Uzm. Dr. Hatice Özlem TURHAN

Uzm. Dr.
Hatice Özlem TURHAN

Anesteziyoloji

Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster

 
    1991 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun olan Hatice Özlem Turhan, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültes'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyn Uzmanlığını almıştır.

    1991 - 1992 yılları arasında Uşak ili Ahmetler Sağlık Ocağı' nda, 1992 - 1995 yılları arasında Kırıkkale Verem Savaş Dispanseri' nde Pratisyen Hekim olarak görev yapmıştır. 1 Eylül 1999 yılından itibaren Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi’nde Anestezi Uzmanı olarak çalışmaktadır.  • Doğum Tarihi 28.08.1968
  • Doğum Yeri ANKARA
  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 1999 Florence Nightingale Gayrettepe Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
 • 1995 - 1999 İstanbul Ünivrsitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Uzman
 • 1985 - 1991 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Regional Anestezi Derneği

Diğer Yayınlar

1- F. Arıcıoğlu, Ö. Demirci, P. Bozkurt, S. Demirci, G. Kaya Kronik renal yetersizlikte hemodiyalizin oksihemoglobin disosiasyon eğrisine ve 2,3 difosfogliserat üzerine etkisi. XXXI. TARK 24-28 Ekim 1997 Bursa, Özet Kitabı S. 250

2- P. Bozkurt, Ö. Demirci, F. Arıcıoğlu, F. Altıntaş, G. Kaya, S. Apaydı Recovery of changes in oxyhemoglobin dissociation curve and 2,3 diphosphoglycerate levels in renal transplants with good allograft function. Türkiye Organ Nakli Derneği IV. Bilimsel Kongresi 5-7 Kasım 1997 Ankara, Özet Kitabı S.132

3- P. Bozkurt, Ö. Demirci, F. Arıcıoğlu, F. Altıntaş, G. Kaya Renal transplantlılarda 2,3 DPG ve oksihemoglobin dissosiasyon eğrisi değişiklikleri.

XXXI. TARK 24-28 Ekim 1997 Bursa, Özet Kitabı S. 246

4- Y. Tunalı, G. Kaya, P. Bozkurt, Ö. Demirci, F. Altıntaş, S. Demirci, Y. Yeker 226 Çocukta lomber epidural derinlik çalışması XXXII TARK 28 Ekim-01 Kasım 1998 Antalya, Özet Kitabı S. 169

5- F. Altıntaş, Y. Tunalı, Ö. Demirci, Ç. Yardımcı Büllöz hastalıklarda anestezik yaklaşım XXXII TARK 28 Ekim-01 Kasım 1998 Antalya, Özet Kitabı S. 204

6- Ö. Demirci, S. Bağlı, P. Bozkurt, F. Altıntaş, Y. Yeker, G. Kaya Rokuronyum ile çocuklarda ilk deneyimlerin sonuçları XXXII TARK 28 Ekim-01 Kasım 1998 Antalya, Özet Kitabı S. 205

7- A.Ağrıtmış, N.İpek, Ö. Uzma, Ö. Demirci, E. Yentür, M. Bahar Alt extremite ameliyatlarında %0,5 Bupivakain ve %0,5Ropivakain ile yapılan spinal anestezinin karşılaştırılması XXXIII TARK 27-31 Ekim 1999, Mersin s: 159

8- P. Bozkurt, Ö. Demirci, F: Arıcıoğlu, F. Altıntaş, G. Kaya Renal transplantlılarda 2,3 DPG ve oksihemoglobin disosiasyon eğrisi değişiklikleri XXXI TARK 24-28 Ekim 1997, Bursa s: 246

9- F. Arıcıoğlu Ö. Demirci, P. Bozkurt, S. Demirci, G. Kaya Kronik renal yetersizlikte, hemodializin oksihemoglobin disosiasyon eğrisinde ve 2,3 DPG üzerine etkisi XXXI TARK 24-28 Ekim 1997, Bursa s: 250

10- M. Özgön, S.D. Akalın, S. Çömlek, Ö. Demirci, Y. Köse Olgu sunumu: O2/N2O yanlış bağlantısı XXXI TARK 24-28 Ekim 1997, Bursa, s: 358

11- D. Göğüş, Ö. Demirci, G. Çağlar, S. Çömlek, G. Kaya Desfluran ve Sevofluran anestezilerinin uyanma dönemi özellikleri ve maliyet hesabı (preliminer çalışma) XXXV. TARK 27-31 Ekim 2001 s: 548

12- G. Çağlar, Ö. Demirci, S. Çömlek, D. Göğüş, G. Kaya Sezaryen sonrasında kontramal ve dolantin ile hasta kontrollü analjezi uygulamalarında yan etkilerin karşılaştırılması XXXVI TARK 26-30 Ekim 2002, Antalya, s: 123

13- Turhan Ö, Göğüş D, Çömlek S, Çağlar G, Kaya G İki farklı dozda remifentanil ile nöromüsküler bloker kullanmadan endotrakeal entubasyon

2nd Turkish Paediatric Anaesthesia and Reanimation Congress 25-27 April 2003, İstanbul s: 181

14- D. Göğüş, S. Çömlek, Ö Demirci, G. Çağlar, G. Kaya Laparoskopik girişimlerde aritmi sıklığı XXXIV TARK 25-29 Ekim 2000, Kuşadası, s: 384

15- D. Göğüş, S. Çömlek, Ö Demirci, G. Çağlar, G. Kaya Alfentanil, indüksiyon ve ekstubasyon sırasında hemodinamiye etkisi: ne zaman verilmeli?

XXXIV TARK 25-29 Ekim 2000, Kuşadası, s: 384

16- D. Göğüş, Ö. Demirci, S. Çömlek, M. Çelik, G. Kaya Kraniyofasiyal distozlarda anestezi deneyimlerimiz ( Apert ve Crouson sendromu)

XXXIV TARK 25-29 Ekim 2000, Kuşadası, s: 430

17- Ö. Demirci, D. Göğüş, S. Çömlek, N. Güney, G. Kaya Bilateral ve tek taraflı diz protezi olgularında anestezi deneyimlerimiz XXXIV TARK 25-29 Ekim 2000, Kuşadası, s: 476

18- İ. Özdilmaç, G. Çağlar D. Göğüş, Ö.Turhan, S. Çömlek, Y. Tunalı, G. Kaya Davinci robot sistemiyle yapılan radikal prostatektomi amelkiyatlarında ki anestezi deneyimlerimiz TARK 29 Ekim- 1 Kasım 2008, Antalya, s: 48 

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.