• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • İdiyopatik Boy Kısalığı

 • 2013 – 2019 Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2010 – 2013 Hatay Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi
 • 2004 – 2009 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 1997 – 2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1994 – 1997 Galatasaray Lisesi

 • Türk Pediatri Kurumu
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 1. Ömer DEVECİOĞLU, Sema ANAK, Didem ATAY, Pınar AKTAN, Esra DEVECİOĞLU, Gülyüz ÖZTÜRK, Leyla AĞAOĞLU
Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Complicated With Three Attacks Of Secondary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis; Histiocyte Society 22nd Annual Meeting, Buenos Aires, Argentina, 2006; poster sunumu
 1. Pınar AKTAN, Özlem ÖĞRENDİL, Işıl ÖZER, Gülden GÖKÇAY, Tolunay BAYKAL,
      Mübeccel DEMİRKOL
            Geç Tanılı Biyotinidaz Eksikliği: Vaka Sunusu; 9. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve
            Metabolizma Kongresi, 2007; poster sunumu
 1. Pınar AKTAN, Firdevs BAŞ, Rüveyde BUNDAK, Feyza DARENDELİLER, Nurçin SAKA, Hülya GÜNÖZ
            İdiyopatik Boy Kısalığı Vakalarının Genel Özellikleri; 31. Pediatri Günleri, 2009,
            poster  sunumu
 1. Pınar CENGİZ, Fatmahan ATALAR, Firdevs BAŞ, Rüveyde BUNDAK, Feyza Darendeliler, Gökçe AKAN, Muammer CANGAR, Hülya GÜNÖZ
İdiyopatik Boy Kısalığı Hastalarında IGF-1, IGFBP-3 Düzeyleri ve Gen Ekspresyonlarının İlişkisi, 13. Ulusal Endokrin ve Diyabet Kongresi, 19-21 Kasım 2009, poster sunumu

Diğer Yayınlar

 1. 9. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi
 2. Pınar AKTAN, Perihan ÇOBANOĞLU
PANEL: Sağlıklı Yaşam Becerisi- Beslenme, Eğitim ve Aktivite
Konu: Gencin Beslenmesi
            9. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, 2007; konuşmacı
 1. Pınar AKTAN, Gülbin Gökçay
            Çocuklarda Uykunun Gelişimi; Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İ.Ü. İ.T.F, 28 Mart
            2008; konuşmacı
      4-   Nurçin SAKA, Pınar Aktan
            Yenidoğanda Hipotirodi; Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İ.Ü. İ.T.F, 09 Ocak
            2009; konuşmacı
 1. Neonatal Resüsitasyona Yaklaşım, Hatay Kadın ve Doğum Hastalıkları Hastanesi, Hemşire Eğitim Programı, Nisan 2012; konuşmacı
 2. Bilinci Kapalı Çocuğa Yaklaşım, İstanbul Taksim Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asistan Eğitim Programı, Mart 2017; konuşmacı
 3. Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Yaklaşım, İstanbul Taksim Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asistan Eğitim Programı, Nisan 2017; konuşmacı

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 1. ‘Neonatal Resüsitasyon Programı’, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve AilePlanlaması Genel Müdürlüğü, İstanbul; Kasım 2005
 2. ‘Yenidoğan Uygulamalı Kursu’ 28. Pediatri Günleri, İstanbul; Nisan 2006
 3. ‘Anne Sütü İle Beslenmede Danışmanlık Eğitim Kursu’, İÜ İTF, Çocuk Sağlığı Enstitüsü,Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi; Mart 2007
 4. ‘Pediatrik Allerjik Aciller Kursu’ 29. Pediatri Günleri, İstanbul; Mayıs 2007
 5. ‘Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu’ Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, İÜ İTF; Şubat 2008
 6. ‘Nörolojik Değerlendirme Kursu’ 30. Pediatri Günleri, İstanbul; Nisan 2008
 7. ‘Pediatrik Endokrin Aciller’ Sempozyumu; İstanbul, Kasım 2008
 8. ‘Merck Serono Klinik Araştırma ve Kanıta Dayalı Tıp, İstatistik Analiz Uygulamaları Eğitim Toplantısı’; İstanbul, Ekim 2008 ve Ocak 2009
 9. ‘Boy Kısalığı ve Erken Ergenlik Vakalarına Yaklaşım Kursu’, 31. Pediatri Günleri, İstanbul; Nisan 2009
 10. ‘Pediatrik İleri Yaşam Desteği (PALS) Kursu’, İstanbul; Temmuz 2009
 11. ‘Neonatal Resüsitasyon Programı’, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve AilePlanlaması Genel Müdürlüğü, Antakya; Kasım 2011
 12. ‘İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi Kursu’ 35. Pediatri Günleri, İstanbul, Nisan 2013
 13. ‘Çocuk Acil Kursu’ 36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Nisan 2014
 14. ‘Çocuk Nörolojisi Kursu’39. Pediatri Günleri ve 18. Pediatri Hemşireliği Günleri İstanbul, Nisan 2017
15-‘Sosyal Pediatri Kursu ‘41. Pediatri Günleri İstanbul, Nisan 2019
 
 

Eğitim Toplantıları ve Sempozyumlar

 1. 27. Pediatri Günleri, İstanbul, 4-7 Nisan 2005
 2. 28. Pediatri Günleri, İstanbul, 18-21 Nisan 2006
 3. 29. Pediatri Günleri, İstanbul, 10-13 Nisan 2007
 4. 4. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 3-5 Mayıs 2006
 5. 14. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 4-8 Kasım 2006
 6. 9. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolik Hastlalıklar Kongresi, İst.,22-25 Eylül 2007
 7. 30. Pediatri Günleri, İstanbul, 14-17 Nisan 2008
 8. 52. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 12-16 Kasım 2008
 9. 31. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 14-17 Nisan 2009
 10. 13. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi; Antalya,17-21 Kasım 2009
 11. 4. Pediatri Günleri Sempozyumu, Hatay, 8-9 Ocak 2011
 12. 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri İstanbul, 9-12 Nisan 2013
 13. 49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul 10-13 Haziran 2013
 14. 36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri İstanbul, 8-11 Nisan 2014
 15. 39. Pediatri Günleri ve 18. Pediatri Hemşireliği Günleri İstanbul, 2-5 Nisan 2017
 16. 54. Türk Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 6-9 Mayıs 2018
 17. 5. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 1. Uluslararası Avrasya Sosyal Pediatri Kongresi, 28 Kasım-1 Aralık 2018
 18. 41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri İstanbul, 7-10 Nisan 2019