• Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Tiroid Hastalıkları
  • Enfeksiyon Hastalıkları

   İstanbul Üniversite'si Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı sene Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları Bölümü'nü kazandı ve uzmanlık eğitimini 2015'de başarıyla tamamladı.

    Universal Hospital Group'a bağlı olan Alman Hastanesi'nde 1.5 yıl İç Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde açıldığı ilk günden (10.05.2007) beri İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktadır. İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'nin aylık toplantılarına ve mesleki kongrelere katılmaktadır.

 

  • Türk Tabibler Birliği
  • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

  1. Deniz H. Thrombocytopenia and Idiopathic Thrombocytopenic Purpura. Journal of Drim, September 2003, vol:78(5) pp: 17-3
  2. Deniz H. Dispepsia, Journal of Dirim, February 2003, vol:78(1) pp:17-32
  3. Deniz H., Öğütmen B, Tuğlular S, Çakalaoğlu F, Özener Ç, Akoloğlu E., Inhibition of the Renin
  4. Angiotensin System Decreases Fibrogenic Cytokine Expression in Tacrolimus Nephrotoxicity in rats. Transplant Proc. 2006 Mar;38 (2) : 483-6