Uzm. Dr. Khatıra ABBASOVA Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - İç Hastalıkları (Dahiliye)

Özel İlgi Alanları
 • Hipertansiyon
 • Tiroid
 • Check-Up
 • Fonksiyonel Tıp
 • Diyabet
 • Osteoporoz
 • Hiperlipidemi

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
  • 2016 - 2021
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tip Fakültesi
   İç Hastalıları ABD Uzmanlık Eğitimi
   • Türk Tabipler Birliği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Koraman E., Turkmen I., Uygur E., Poyanli O. A Multisite Injection Is More Effective Than A Single Glenohumeral Injection Of Corticosteroid In The Treatment Of Primary Frozen Shoulder: A Randomized, Controlled Trial. Arthroscopy. 2021; 37(7):2031-2040.
   • E. Koraman, I. Turkmen, E. Uygur, M. Akyurek, O Poyanli. Ultrasound Guided Multisite Injection Technique in the Treatment of Frozen Shoulder. 2022. Arthroscopy Techniques
   Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
   • Elvan B., Gul M., Ozkan K., Koraman E. “ Surgical team protection methods during orthopaedic surgical intervention in two patients with acquired immune system failure” 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Ekim 2019, Antalya