• Kardiyovasküler Nükleer Tıp - Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
 • Onkolojik Nükleer Tıp
 • Moleküler Görüntüleme
 • Ortopedik Nükleer Tıp
 • SPECT ve Fonksiyonel Sintigrafiler
 • Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavi
 • Radyoaktif İyot ve Diğer Radyoaktif Maddelerle Tedavi
 • Radyoembolizasyon

    1974 yılında Robert Kolej'den ve 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden  mezun olan Dr. Mari Benli, uzmanlık eğitimine aynı fakültenin Nükleer Tıp Ana bilim Dalında devam etmiştir.  Burada Nükleer Tıp görüntüleme tetkikleri yanısıra tiroid hastalıkları ve radyoaktif iyot tedavisi konusunda engin bilgi ve deneyim edinmiştir. 

    1986 yılında  İntermed Kliniğinde Nükleer Tıp uzmanı olarak göreve başlamıştır. Başta kalp sintigrafisi, tiroid sintigrafisi ve kemik sintigrafisi  olmak üzere tüm sintigrafik tetkiklerde çalışmaları yapmıştır. Tiroid hastalıkları takip ve tedavi etmiştir.  Amerika ve Avrupada çeşitli kliniklere giderek konusu ile ilgili yenilikleri  izlemiştir.

    2011 yılında Florence Nightingale Hastaneler Grubuna katılmıştır. 2013 yılından itibaren gelişmiş teknolojik cihazlarla donatılmış olan İstanbul Florence Nightingale Hastanesinin Nükleer Tıp Uzmanıdır. Kalp sintigrafileri ve onkolojik sintigrafiler yanısıra tiroid hastalıkları tanı ve tedavisi, tiroidin radyoaktif iyot tedavisi uygulama ve takibini yapmaktadır.  

    Nükleer Tıp bölümünde  "gamma kamera" ile yapılabilecek ve Türkiye'de uygulama ilaçları bulunan tüm sintigrafik tetkikleri yapabilmektedir. Mesleki özelliği tetkikleri bizzat yapması, çekimler sırasında gerekli ilave pozisyonlara anında karar verip çekebilmesi ve raporları en kısa zamanda vermesidir.

 

 •  Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 •  European Society of Nuclear Medicine
 •  Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
 •  Society of Nuclear Cardiology
 •  Türk Karaciğer Vakfı

Urgancioğlu I, Hatemi H, Seyahi V, Kapicioglu T, Benli M. New perspectives in localizing enlarged parathyroids by technetium-thallium subtraction scan. J Nucl Med. 1985 Jan;26(1):99-100. PubMed PMID: 3880817.

2. Yeker D, Büyükünal C, Benli M, Büyükünal E, Urgancioğlu I. Radionuclide imaging of Meckel's diverticulum: cimetidine versus pentagastrin plus glucagon. Eur J Nucl Med. 1984;9(7):316-9. PubMed PMID: 6088239.

Urgancıoğlu, İ., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Hatemi, H., Benli, M. Monitor and detection of metastasis in breast carcinoma with bone scintigraphy. Turkish-Arab Breast Cancer Symposium May 1983 Istanbul. Abstracts p

2. Hatemi, H., Urgancoğlu, İ., Kapıcıoğlu, T., Benli, M., Gündoğdu, S. La valeur de la détermination de la thyroglobuline pour suivre le cancer thyroidien différencié. XVIII eme Semaine Medicale Balkanique, Istanbul, 1984, Resumes I, #189 p.:133-134

3. Urgancoğlu, İ.,Hatemi, H., Benli, M., Ünal, H., Düren, E. Localisation des parathyroides avec la méthode de soustraction thallium-technétium. XVIII eme Semaine Medicale Balkanique, Istanbul, 1984, Resumes I, #190 p.:134

4. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Benli, M., Fonksiyonel hepatobilier sintigrafinin uygulama alanları – Applications of functional hepatobiliary scintigraphy. Aktuel Hepatoloji, Uluslararası V. Karaciğer Hastalıkları Sempozyum. 25-26 Mayıs, 1984, İstanbul s: 141

5. Urgancıoğlu, İ., Özer, M., Seyahi, V., Hatemi, H., Kapıcıoğlu, T., Önsel, Ç., Benli, M., Ulutin, O. The value of isotope arteriography. VIII International Congress on Thrombosis June 4-7, 1984, Istanbul Abstract Book p:473

6. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Benli, M., Gündoğdu, S., Ozan, S., The statistical evaluation of 318 thyroid carcinoma cases.. IVth Balkan Congress of Endocrinology. 26-30 Sept. 1985 İzmir Abstract Volume p:40

7. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H.,Benli, M., Düren, E., Ünal, H., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T. Parathyroid localisation with technetium-thallium subtraction scan. .. IVth Balkan Congress of Endocrinology. 26-30 Sept. 1985 İzmir Abstract Volume p:87