: 10.1016/j.wneu.2018.06.219. Epub 2018 Jul 6.
2.
3.    5.1.4. numaralı yayına atıflar

1. Akgun MY, Cetintas SC, Kemerdere R, Yeni SN, Tanriverdi T. Are Low-Grade Gliomas of Mesial Temporal Area Alone? Surg Neurol Int. 2019 Aug 30;10:170. doi: 10.25259/SNI_332_2019. eCollection 2019.

    5.2.2. numaralı yayına atıflar

1. Yang H, Shan W, Zhu F, Yu T, Fan J, Guo A, Li F, Yang X, Wang Q. C-Fos mapping and EEG characteristics of multiple mice brain regions in pentylenetetrazol-induced seizure mice model. Neurol Res. 2019 Apr 30:1-13. doi: 10.1080/01616412.2019.1610839.
2. Milovanović JR, Janković SM, Milovanović D, Ružić Zečević D, Folić M, Kostić M, Ranković G, Stefanović S. Contemporary surgical management of drug-resistant focal epilepsy. Expert Rev Neurother. 2019 Oct 23:1-18. doi: 10.1080/14737175.2020.1676733.

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar


1. 1.ci Beyin ve Omurilik Tümörü Sempozyumu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, 24 Mayıs 2014
2. 6.ncı Uluslararası Mikrocerrahi Anatomi Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 7-8 Ekim 2015
3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu ve Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu (Eğitmen), İstanbul Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul, 11-12 Mart 2016
4. TND Temel Nöroşirürji Kursları, Dönem 4., 3. Kurs: Beyin, Omurilik, Omurga ve Periferik Sinir “Onkolojik Cerrahi” Kursu, Altınyunus Otel, Çeşme, İzmir, 16-20 Mart 2016
5. Türk Nöroşirürji Derneği (TND) Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG) sempozyumu, Grand Hyatt Hotel, İstanbul, 16-17 Aralık 2016
6. TND Temel Nöroşirürji Kursları, Dönem 4., 2. Kurs: Beyin, Omurilik, Kafatası, Omurga ve Periferik Sinir Travması Kursu, Altınyunus Otel, Çeşme, İzmir, 15-19 Şubat 2017
7. 2. İstanbul Hipofiz Sempozyumu ve Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu (Eğitmen), İstanbul Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul, 3-4 Mart 2017 
8. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul,  11-12 Mart 2017
9. WFNS 16. Dünya Nöroşirürji Kongresi, İstanbul, 20-25 Ağustos 2017
10. “Vestibüler Schwannom ve İnfratentoryal Vasküler Lezyonlar” konulu NOVA 2017 Sempozyumu, İstanbul, 8-10 Aralık 2017
11. 3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu - Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu (Eğitmen), İstanbul Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul, 23-24 Şubat 2018
12. 14. Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu, Sheraton Ataköy Hotel, İstanbul, 3 Mart 2018
13. TND Temel Nöroşirürji Kursları, Dönem 4., 3. Kurs: Nörovasküler Cerrahi, Hidrosefali, Enfeksiyon, Fonksiyonel Cerrahi, Meslek ve Hukuk Kursu, Altınyunus Otel, Çeşme, İzmir, 14-18 Mart 2018
14. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul,  7 Nisan 2018
15. TND 32. Bilimsel Kongresi, Belek/Antalya, 20-24 Nisan 2018
16. Supratentoryal Bölgenin Cerrahi Anatomisi Kursu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi,  İstanbul, 3 Kasım 2018
17. Uluslararası intraoperatif nörofizyoloji birliği kongre ve kursu, Ekim 2019, Viyana- Avusturya