Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

    1974 yılında Robert Kolej'den ve 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden  mezun olan Dr. Mari Benli, uzmanlık eğitimine aynı fakültenin Nükleer Tıp Ana bilim Dalında devam etmiştir.  Burada Nükleer Tıp görüntüleme tetkikleri yanısıra tiroid hastalıkları ve radyoaktif iyot tedavisi konusunda engin bilgi ve deneyim edinmiştir. 

    1986 yılında  İntermed Kliniğinde Nükleer Tıp uzmanı olarak göreve başlamıştır. Başta kalp sintigrafisi, tiroid sintigrafisi ve kemik sintigrafisi  olmak üzere tüm sintigrafik tetkiklerde çalışmaları yapmıştır. Tiroid hastalıkları takip ve tedavi etmiştir.  Amerika ve Avrupada çeşitli kliniklere giderek konusu ile ilgili yenilikleri  izlemiştir.

    2011 yılında Florence Nightingale Hastaneler Grubuna katılmıştır. 2013 yılından itibaren gelişmiş teknolojik cihazlarla donatılmış olan İstanbul Florence Nightingale Hastanesinin Nükleer Tıp Uzmanıdır. Kalp sintigrafileri ve onkolojik sintigrafiler yanısıra tiroid hastalıkları tanı ve tedavisi, tiroidin radyoaktif iyot tedavisi uygulama ve takibini yapmaktadır.  

    Nükleer Tıp bölümünde  "gamma kamera" ile yapılabilecek ve Türkiye'de uygulama ilaçları bulunan tüm sintigrafik tetkikleri yapabilmektedir. Mesleki özelliği tetkikleri bizzat yapması, çekimler sırasında gerekli ilave pozisyonlara anında karar verip çekebilmesi ve raporları en kısa zamanda vermesidir.İlgi Alanları:

 • Kardiyovasküler Nükleer Tıp - Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
 • Onkolojik Nükleer Tıp
 • Moleküler Görüntüleme
 • Ortopedik Nükleer Tıp
 • SPECT ve Fonksiyonel Sintigrafiler
 • Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavi
 • Radyoaktif İyot ve Diğer Radyoaktif Maddelerle Tedavi
 • Radyoembolizasyon

Bugün
 • 2013 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Nükleer Tıp, Tiroid Hastalıkları - Radyoaktif İyot ve Diğer Radyoaktif Maddelerle Tedaviler
 • 2011 - 2013 Şişli Florence Nightingale Hastanesi Nükleer Tıp ve Tiroid Hastalıkları
 • 1986 - 1987 Bezmi Alem Vakıf Gureba Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı
 • 1986 - 2010 İntermed Kliniği Nükleer Tıp, Tiroid Hastalıkları ve Kemik Dansitometri
 • 1980 - 1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Uzmanı
 • 1974 - 1980 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 •  Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 •  European Society of Nuclear Medicine
 •  Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
 •  Society of Nuclear Cardiology
 •  Türk Karaciğer Vakfı

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Urgancioğlu I, Hatemi H, Seyahi V, Kapicioglu T, Benli M. New perspectives in localizing enlarged parathyroids by technetium-thallium subtraction scan. J Nucl Med. 1985 Jan;26(1):99-100. PubMed PMID: 3880817.

2. Yeker D, Büyükünal C, Benli M, Büyükünal E, Urgancioğlu I. Radionuclide imaging of Meckel's diverticulum: cimetidine versus pentagastrin plus glucagon. Eur J Nucl Med. 1984;9(7):316-9. PubMed PMID: 6088239.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Urgancıoğlu, İ., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Hatemi, H., Benli, M. Monitor and detection of metastasis in breast carcinoma with bone scintigraphy. Turkish-Arab Breast Cancer Symposium May 1983 Istanbul. Abstracts p

2. Hatemi, H., Urgancoğlu, İ., Kapıcıoğlu, T., Benli, M., Gündoğdu, S. La valeur de la détermination de la thyroglobuline pour suivre le cancer thyroidien différencié. XVIII eme Semaine Medicale Balkanique, Istanbul, 1984, Resumes I, #189 p.:133-134

3. Urgancoğlu, İ.,Hatemi, H., Benli, M., Ünal, H., Düren, E. Localisation des parathyroides avec la méthode de soustraction thallium-technétium. XVIII eme Semaine Medicale Balkanique, Istanbul, 1984, Resumes I, #190 p.:134

4. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Benli, M., Fonksiyonel hepatobilier sintigrafinin uygulama alanları – Applications of functional hepatobiliary scintigraphy. Aktuel Hepatoloji, Uluslararası V. Karaciğer Hastalıkları Sempozyum. 25-26 Mayıs, 1984, İstanbul s: 141

5. Urgancıoğlu, İ., Özer, M., Seyahi, V., Hatemi, H., Kapıcıoğlu, T., Önsel, Ç., Benli, M., Ulutin, O. The value of isotope arteriography. VIII International Congress on Thrombosis June 4-7, 1984, Istanbul Abstract Book p:473

6. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Benli, M., Gündoğdu, S., Ozan, S., The statistical evaluation of 318 thyroid carcinoma cases.. IVth Balkan Congress of Endocrinology. 26-30 Sept. 1985 İzmir Abstract Volume p:40

7. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H.,Benli, M., Düren, E., Ünal, H., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T. Parathyroid localisation with technetium-thallium subtraction scan. .. IVth Balkan Congress of Endocrinology. 26-30 Sept. 1985 İzmir Abstract Volume p:87

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Urgancıoğlu, İ., Pazarlı, H., Benli, M. Radyonüklid dakriosintigrafinin klinik uygulamaları. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 14:61-65, 1983

2. Urgancıoğlu, İ., Solok, V., Hatemi, H., Kural, A.R., Öner, A., Benli, M., İntraskrotal lezyonların tanısında skrotal sintigrafinin değeri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 14:379-382, 1983

3. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Kökoğlu, E., Güven, Y., Sür, N., Yılmaz, O., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Gündoğdu, S., Benli, M. Iodine dtermination in drinking water samples of Turkey in relation to the endemic goitr problem. Cerrahpaşa Medical Review 2:11-15,1983

4. Büyükünal, C., Urgancıoğlu, İ., Evren, S., Yeğinsu, A., Benli, M. Meckel Divertikülüne Bağlı Kanamaların Saptanmasında Yeni Bir Yöntem. Cerrahpaşa Tıp Fak. Derg. 15: 313-317,1984

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Urgancıoğlu, İ., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Hatemi, H., Benli, M, Özpaçacı, T., Önsel, Ç., Berkarda, Ş., Kutlu, E. The clinical fields of application of hepatobiliary scintigraphy. IV. Seminar for Liver Diseases. June 1982 Istanbul Abstract p:37-38

2. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Gündoğdu, S., Ozan, S., Benli, M. T3 süpresyon testi (Werner Testi) ile TRH uyarı testinin klinik tanıya uygunluk bakımından kaşılaştırılması. XXVII. Ulusal Türk Tıp Kongresi Ekim 1982 Özetler s: 17

3. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Benli, M., Gündoğdu, S., Medüller tiroid kanserlerinin izlenmesinde kalsitonin tayininin önemi. RIA Seminerleri 1982– Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABD yayın no:6 Se-Tu Matbaacılık: 1983, İstanbul, s:47-51

4. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Kapıcıoğlu, T., Seyahi, V., Benli, M. Serum tiroglobulin düzeyinin tiroid kanseri izlenmesinde değeri, İstanbul Tıp Fakültesi7. Kurultayı Eylül 1983 Bildiri Özetleri s:100

5. Urgancıoğlu, İ., Seyahi, V., Hatemi, H., Benli, M, Gündoğdu, S., Özpaçacı, T., Tiroid kanseri olgularımızın tanı ve tedavi açısından istatistik incelenmesi. , İstanbul Tıp Fakültesi 7. Kurultayı Eylül 1983 Bildiri Özetleri s:101

6. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Benli,M., Ünal, H. Çift izotop yöntemi ile paratiroid sintigrafisinin klinik değeri. Ulusal Cerrahi Kongresi ’84 – 18-21 Nisan 1984 İstanbul Özet Kitabı s:51 7. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Benli M., Ünal, H., Düren, E. Teknesyum-Talyum bilgisayarlı subtraksiyon yöntemiyle paratiroid sintigrafisi. XXVIII. Ulusal Türk tıp Kongresi Ekim 1984 Özetler s:40 

8. Kapıcıoğlu T., Urgancıoğlu, İ., Seyahi, V., Benli, M. Meme kanseri takibinde kemik sintigrafisinin yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi ’84 – 18-21 Nisan 1984 İstanbul Özet Kitabı s:97

Katıldığı Seminerler

1- Radyasyon Koruması Kursu - ÇNAEM – İstanbul 1990

2- Tiroid Hastalıkları ve Metabolik Kemik Hastalıkları – Vrije Universiteit - Amsterdam 1990 Congress of The World Federation Of Nuclear Medicine and Biology – Monreal 1991

3- Tiroidoloji Sempozyumu - Antalya 1994

4- International Postgraduate Course in Endocrine Surgery – Antalya1995

5- Society of Nuclear Medicine Annual Meeting – Los Angeles 1996

6- Nükleer Kardiyoloji ve Tiroid hastalıkları Eğitimi - Mayo Clinic - Rochester 1997

7- Moleküler Görüntüleme – Johns Hopkins Medical Institutions – Baltimore 1998

8- Congress of The World Federation Of Nuclear Medicine and Biology – Berlin 1998

8- PET and Cyclotrons Kursu - Humboldt-Universität - Berlin 1999

10- Trends in Healthcare Course – Managing Medicine in the 21st. Century – Johns Hopkins Medical Institutions – Baltimore 2002

11- The New Frontiers in Medicine Conference – The Methodist Hospital – İstanbul 2010

12- Nükleer Tıp Uzmanlarına Yönelik BT Kursu – Antalya 2011

13- Kardiyolojide ve Tıpta Yenilikler Kongresi - İstanbul 2012

14- Sağlıklı Beslenme Semineri - Bükreş 2013 Lökosit işaretleme Kursu - İstanbul 2013

15- Radyoembolizasyon Kursu - University Hospital Essen - Essen 2016

16- Moleküler Görüntğlemede Paradigma Değişikliği: PET MR - İstanbul 2016

17- Annual Meeting of Kuwait Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging - Kuwait City5th Annual Meeting of Kuwait Society of Nuclear Medicine & Molecular Imaging

Diğer Yayınlar

1. Hipertiroidi Teşhisinde T3 Süpresyon Testi ile TSH Uyarma Testinin Karşılaştırılması. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Ozan, S., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Gündoğdu, S., Benli, M. Türk Endokrinoloji Yıllığı 1982 Hilal Matbaacılık. İstanbul 1982. S: 48-50

2. Vasküler Patolojilerin Teşhis ve Takibinde Radyoaktif İzotopların Yeri. Urgancıoğlu, İ., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Hatemi, H., Özpaçacı, T., Benli, M., Berkarda, Ş., Önsel, Ç., Kutlu, E. SSK Genel Müdürlüğü Yayınları No:344 s: 308-313

3. Hipertiroidinin I-131 ile tedavisinde 27 yılda 1714 hastada alınan sonuçlar. Urgancıoğlu, İ., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Hatemi, H., Gündoğdu, S., Özpaçacı, T., Benli, M., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABD yayın No: 5, 1983, İstanbul s: 82-92, Se-Tu Matb.

4. Primer Hipotiroidism Vakalarında Tiroglobuline ve Tiroid Mikrozomal Antijenlerine Karşı Antikorlar. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Benli, M., Gündoğdu, S., Kapıcıoğlu, T., Ozan, S.,Cansız, T. Türk Endokrinoloji Yıllığı 1983 Hilal Matbaacılık. İstanbul s: 50-52

5. Medüller Tiroid kanserinin İzlenmesinde Kalsitonin Tayininin önemi. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Benli, M., Gündoğdu, S., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABD yayınlar Se-Tu Matb.İstanbul 1983, s: 47-51

6. Basedow Vakalarında Tiroid Mikrozom Antijenlerine ve Tiroglobuline Karşı Antikorların Araştırılması. Hatemi, H., Urgancıoğlu, İ., Ozan, S.,Benli, M., Gündoğdu, S., Seyahi, V., Canköy, J. Türk Endokrinoloji Yıllığı 1983 Hilal Matbaacılık. İstanbul s: 33-36

7. Karaciğer sirozlu hastalarda TRH uyarısına büyüme hormonu ve prolaktin cevabı. Hatemi, H., Ozani, S., Dinç, İ., Yurdakul, İ., Gündoğdu, S., Benli, M., Urgancıoğlu, İ. Endokrinoloji Yıllığı 1984, Özgür Matbaacılık. İstanbul 1984 s:59-62

8. Tiroid kanserleri (237 vakanın istatistiki sonuçları). Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Seyahi, S., Kapıcıoğlu, T., Benli, M., Öz, F. Endokrinoloji Yıllığı 1984, Özgür Matbaacılık. İstanbul 1984 s:140-145

9. Tiroid kanserinin izlenmesinde marker (gösterge) olarak serum Tiroglobulin tayininin değeri. Hatemi, H., Urgancıoğlu, İ., Benli, M., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Gündoğdu, S., Ozan, S. Endokrinoloji Yıllığı 1984, Özgür Matbaacılık. İstanbul 1984 s: 163-170

10. Tiroglobulin düzeyi üzerine triiodothyronine süpresyonunun etkisi. Hatemi, H., Uslu, İ., Seyahi, V., Benli, M., Urgancıoğlu, İ. Endokrinoloji Yıllığı 1984, Özgür Matbaacılık. İstanbul 1984 s:171-173

11. Tiroid aspirasyon (ince iğne) biyopsisinin serum tiroglobulin değerlerine etkisi. Uslu, İ., Kapıcıoğlu, T., Benli, M., Hatemi, H., Endokrinoloji Yıllığı 1984, Özgür Matbaacılık. İstanbul 1984 s:174-175

12. Paratiroid adenomlarının tanısında talyum-teknesyum sintigrafisi. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Ünal, H., Benli, M., Düren, E., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Endokrinoloji Yıllığı 1984, Özgür Matbaacılık. İstanbul 1984 s:223-226

13. Perfüze edilen izole köpek pankreasında kalsitoninin insülin sekresyonuna etkisi. Kaptanoğlu, Z., Hatemi, H., Gündoğdu. S., Benli, M., Urgancıoğlu, İ. Endokrinoloji Yıllığı 1984 Özgür Matbaacılık İstanbul 1984 s: 305-309

14. Endemik guatr derecelendirilmesinde bir “indeks” önerisi (Cerrahpaşa Endemik Guatr İndeksi). Hatemi, H., Urgancıoğlu, İ., Kaya, H., Uslu, İ., Önsel, Ç., Benli, M., Gündoğdu, S. Endokrinoloji Yılığı 1985-1986 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın No: 12. İstanbul 1986 s: 17-22

15. Endemik guatr taramalarımızın ilk sonuçları. Hatemi, H., Urgancıoğlu, İ., Kaya, H., Uslu, İ., Önsel, Ç., Benli, M., Kapıcıoğlu, T., Seyahi, V. Endokrinoloji Yılığı 1985-1986 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın No: 12. İstanbul 1986 s: 23-27