Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster


    2005 yılında İstanbul Tıp Fakultesinden mezun olmuştur. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde Kardiyoloji ihtisasını tamamlamıştır.

    2012 yılında Ağrı  Devlet  Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamlamıştır. Mecburi hizmeti süresince Ağrı ilindeki ilk "koroner yoğun bakım ünitesi"nin kurulumunda görev almıştır.

   2013-2014 yıllarında Özel  Atriyum Kardiyoloji Merkezi'nde Mesul Müdür ve Kardiyoloji Uzmanı olarak görevine devam etmiştir. 2014 yılından itibaren Florence Nİghthingale Hasteneleri Grubu'nda çalışmaktadır.İlgi Alanları:

 • Transtorasik ve Transözofageal Ekokardiyografi
 • Aritmi ve Elektrofizyoloji Kardiyak Pacemaker ve Defibrilatör Uygulamaları

    • Konuştuğu Diller Tr
   • Videolar
   • Haberler
   Bugün
   • 2014 İstanbul Florence Nigtingale Hastanesi
   • 2013 - 2014 Özel Atriyum Kardiyoloji Merkezi
   • 2011 - 2012 Ağrı Devlet Hastanesi
   • 2005 - 2010 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Anabilim Dalı Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi
   • 1999 - 2005 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
   • 1992 - 1999 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

   Diğer Yayınlar

   Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   Bahat G., Celik HG,Saka B, Tufan F, Tascioglu C : DRESS syndrome induced by sulfasalazine. Joint-Bone-Spine 77: 26, 2010. 

   Yayınlar

   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   Celik HG, Arat-Özkan A : Pulmoner Arter Kateterizasyonu- Swan-Ganz Kateteri . İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi Cilt 8:4 , 2009.

   Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

   DIONYSOS-AF, CURRENT-OASİS 7, TRA-CER, ACZ ve ASTRONAUT çalışmalarında yardımcı araştırıcı olarak görev aldı.