Uzm. Dr. Mari BENLİ İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Nükleer Tıp

Özel İlgi Alanları
 • Tiroid

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 1986
   İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Uzmanlık Eğitimi - Nükleer Tıp

   1980
   İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   •  Türkiye Nükleer Tıp Derneği
   •  European Society of Nuclear Medicine
   •  Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
   •  American Society of Nuclear Cardiology
   • Türk Tabipler Birliği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • ·Hipertiroidi Teşhisinde T3 Süpresyon Testi ile TSH Uyarma Testinin Karşılaştırılması. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Ozan, S., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Gündoğdu, S., Benli, M. Türk Endokrinoloji Yıllığı 1982 Hilal Matbaacılık. İstanbul 1982. S: 48-50.
   • Vasküler Patolojilerin Teşhis ve Takibinde Radyoaktif İzotopların Yeri. Urgancıoğlu, İ., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Hatemi, H., Özpaçacı, T., Benli, M., Berkarda, Ş., Önsel, Ç., Kutlu, E. SSK Genel Müdürlüğü Yayınları No:344 s: 308-313.
   • Iodine Determination in Drinking Water Samples of Turkey: in relation to the endemic goiter problem. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Kökoğlu, E., Güven, Y., Sür, N., Yılmaz, O., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Gündoğdu, S. Benli, M., Cerrahpaşa Medical Review vol:2 May 1983 p: 11-15.
   • Radyonüklid dakriosintigrafinin klinik uygulamaları. Urgancıoğlu, İ., Pazarlı, H., Benli, M.  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 14:61-65, 1983.
   • Hipertiroidinin I-131 ile tedavisinde 27 yılda 1714 hastada alınan sonuçlar. Urgancıoğlu, İ., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Hatemi, H., Gündoğdu, S., Özpaçacı, T., Benli, M., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABD yayın No: 5, 1983, İstanbul s: 82-92, Se-Tu Matb.
   • İntraskrotal lezyonların tanısında skrotal sintigrafinin değeri. Urgancıoğlu, İ., Solok, V., Hatemi, H., Kural, A.R., Öner, A., Benli, M., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 14:379-382, 1983
   • Primer Hipotiroidism Vakalarında Tiroglobuline ve Tiroid Mikrozomal Antijenlerine Karşı Antikorlar. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Benli, M., Gündoğdu, S., Kapıcıoğlu, T., Ozan, S.,Cansız, T. Türk Endokrinoloji Yıllığı 1983 Hilal Matbaacılık. İstanbul s: 50-52 ·        
   • Medüller Tiroid kanserinin İzlenmesinde Kalsitonin Tayininin önemi. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Benli, M., Gündoğdu, S., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABD yayınlar  Se-Tu Matb.İstanbul 1983, s: 47-51 ·        
   • Basedow Vakalarında Tiroid Mikrozom Antijenlerine ve Tiroglobuline Karşı Antikorların Araştırılması. Hatemi, H., Urgancıoğlu, İ., Ozan, S.,Benli, M., Gündoğdu, S., Seyahi, V., Canköy, J. Türk Endokrinoloji Yıllığı 1983 Hilal Matbaacılık. İstanbul s: 33-36 ·        
   • Meckel Divertikülüne Bağlı Kanamaların Saptanmasında Yeni Bir Yöntem. Büyükünal, C., Urgancıoğlu, İ., Evren, S., Yeğinsu, A., Benli, M. Cerrahpaşa Tıp Fak. Derg. 15: 313-317, 1984
   • Tiroid kanserinin izlenmesinde “marker” (gösterge) olarak serum Tiroglobulin Tayini Değeri. Endokrinoloji Yıllığı 1984 Özgür Matbaacılık. İstanbul 1984 s: 163-170 ·        Growth Hormone and Prolactin Response to TRH Stimulation in Patients With Liver Cirrhosis. Hatemi, H., Ozan, S., Dinç, İ., Yurdakul, İ., Gündoğdu, S., Benli, M., Urgancıoğlu, İ. Endokrinoloji Yıllığı 1984 Özgür Matbaacılık. İstanbul 1984 s: 59-62
   • Radionuclide Imaging of Meckel’s Diverticulum: Cimetidine versus Pentagastrin Plus Glucagon. D. Yeker, C. Büyükünal, M. Benli, E. Büyükünal, İ. Urgancıoğlu. Eur. J. Nucl. Med. (1984) ):316-319
   • The efect of calcitonin on insülin secretion in perfused isolated dog pancreas. Kaptanoğlu, Z., Hatemi, H., Gündoğdu. S., Benli, M., Urgancıoğlu, İ. Endokrinoloji Yıllığı 1984 Özgür Matbaacılık İstanbul 1984 s: 305-309
   • New Perspectives in Localizing Enlarged Parathyroides by Technetium-Thallium Subtraction Scan. Urgancıoğlu, İ., Hatemi, H., Seyahi, V., Kapıcıoğlu, T., Benli, M. J. Nucl. Med. 26:99-100, 1985
   • Endemik guatr derecelendirilmesinde bir “indeks” önerisi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Endemik Guatr Taramaları. Emek Matbaacılık, İstanbul 1987 s:25-31