• Metabolizma-Endokrin Hastalıkları ( Obezite, Diyabet, Gut, Polikistik Over Hastalığı, Paratiroid Hastalıkları, Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları, Tiroid Hastalıkları )
  • Dolaşım Sistemi Hastalıkları ( Hipertansiyon, Kalp Yetmezlikleri )
  • Sindirim Sistemi Hastalıkları ( Kolitler, Mide Ülser ve Gastritleri, Dispepsi, Gıda İntoleransları )
  • Özel Beslenme Destekleri (Vitamin Mineral Eksiklikleri, Bağışıklık Sistemini Destekleyici Beslenme Destekleri, Gıda İntoleransı-Gıda Alerjilerinde Beslenme Destekleri, Endokrin Hastalıklarda Beslenme )
  • Enfeksiyon Hastalıkları ( Solunum Sistemi, Üriner Sistem vb. enfeksiyonlar )
  • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
  • Gebelikteki Dahiliye Hastalıkları ( Gebelik ve Şeker Hastalığı, Gebelikte Tiroid Hastalığı, Gebelik Kolestazı, Gebelik ve Böbrek Hastalıkları, Gebelik ve Enfeksiyon Hastalıkları )
  • Romatizmal Eklem Hastalıkları
  • Nörolojik Hastalıklarda Dahiliye Problemleri

1990 - 1996 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini derece ile bitirmiştir. 1996 - 1999 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinde Nöroloji alanında eğitim almıştır. 1999 - 2004 yılları arasında eğitimine Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dahiliye Kliniğinde devam etmiştir. 2004 yılında Dahiliye Uzmanı olmuştur.

2004 - 2005 tarihleri arasında Adatepe Kızılay Tıp Merkezinde Dahiliye Uzmanı ve Acil Sorumlusu olarak çalışmıştır. 2005 - 2017 tarihleri arasında KadıköyŞifa Sağlık Grubu Ataşehir Hastanesinde Dahiliye Uzmanı olarak çalışmış olup, 2017 itibari ile Ataşehir Florence Nightingale Hastanesinde Dahiliye Uzmanı olarak çalışmaktadır.

 

  • İstanbul Tabipler Odası
  • İç Hastalıkları Derneği

-5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2003 - Antalya)
-9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ( 2007 - Antalya)
-12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ( 2010 )
-13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ( 2011 )
-17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ( 2015 )
-16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ( 2014 )
-İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri ( 2006 )
-İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri ( 2007 )
-İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri ( 2008 )
-İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri ( 2009 )
-İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri ( 2010 )
-İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri ( 2012 )
-Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri ( 2002 )
-Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri ( 2005 )
-Second Mediterranean Meeting on Hypertension and Artherosclerosis ( 2005 )
-13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi ( 2011 - Antalya )
-14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi ( 2012 - Antalya )
-15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ( 2013 - Antalya )
-16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ( 2014 - Antalya )
-18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi ( 2016 - K.K.T.C. )
-39. Ulusal Diyabet Kongresi ( 2003 - İstanbul )
-40. Ulusal Diyabet Kongresi ( 2004 - Antalya )
-41. Ulusal Diyabet Kongresi ( 2005 - Antalya )
-DIABETES MELLITUS TANI, İZLEM VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR XII.
Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ( 2007 )
-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 19. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Mezuniyet
Sonrası Eğitim Kursu ( 2007 )
-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 22. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Mezuniyet
Sonrası Eğitim Kursu ( 2010 )
-Endokrin Aciller Kursu ( 2015 )
- 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ( 2011 )