Uzm. Dr. Hatice Özlem TURHAN Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi - Anesteziyoloji

Özel İlgi Alanları
 • Anestezi

Randevu Alın

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
  • 1999
   Florence Nightingale Gayrettepe Hastanesi
   Anestezi ve Reanimasyon 

   1995 - 1999
   İstanbul Ünivrsitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Uzman

   1985 - 1991
   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
   • Regional Anestezi Derneği

    
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1- F. Arıcıoğlu, Ö. Demirci, P. Bozkurt, S. Demirci, G. Kaya Kronik renal yetersizlikte hemodiyalizin oksihemoglobin disosiasyon eğrisine ve 2,3 difosfogliserat üzerine etkisi. XXXI. TARK 24-28 Ekim 1997 Bursa, Özet Kitabı S. 250
   • 2- P. Bozkurt, Ö. Demirci, F. Arıcıoğlu, F. Altıntaş, G. Kaya, S. Apaydı Recovery of changes in oxyhemoglobin dissociation curve and 2,3 diphosphoglycerate levels in renal transplants with good allograft function. Türkiye Organ Nakli Derneği IV. Bilimsel Kongresi 5-7 Kasım 1997 Ankara, Özet Kitabı S.132
   • 3- P. Bozkurt, Ö. Demirci, F. Arıcıoğlu, F. Altıntaş, G. Kaya Renal transplantlılarda 2,3 DPG ve oksihemoglobin dissosiasyon eğrisi değişiklikleri.
   • XXXI. TARK 24-28 Ekim 1997 Bursa, Özet Kitabı S. 246
   • 4- Y. Tunalı, G. Kaya, P. Bozkurt, Ö. Demirci, F. Altıntaş, S. Demirci, Y. Yeker 226 Çocukta lomber epidural derinlik çalışması XXXII TARK 28 Ekim-01 Kasım 1998 Antalya, Özet Kitabı S. 169
   • 5- F. Altıntaş, Y. Tunalı, Ö. Demirci, Ç. Yardımcı Büllöz hastalıklarda anestezik yaklaşım XXXII TARK 28 Ekim-01 Kasım 1998 Antalya, Özet Kitabı S. 204
   • 6- Ö. Demirci, S. Bağlı, P. Bozkurt, F. Altıntaş, Y. Yeker, G. Kaya Rokuronyum ile çocuklarda ilk deneyimlerin sonuçları XXXII TARK 28 Ekim-01 Kasım 1998 Antalya, Özet Kitabı S. 205
   • 7- A.Ağrıtmış, N.İpek, Ö. Uzma, Ö. Demirci, E. Yentür, M. Bahar Alt extremite ameliyatlarında %0,5 Bupivakain ve %0,5Ropivakain ile yapılan spinal anestezinin karşılaştırılması XXXIII TARK 27-31 Ekim 1999, Mersin s: 159
   • 8- P. Bozkurt, Ö. Demirci, F: Arıcıoğlu, F. Altıntaş, G. Kaya Renal transplantlılarda 2,3 DPG ve oksihemoglobin disosiasyon eğrisi değişiklikleri XXXI TARK 24-28 Ekim 1997, Bursa s: 246
   • 9- F. Arıcıoğlu Ö. Demirci, P. Bozkurt, S. Demirci, G. Kaya Kronik renal yetersizlikte, hemodializin oksihemoglobin disosiasyon eğrisinde ve 2,3 DPG üzerine etkisi XXXI TARK 24-28 Ekim 1997, Bursa s: 250
   • 10- M. Özgön, S.D. Akalın, S. Çömlek, Ö. Demirci, Y. Köse Olgu sunumu: O2/N2O yanlış bağlantısı XXXI TARK 24-28 Ekim 1997, Bursa, s: 358
   • 11- D. Göğüş, Ö. Demirci, G. Çağlar, S. Çömlek, G. Kaya Desfluran ve Sevofluran anestezilerinin uyanma dönemi özellikleri ve maliyet hesabı (preliminer çalışma) XXXV. TARK 27-31 Ekim 2001 s: 548
   • 12- G. Çağlar, Ö. Demirci, S. Çömlek, D. Göğüş, G. Kaya Sezaryen sonrasında kontramal ve dolantin ile hasta kontrollü analjezi uygulamalarında yan etkilerin karşılaştırılması XXXVI TARK 26-30 Ekim 2002, Antalya, s: 123
   • 13- Turhan Ö, Göğüş D, Çömlek S, Çağlar G, Kaya G İki farklı dozda remifentanil ile nöromüsküler bloker kullanmadan endotrakeal entubasyon
   • 2nd Turkish Paediatric Anaesthesia and Reanimation Congress 25-27 April 2003, İstanbul s: 181
   • 14- D. Göğüş, S. Çömlek, Ö Demirci, G. Çağlar, G. Kaya Laparoskopik girişimlerde aritmi sıklığı XXXIV TARK 25-29 Ekim 2000, Kuşadası, s: 384
   • 15- D. Göğüş, S. Çömlek, Ö Demirci, G. Çağlar, G. Kaya Alfentanil, indüksiyon ve ekstubasyon sırasında hemodinamiye etkisi: ne zaman verilmeli?
   • XXXIV TARK 25-29 Ekim 2000, Kuşadası, s: 384
   • 16- D. Göğüş, Ö. Demirci, S. Çömlek, M. Çelik, G. Kaya Kraniyofasiyal distozlarda anestezi deneyimlerimiz ( Apert ve Crouson sendromu)
   • XXXIV TARK 25-29 Ekim 2000, Kuşadası, s: 430
   • 17- Ö. Demirci, D. Göğüş, S. Çömlek, N. Güney, G. Kaya Bilateral ve tek taraflı diz protezi olgularında anestezi deneyimlerimiz XXXIV TARK 25-29 Ekim 2000, Kuşadası, s: 476
   • 18- İ. Özdilmaç, G. Çağlar D. Göğüş, Ö.Turhan, S. Çömlek, Y. Tunalı, G. Kaya Davinci robot sistemiyle yapılan radikal prostatektomi amelkiyatlarında ki anestezi deneyimlerimiz TARK 29 Ekim- 1 Kasım 2008, Antalya, s: 48